Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Uusia julkaisuja - Uutiskirje 01 | 2012

Bio-, lääke- ja elintarviketeollisuus - Elektroniikka - Energia - ICT - Kiinteistöt ja rakentaminen - Koneet ja kuljetusvälineet - Materiaalit ja tuotantotekniikka - Palvelut ja logistiikka - Metsäteollisuus - Prosessiteollisuus ja ympäristö - Innovaatiotutkimus

VTT:n julkaisusarjat uudistuivat vuoden 2012 alussa. Uudet sarjat ovat VTT Visions, VTT Science, VTT Technology ja VTT Research Highlights.

- VTT Visions -sarjassa julkaistaan tulevaisuudennäkymiä ja ennakointeja merkittävistä teknologisista, yhteiskunnallisista ja liiketoiminnallisista teemoista. Tämän julkaisusarjan kohderyhmänä ovat päättäjät ja asiantuntijat.
- VTT Science -sarjassa julkaistaan vertaisarviointimenetelmällä varmistettuja laadukkaita tutkimuksia. Pääasiassa nämä ovat väitöskirjoja ja julkaistu aikaisemmin VTT Publications -sarjassa
- VTT Technology -sarjassa julkaistaan teknologia-alan ammattilaisille suunnattuja tutkimustuloksia, oppaita, esitelmiä ja yhteenvetoja yritysten ja yhteiskunnan kehittämiseksi.
- VTT Research Highlights -sarjassa julkaistaan teemoittain ajankohtaisia tutkimustuloksia tiivistetyssä muodossa asiakkaille ja muille sidosryhmille. Tässä sarjassa julkaistavat tutkimustulokset ovat menestystarinoita VTT:stä.
BIO-, LÄÄKE- JA ELINTARVIKETEOLLISUUS

Juvonen, Riikka, Virkajärvi, Vertti, Priha, Outi, & Laitila, Arja. 2011. Microbiological spoilage and safety risks in non-beer beverages produced in a brewery environment. Espoo: VTT. 107 p. + app. 4 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2599). ISBN 978-951-38-7786-6.

Ketola, Kirsi. 2011. Chemical biology screen for prostate cancer therapeutics. Turku: University of Turku. 46 p. (Annales Universitatis Turkuensis; A I 435). ISBN 978-951-29-4854-3, 978-951-29-4855-0. – Väitöskirja: Uusia käyttökohteita jo käytössä oleville lääkeaineille eturauhassyövän kasvun estäjinä. Lue lehdistötiedote.

Lindfors, Erno. 2011. Network Biology. Applications in medicine and biotechnology. Espoo: VTT. 81 p. + app. 100 p. (VTT Publications; 774). ISBN 978-951-38-7758-3. Väitöskirja.

Mai, Anja. 2011. In the footsteps of migrating cancer cells. Turku: University of Turku. 84 p. (Annales Universitatis Turkuensis; A I 430). ISBN 978-951-29-4806-2, 978-951-29-4807-9.- Väitöskirja. 

Tiilikainen, Aimo. 2011. Integrating Consumer Understanding into New Product Development. Practical Approach for Integrating Consumer Understanding into Technology Push-originated NPD Processes. Espoo: VTT. 50 p. (VTT Working Papers; 184). ISBN 978-951-38-7526-8.

Vainio, Paula. 2011. High-throughput screening for novel prostate cancer drug targets - Getting personal Uusien eturauhassyövän hoitokohteiden identifiointi tehoseulontamenetelmiä hyväksikäyttäen - kohti täsmähoitoa). Turku: University of Turku. 74 p. (Annales Universitatis Turkuensis; D 994). ISBN 978-951-29-4822-2. – Väitöskirja: Geenien hiljentämisellä kohti eturauhassyövän täsmähoitoa. Lue lehdistötiedote .

ELEKTRONIIKKA

Allen, Mark Lee. 2011. Nanoparticle sintering methods and applications for printed electronics. Espoo, Finland: Aalto University School of Electrical Engineering. Department of Radio Science and Engineering. 93 p. (Aalto University publication series, Doctoral dissertations; 81/2011). ISBN 978-952-60-4277-0. – Väitöskirja: Nanopartikkelisintrausmenetelmät painettavan elektroniikan sovelluksissa ja valmistusprosesseissa. 

ENERGIA

Aho-Mantila, Leena. 2011. Divertor plasma conditions and their effect on carbon migration in the ASDEX Upgrade tokamak. Espoo: VTT. 76 p. + app. 62 p. (VTT Publications; 773). ISBN 978-951-38-7756-9. Väitöskirja.

