Print Print Send link Bookmark and Share

New publications - Newsletter 01 | 2011

Biotechnical, pharmaceutical and food industries - Electronics - Energy - ICT - Real estate and construction - Materials and production technology - Machines and vehicles - Services and logistics - Forest industry - Process industry and environment - Innovation studies

BIOTECHNICAL, PHARMACEUTICAL AND FOOD INDUSTRIES

Kohonen, Pekka. 2010. Genetic regulatory networks in avian B cells. Turku: University of Turku. 84 p. (Annales Universitatis Turkuensis; D 928). ISBN 978-951-29-4338-8, 978-951-29-4381-4. A doctoral dissertation

Monogioudi, Evanthia. 2010. Enzymatic cross-linking of beta-casein and its impact on digestibility and allergenicity ( Beta-kaseiinin entsymaattinen ristisidonta ja sen merkitys proteiinin digestoituvuuteen ja allergeenisuuteen). Espoo: VTT. 86 p. + app. 66 p. (VTT Publications; 752) ISBN 978-951-38-7421-6. A doctoral dissertation 

Nevo, Jonna. 2011. Novel Players in the Integrin Signaling Orchestra: TCPTP and MDGI. Turku, University of Turku. 96 p. Annales Universitatis Turkuensis; D 943. ISBN 978-951-29-4499-6, 978-951-29-4500-9. A doctoral dissertation

Voutilainen, Sanni. 2010. Fungal thermostable cellobiohydrolases. Characterization and protein engineering studies. Espoo: VTT. 98 p. + app. 55 p. (VTT Publications; 754) ISBN 978-951-38-7425-4, 978-951-38-7426-1. A doctoral dissertation

Vuoriluoto, Karoliina. 2010. Anchor or Accelerate - A Study on Cancer Cell Adhesion and Motility. Turku: University of Turku. 98 p. (Annales Universitatis Turkuensis; D 934) ISBN 978-951-29-4470-5, 978-951-29-4471-2. A doctoral dissertation


ELECTRONICS

Mäkinen, Jukka-Tapani. 2010. Concurrent engineering approach to plastic optics design. Espoo: VTT. 99 p. + app. 98 p. (VTT Publications; 753) ISBN 978-951-38-7423-0, 978-951-38-7424-7. A doctoral dissertation

Pensala, Tuomas. 2011. Thin Film Bulk Acoustic Wave Devices. Performance Optimization and Modeling. Espoo: VTT. 97 p. + app. 73 p. (VTT Publications; 756) ISBN 978-951-38-7722-4, 978-951-38-7723-1. A doctoral dissertation


ENERGY

Mäkinen, Tuula, Alakangas, Eija, Kauppi, Marjo (eds.). 2010. BioRefine Yearbook 2010. Helsinki: Tekes. 189 s. (Tekes Review; 276). ISBN 978-952-457-511-9.

Oasmaa, Anja, Peacocke, Cordner. 2010. A guide to physical property characterisation of biomass-derived fast pyrolysis liquids. A guide. Espoo: VTT. 79 p. + app. 46 p. (VTT Publications; 731). ISBN 978-951-38-7384-4. 

Reiman, Teemu, Pietikäinen, Elina, Kahlbom, Ulf, Rollenhagen, Carl. 2010. Safety culture in the Finnish and Swedish nuclear industries - history and present. Roskilde, Denmark: NKS. 50 p. (NKS-213). ISBN 978-87-7893-282-2.


ICT

Jyrkämä, Jyrki, Leikas, Jaana, Loijas, Sari & al. 2010. Teknologia ja etiikka sosiaali- ja terveysalan hoidossa ja hoivassa (Technology and ethics in social and health care). Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö (ETENE-julkaisuja; 30). ISBN 978-952-00-3080-3.

Ruuska, Pekka, Mäkelä, Jukka, Jurvansuu, Marko & al. 2010. ROADMAP for Communication Technologies, Services and Business Models 2010, 2015 and Beyond. Helsinki: Tekes, GIGA-ohjelma. 48 p. (Tekes Review; 275). ISBN 978-952-457-508-9.

Toivanen, Hannes. 2011. From ICT towards information society. Policy strategies and concepts for employing ICT for reducing poverty. Espoo: VTT. 39 p. + app. 1 p. (VTT Working Papers; 158). ISBN 978-951-38-7500-8. 


REAL ESTATE AND CONSTRUCTION

Nystedt, Åsa, Sepponen, Mari, Teerimo, Seppo & al. 2010. EcoGrad. Ekotehokkaan alueen toteuttaminen Pietariin (EcoGrad. Concept for ecological city planning for St. Petersburg, Russia). Espoo: VTT. 77 s. + liitt. 12 s (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2565). ISBN 978-951-38-7681-4.

Rinne, Tuomo, Grönberg, Peter, Heikura, Ville, Loponen, Timo. 2011. Huoneistopalon sammutus vaihtoehtoisilla sammutusmenetelmillä (Apartment fire fighting using alternative extinquishing methods). Espoo: VTT. 80 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2570). ISBN 978-951-38-7688-3.


