Print Print Send link Bookmark and Share

New publications - Newsletter 01 | 2012

Biotechnical, pharmaceutical and food industries - Electronics - Energy - ICT - Real estate and construction - Materials and production technology - Machines and vehicles - Services and logistics - Forest industry - Process industry and environment - Innovation studies

VTT's new publication series from January, 2012 are VTT Visions, VTT Science, VTT Technology and VTT Research Highlights.

- VTT Visions contains future visions and foresights on significant technological, societal and business topics for decision makers and experts.
- VTT Science contains high-quality peer-reviewed research results, mainly doctoral dissertations.
- VTT Technology contains research results, manuals, conference papers and summaries for professionals to benefit business and society.
- VTT Research Highlights contains current research results summarised by fields of research, for customers and other stakeholders. These are "success stories from VTT".

BIOTECHNICAL, PHARMACEUTICAL AND FOOD INDUSTRIES

Juvonen, Riikka, Virkajärvi, Vertti, Priha, Outi, & Laitila, Arja. 2011. Microbiological spoilage and safety risks in non-beer beverages produced in a brewery environment. Espoo: VTT. 107 p. + app. 4 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2599). ISBN 978-951-38-7786-6.

Ketola, Kirsi. 2011. Chemical biology screen for prostate cancer therapeutics. Turku: University of Turku. 46 p. (Annales Universitatis Turkuensis; A I 435). ISBN 978-951-29-4854-3, 978-951-29-4855-0. Doctoral dissertation.

Lindfors, Erno. 2011. Network Biology. Applications in medicine and biotechnology. Espoo: VTT. 81 p. + app. 100 p. (VTT Publications; 774). ISBN 978-951-38-7758-3. Doctoral dissertation.

Mai, Anja. 2011. In the footsteps of migrating cancer cells. Turku: University of Turku. 84 p. (Annales Universitatis Turkuensis; A I 430). ISBN 978-951-29-4806-2, 978-951-29-4807-9. Doctoral dissertation. 

Tiilikainen, Aimo. 2011.  Integrating Consumer Understanding into New Product Development. Practical Approach for Integrating Consumer Understanding into Technology Push-originated NPD Processes. Espoo: VTT. 50 p. (VTT Working Papers; 184). ISBN 978-951-38-7526-8.

Vainio, Paula. 2011. High-throughput screening for novel prostate cancer drug targets - Getting personal. Turku: University of Turku. 74 p. (Annales Universitatis Turkuensis; D 994). ISBN 978-951-29-4822-2. Doctoral dissertation. 


ELECTRONICS

Allen, Mark Lee. 2011. Nanoparticle sintering methods and applications for printed electronics. Espoo, Finland: Aalto University School of Electrical Engineering. Department of Radio Science and Engineering. 93 p. (Aalto University publication series, Doctoral dissertations; 81/2011). ISBN 978-952-60-4277-0. Doctoral dissertation.

ENERGY

Aho-Mantila, Leena. 2011. Divertor plasma conditions and their effect on carbon migration in the ASDEX Upgrade tokamak. Espoo: VTT. 76 p. + app. 62 p. (VTT Publications; 773). ISBN 978-951-38-7756-9. Doctoral dissertation.

Holt, Erika, Marjavaara, Pieti, Löija, Mia. 2011. Artificial Wetting of Buffer Material - Small Scale. Olkiluoto, Eurajoki, Finland: Posiva Oy. 120 p. (Working Report; 2011-53).

Karvonen, Suvi. 2011. Modelling approaches to mass transfer and compression effects in polymer electrolyte fuel cells. Espoo: VTT. 73 p. + app. 66 p. (VTT Publications; 772). ISBN 978-951-38-7754-5. Doctoral dissertation.

Mäkinen, Tuula, Alakangas, Eija, Kauppi, Marjo (eds.). 2011. BioRefine Yearbook 2011. Helsinki: Tekes. 208 p. (Tekes Review; 284). ISBN 978-952-457-532-4.

Vainikka, Pasi. 2011. Occurrence of bromine in fluidised bed combustion of solid recovered fuel. Espoo: VTT. 118 p. + app. 134 p. (VTT Publications; 778). ISBN 978-951-38-7765-1. Doctoral dissertation.


ICT

Malm, Timo, Vuori, Matti, Rauhamäki, Jari & al. 2011. Safety-critical software in machinery applications. Espoo: VTT. 111 p. + app. 10 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; 2601). ISBN 978-951-38-7790-3.

Vanhala, Toni. 2011. Towards Computer-Assisted Regulation of Emotions. Tampere: Tampereen yliopisto, Informaatiotieteiden yksikkö. 188 p. (Dissertations in Interactive Technology; 13). ISBN 978-951-44-8612-8. Doctoral dissertation.