Holt, Erika, Marjavaara, Pieti, Löija, Mia. 2011. Artificial Wetting of Buffer Material - Small Scale. Olkiluoto, Eurajoki, Finland: Posiva Oy. 120 p. (Working Report; 2011-53).

Karvonen, Suvi. 2011. Modelling approaches to mass transfer and compression effects in polymer electrolyte fuel cells. Espoo: VTT. 73 p. + app. 66 p. (VTT Publications; 772). ISBN 978-951-38-7754-5. Väitöskirja: Polymeerielektrolyyttipolttokennojen massansiirron ja puristuspaineen vaikutusten mallintaminen. Lue lehdistötiedote: Mallinnuksesta potkua polymeeripolttokennojen suorituskykyyn ja elinikään.

Mäkinen, Tuula, Alakangas, Eija, Kauppi, Marjo (eds.). 2011. BioRefine Yearbook 2011. Helsinki: Tekes. 208 p. (Tekes Review; 284). ISBN 978-952-457-532-4.

Vainikka, Pasi. 2011. Occurrence of bromine in fluidised bed combustion of solid recovered fuel. Espoo: VTT. 118 p. + app. 134 p. (VTT Publications; 778). ISBN 978-951-38-7765-1.Väitöskirja: Bromin esiintyminen kierrätyspolttoaineen leijukerrospoltossa.

Sipilä, Markku, Sten, Johan, Horsmanheimo, Seppo & al. Tuulivoimaloiden vaikutus valvontasensoreihin. 2011. Espoo: VTT. (Tutkimusraportti VTT-R-08482-11). 149 s. 


ICT

Malm, Timo, Vuori, Matti, Rauhamäki, Jari & al. 2011. Safety-critical software in machinery applications. Espoo: VTT. 111 p. + app. 10 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; 2601). ISBN 978-951-38-7790-3.

Vanhala, Toni. 2011. Towards Computer-Assisted Regulation of Emotions . Tampere: Tampereen yliopisto, Informaatiotieteiden yksikkö. 188 p. ( Dissertations in Interactive Technology; 13). ISBN 978-951-44-8612-8. Väitöskirja: VTT:n tutkijan kehittämästä tietokonemallista apua tunteiden säätelyyn. Lue lehdistötiedote.

Pikkarainen,Minna; Codenie, Wim; Boucart, Nick & al. (eds.). 2011. The art of software innovation: eight practice areas to inspire your business. Berlin, Heidelberg: Springer –Verlag. 200 p. ISBN 978-3-642-21048-8.


KIINTEISTÖT JA RAKENTAMINEN

Kiviniemi, Markku, Sulankivi, Kristiina, Kähkönen, Kalle & al. 2011. BIM-based Safety Management and Communication for Building Construction. Espoo: VTT. 123 p. ( VTT Tiedotteita - Research Notes; 2597). ISBN 978-951-38-7782-8.

Vainio, Terttu, Belloni, Kaisa, Jaakkonen, Liisa. 2012. Asuntotuotanto 2030. Asuntotuotantotarpeeseen vaikuttavia tekijöitä (Factors affecting the amount of new housing construction in 2030) . Espoo: VTT. 23 s. + liitt. 17 s. (VTT Technology; 2). ISBN 978-951-38-7610-4.

Viitanen, Hannu, Toratti, Tommi, Makkonen, Lasse & al. 2011. Climate data - exposure conditions in Europe. Espoo: VTT. 45 p. (VTT Working Papers; 181). ISBN 978-951-38-7523-7.


MATERIAALIT JA TUOTANTOTEKNIIKKA

Apilo, Tiina, Corander, Henrik, Huikuri, Tapani & al. (eds.). 2011. Pk-yritysten ruostumattoman teräksen jatkojalostusmahdollisuudet Suomessa. Kemi: Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu. 133 s. (Kemi-Tornion ammatti-korkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportit ja selvitykset; 9/2011). ISBN 978-952-5897-25-8.

Cronvall, Otso. 2011. Structural lifetime, reliability and risk analysis approaches for power plant components and systems. Espoo: VTT. 264 p. (VTT Publications; 775). ISBN 978-951-38-7760-6. Lisensiaatintyö: voimalaitosten rakennejärjestelmien ja -komponenttien käyttöiän, luotettavuuden ja riskitarkastelujen analyysimenetelmät ja sovellukset. 