MATERIALS AND PRODUCTION TECHNOLOGY

Harlin, Ali, Vikman, Minna (eds.). 2010. Developments in advanced biocomposites. Espoo: VTT. 96 p. (VTT Tiedotteita – Research ,Notes; 2558). ISBN 978-951-38-7665-4. 

Ylén, Jean-Peter, Ventä, Olli, Tommila, Teemu & al. 2010. Automaatio liiketoimintaprosessien tukena (Automation to support business processes: in Finnish). Helsinki: TEKES Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus. Tekesin katsaus 271/2010, Ylén, Jean-Peter (editor). ISBN 978-952-457-503-4.


MACHINES AND VEHICLES

Alanen, Raili. 2010. Veneiden uudet energiajärjestelmät (New energy systems for boats; in Finnish). Espoo: VTT. 86 s. (VTT Working Papers; 154) ISBN 978-951-38-7496-4.

Kulmala, Risto, Schirokoff, Anna. 2010. Tieliikenteen hallinta 2015. Taustaraportti toimintalinjojen laatimiseksi (Road traffic management 2015). Helsinki: Tiehalllinto. 88 s. + liitt. 8 s. ( Selvityksiä; 42/2009). ISBN 978-952-221-293-1.

Ruska, Maija, Kiviluoma, Juha, Koreneff, Göran. 2010. Sähköautojen laajan käyttöönoton skenaarioita ja vaikutuksia sähköjärjestelmään (Scenarios of large-scale deployment of electric vehicles and their power system impacts). Espoo: VTT. 46 s. (VTT Working Papers; 155). ISBN 978-951-38-7499-5.

Stenudd, Sakari. 2010. Using machine learning in the adaptive control of a smart environment. Espoo: VTT. 75 p. (VTT Publications; 751) ISBN 978-951-38-7420-9. 

Talja, Asko. 2011. Ohjeita liikennetärinän arviointiin (Instructions for assessment of traffic vibrations). Espoo: VTT. 35 s. + liitt. 9 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2569) ISBN. 978-951-38-7685-2.


SERVICES AND LOGISTICS

Haavisto, Marja-Leena, Ruuhilehto, Kaarin, & Oedewald, Pia. 2010. Rautateiden liikenteenohjaus ratatöiden aikana ja ratatöiden hallinta (Control of train traffic and management of safety during a major railroad construction project). Espoo: VTT. 79 s. + liitt. 7 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2563). ISBN 978-951-38-7675-3, 978-951-38-7676-0.

Palomäki, Katariina. 2011. Innovatiivisen verkostoyhteistyön edellytykset turvallisuusalalla (Prerequisites for innovative network collaboration in the security business field). Espoo: VTT. 113 s. + liitt. 6 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2568). ISBN 978-951-38-7683-8, 978-951-38-7684-5. 

Pihkola, Hanna, Federley, Maija, Nors, Minna & al. 2011. Communicating environmental impacts of print products. Results from the LEADER project (Part 2). Espoo: VTT. 64 p. + app. 3 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2561). ISBN 978-951-38-7686-9, 978-951-38-7687-6. 

Pihkola, Hanna, Nors, Minna, Kujanpää, Marjukka & al. 2010. Carbon footprint and environmental impacts of print products from cradle to grave. Results from the LEADER project (Part 1). Espoo: VTT. 208 p. + app. 35 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2560). ISBN 978-951-38-7669-2, 978-951-38-7670-8 .


PROCESS INDUSTRY AND ENVIRONMENT

Sairinen, Rauno, Järvinen, Suvi, Kohl, Johanna. 2010. Ilmastonmuutoksen ja siihen sopeutumisen sosiaaliset vaikutukset maaseudulla  (Social impacts of adapting to the climate change in the countryside; in Finnish).  Joensuu: University of Eastern Finland. 85 s. + liitt. 1 s. (Publications of the University of Eastern Finland - Reports and Studies in Social Sciences and Business Studies; 1). ISBN 978-952-61-0169-9.


INNOVATION STUDIES

Apilo, Tiina. 2010. A model for corporate renewal. Requirements for innovation management. Espoo: VTT. 167 p. + app. 16 p. (VTT Publications; 750) ISBN 978-951-38-7418-6, 978-951-38-7419-3.  A doctoral dissertation

Näkki, Pirjo, Bäck, Asta, Ropponen, Teemu & al. 2011. Social media for citizen participation. Report on the Somus project. Espoo: VTT. 112 s. + liitt. 11 s. (VTT Publications; 755). ISBN 978-951-38-7427-8, 978-951-38-7721-7. 

Pelkonen, Antti, Teräväinen, Tuula, Häyrinen-Alestalo, Marja & al. 2010. Tiedepolitiikan kansainvälisiä kehitystrendejä 2000-luvulla (International developmental trends in science policy in the 2000s). Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriö. 163 p. (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2010:4). ISBN 978-952-485-939-4, 978-952-485-940-0.
Additional information

Pirjo Sutela
Manager, Publications Services
+358 20 722 4406

Additional information

Pirjo Sutela
Manager, Publications Services
+358 20 722 4406

See also