Pikkarainen, Minna; Codenie, Wim; Boucart, Nick & al. (eds.) 2011. The art of software innovation: eight practice areas to inspire your business. Berlin, Heidelberg: Springer –Verlag. 200 p. ISBN 978-3-642-21048-8.


MATERIALS AND PRODUCTION TECHNOLOGY

Cronvall, Otso. 2011. Structural lifetime, reliability and risk analysis approaches for power plant components and systems. Espoo: VTT. 264 p. (VTT Publications; 775). ISBN 978-951-38-7760-6. Licentiate thesis.

Hirvikorpi, Terhi. 2011. Thin Al2O3 barrier coatings grown on bio-based packaging materials by atomic layer deposition. Espoo: VTT. 74 p. + app. 42 p. (VTT Publications; 770). ISBN 978-951-38-7750-7. Doctoral dissertation.

Wallin, Kim. 2011. Fracture toughness of engineering materials - estimation and application. Warrington, UK: EMAS Publishing. 543 p. ISBN 978-0-9552994-6-9.


REAL ESTATE AND CONSTRUCTION

Kiviniemi, Markku, Sulankivi, Kristiina, Kähkönen, Kalle & al. 2011. BIM-based Safety Management and Communication for Building Construction. Espoo: VTT. 123 p. ( VTT Tiedotteita - Research Notes; 2597). ISBN 978-951-38-7782-8.

Vainio, Terttu, Belloni, Kaisa, Jaakkonen, Liisa. 2012. Asuntotuotanto 2030. Asuntotuotantotarpeeseen vaikuttavia tekijöitä (Factors affecting the amount of new housing construction in 2030) . Espoo: VTT. 23 s. + liitt. 17 s. (VTT Technology; 2). ISBN 978-951-38-7610-4.

Viitanen, Hannu, Toratti, Tommi, Makkonen, Lasse & al. 2011. Climate data - exposure conditions in Europe. Espoo: VTT. 45 p. (VTT Working Papers; 181). ISBN 978-951-38-7523-7.

SERVICES AND LOGISTICS

Hassett, Mélanie, Räikkönen, Minna, Rantala, Tuija. 2011. M&A as a Strategic Option - from Opportunities to New Business Creation. (Mergers & Acquisitions). Helsinki: Teknologiateollisuus, ry. 216 s. ISBN 978-952-238-097-5. 

Hämäläinen, Päivi, & Heikkilä, Jouko. 2011. Sosiaalisen median käytön ohjeistus. Katsaus internetissä julkaistuihin turvallisuus- tai työhyvinvointialan ohjeisiin (Guidelines to social media. The review of guidelines published in internet by safety and wellbeing related organisations). Espoo: VTT. 24 s. + liitt. 19 s. (VTT Working Papers; 186). ISBN 978-951-38-7528-2. 

Innamaa, Satu, Aittoniemi, Elina, Askola, Hanna, Kulmala, Risto. 2011. Innovatiivisen liikennejärjestelmän operoinnin tiekartta. Espoo: VTT. 27 s. (VTT Working Papers; 185). ISBN 978-951-38-7527-5. - About: Foresight and roadmap for innovative transport system operation services (in Finnish only)

Kallberg, Veli-Pekka, Törnqvist, Jan. 2011. Automaattisen nopeusvalvonnan tehostamisen mahdollisuudet (Improvement potential of the Finnish automatic speed enforcement system). Liikenne- ja viestintäministeriö. 70 s. (Lintu-julkaisuja; 5). ISBN 978-952-243-275-9. 

Korhonen, Heidi, Valjakka, Tiina, & Apilo, Tiina. 2011. Asiakasymmärrys teollisuuden palveluliiketoiminnassa. Tavoitteena ostava asiakas (Customer Understanding in Industrial Service Business). Espoo: VTT. 109 s. (VTT Tiedotteita – Research Notes; 2598). ISBN 978-951-38- 7784-2.

Konttinen Jari, Smedlund Anssi, Rilla Nina & al. 2011. Knowledge transfer in service business development. Transfer mechanisms and intermediaries in Finland. Espoo: VTT. 108 p. + app. 15 p. (VTT Publications; 776). ISBN 978-951-38-7762-0.

Leviäkangas, Pekka, Talvitie, Antti, Haapasalo, Harri & al. 2011. Ownership and governance of Finnish infrastructure networks. Espoo: VTT. 127 p. + app. 16 p. (VTT Publications; 777). ISBN 978-951-38-7763-7.

Nokkala, Marko, Finnilä, Kaisa, Rönty, Jussi & Leviäkangas, Pekka. Financial performance of Finnish technical networks. 2011. Espoo: VTT. 147 s. (VTT Working Papers; 163). ISBN 978-951-38-7505-3.   

Savola, Reijo (ed.). 2011. Suomi tietoturvan suunnannäyttäjäksi. Suomalaisen tietoturvaosaamisen levittäminen ja aktiivinen osallistuminen standardien kansainväliseen kehittämiseen. Kansallisen tietoturvastrategian toimenpideohjelman hankkeen 5 loppuraportti (Finland: Towards a leading light in information security. Dissemination of Finnish information security competence and active participation towards the development of global standards): Liikenne- ja viestintäministeriö. 31 s. (Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 17/2011). ISBN 978-952-243-236-0.

Sitek, Patrick, Gusmeroli, Sergio, Conte, Marco & al. (VTT: Jansson, Kim &  Karvonen, Iris (eds.). 2011. The COIN Book. Enterprise Collaboration and Interoperability. Aachen, Germany: Verlagsgruppe Mainz GmbH Aachen. 211 p. ISBN 3-86130-713-8.

Tapio, Petri, Varho, Vilja, Nygrén, Nina & al. 2011. Liikennepolitiikan ilmasto. Baseline-kehitys sekä asiantuntijoiden ja nuorten visiot liikenteen hiilidioksidipäästöistä vuoteen 2050 (Climate Policy Programme for the Ministry of Transport and Communications’ administrative sector for 2009-2020 – a progress report 2011). Helsinki: Liikenne- ja viestintäministeriö. 50 s. (Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja; 19) ISBN 978-952-243-244-5.

Tuominen, Anu, Kanner, Heikki. 2011. Transport Revolution. International perspectives. Helsinki: Ministry of Transport and Communications. 19 p. (Publications of the Ministry of Transport and Communications; 28) ISBN 978-952-243-253-7.

Vähä, Pentti, Toivonen, Marja, Salkari, Iiro & al. (eds.). 2011. VTT Symposium on Service Innovation. Espoo: VTT. 301 p. (VTT Symposium; 271). ISBN 978-951-38-7606-7.


FOREST INDUSTRY

Metsä-Kortelainen, Sini. 2011. Differences between sapwood and heartwood of thermally modified Norway spruce (Picea abies) and Scots pine (Pinus sylvestris) under water and decay exposure. Espoo: VTT. 58 p. + app. 64 p. (VTT Publications; 771). ISBN 978-951-38-7752-1. Doctoral dissertation.

PROCESS INDUSTRY AND ENVIRONMENT

Keränen, Janne. 2011. Increasing the drying efficiency of cylinder drying.  Jyväskylä: University of Jyväskylä. 80 p. (Department of Physics, Research Reports 14/2011). ISSN 0075-465XX, 978-951-39-4590-9. Doctoral dissertation - press release.

Kiuru, Jani. 2011. Interactions of Chemical Variations and Biocide Performance at Paper Machines. Espoo: Aalto University School of Chemical Technology. 124 p. (Aalto University publication series, Doctoral dissertations 148/2011).  ISBN 978-952-60-4454-5, (pdf) 978-952 60-4455-2.

Lindroos, Tomi J., Hast, Aira, Ekholm, Tommi, Savolainen, Ilkka. 2011. Arvio ei-päästökauppasektorin päästövähennyskeinoista ja -kustannuksista Suomessa (Estimating abatement potential and reduction costs at the Finnish non-ETS sector). Espoo: VTT. 67 s. + liitt. 9 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2605). ISBN 978-951-38-7796-5.

Mattila, Tuomas, Helin, Tuomas, Antikainen, Riina & al. 2011. Land use in life cycle assessment. Helsinki: Finnish Environmental Institute (SYKE). 86 p. (The Finnish Environment 24/2011 ISBN 978-952-11-3926-0.

Vajda, Andrea, Tuomenvirta, Heikki, Jokinen, Pauli & al. (VTT: Lasse Makkonen ja Maria Tikanmäki). 2011. Probabilities of adverse weather affecting transport in Europe: climatology and scenarios up to the 2050s. Helsinki: Finnish Meteorological Institute. 85 p. (Reports 2011; 9). ISBN 978-951-697-761. Press release.

INNOVATION STUDIES

Sundbo, Jon, Toivonen, Marja (eds.). 2011. User-based innovation in services: Edward Elgar Publishing. 432 p. ISBN 978-0-85793-195-5.

Valkokari, Katri, Koivisto, Tapio, Hyötyläinen, Raimo & al. Heikkinen, Maarit, Simons, Magnus, Nuutinen, Maaria, Apilo, Tiina, & Oksanen, Juha. 2011. Management of future innovative firms and networks. Espoo: VTT. 179 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2594) ISBN 978-951-38-7777-4.
Additional information

Pirjo Sutela
Manager, Publications Services
+358 20 722 4406

Additional information

Pirjo Sutela
Manager, Publications Services
+358 20 722 4406

See also