Heilala, Juhani, Majuri, Matti, Sääski Juha & al. (toim.) Parhaat tuottavat. Valmistavan teknologiateollisuuden tutkimusagenda. 2011. Espoo: VTT. 74 s. ISBN 978-951-38-7433-9. Lue lehdistötiedote: Suositukset teollisuuden kilpailukyvyn edistämiseksi.

Hirvikorpi, Terhi. 2011. Thin Al2O3 barrier coatings grown on bio-based packaging materials by atomic layer deposition. Espoo: VTT. 74 p. + app. 42 p. (VTT Publications; 770). ISBN 978-951-38-7750-7. Väitöskirja: Ohuet biopohjaisille pakkausmateriaaleille atomikerroskasvatetut Al2O3-barrier-pinnoitteet. Lue lehdistötiedote: Atomikerroskasvatuksella kierrätettäville pakkausmateriaaleille korkealuokkaisia pinnoitteita. 

Wallin, Kim. 2011. Fracture toughness of engineering materials - estimation and application. Warrington, UK: EMAS Publishing. 543 p. ISBN 978-0-9552994-6-9.


METSÄTEOLLISUUS

Metsä-Kortelainen, Sini. 2011. Differences between sapwood and heartwood of thermally modified Norway spruce (Picea abies) and Scots pine (Pinus sylvestris) under water and decay exposure. Espoo: VTT. 58 p. + app. 64 p. (VTT Publications; 771). ISBN 978-951-38-7752-1. Väitöskirja: Puun lämpökäsittelystä kosteuselämisen vähentämiseksi ja biologisen kestävyyden parantamiseksi.

PALVELUT JA LOGISTIIKKA

Hassett, Mélanie, Räikkönen, Minna, Rantala, Tuija. 2011. M&A as a Strategic Option - from Opportunities to New Business Creation. (Mergers & Acquisitions). Helsinki: Teknologiateollisuus, ry. 216 s. ISBN 978-952-238-097-5. Lue lehdistötiedote: Yrityskaupoista uutta liiketoimintaa yrityksille. 

Hämäläinen, Päivi, & Heikkilä, Jouko. 2011. Sosiaalisen median käytön ohjeistus. Katsaus internetissä julkaistuihin turvallisuus- tai työhyvinvointialan ohjeisiin (Guidelines to social media. The review of guidelines published in internet by safety and wellbeing related organisations). Espoo: VTT. 24 s. + liitt. 19 s. (VTT Working Papers; 186). ISBN 978-951-38-7528-2. 

Innamaa, Satu, Aittoniemi, Elina, Askola, Hanna, Kulmala, Risto. 2011. Innovatiivisen liikennejärjestelmän operoinnin tiekartta. Espoo: VTT. 27 s. (VTT Working Papers; 185). ISBN 978-951-38-7527-5. (Ennakkonäkemys ja tiekartta innovatiivisille liikennejärjestelmän operoinnin palveluille 10–20 vuoden päähän - Foresight and roadmap for innovative transport system operation services (in Finnish only).)

Kallberg, Veli-Pekka, Törnqvist, Jan. 2011. Automaattisen nopeusvalvonnan tehostamisen mahdollisuudet (Improvement potential of the Finnish automatic speed enforcement system). Liikenne- ja viestintäministeriö. 70 s. (Lintu-julkaisuja; 5). ISBN 978-952-243-275-9. 

Korhonen, Heidi, Valjakka, Tiina, & Apilo, Tiina. 2011. Asiakasymmärrys teollisuuden palveluliiketoiminnassa. Tavoitteena ostava asiakas (Customer Understanding in Industrial Service Business). Espoo: VTT. 109 s. (VTT Tiedotteita – Research Notes; 2598). ISBN 978-951-38- 7784-2.

Konttinen Jari, Smedlund Anssi, Rilla Nina & al. 2011. Knowledge transfer in service business development. Transfer mechanisms and intermediaries in Finland (Osaamisen ja tiedon siirtäminen palveluliiketoiminnan kehittämisessä. Siirtomekanismit ja välittäjät Suomessa). Espoo: VTT. 108 p. + app. 15 p. (VTT Publications; 776). ISBN 978-951-38-7762-0.

Leviäkangas, Pekka, Talvitie, Antti, Haapasalo, Harri & al.  2011. Ownership and governance of Finnish infrastructure networks (Teknisten verkostojen omistus- ja hallinnointimallit]) . Espoo: VTT. 127 p. + app. 16 p. (VTT Publications; 777). ISBN 978-951-38-7763-7.

Marko Nokkala, Kaisa Finnilä, Jussi Rönty & Pekka Leviäkangas. Financial performance of Finnish technical networks. 2011. Espoo: VTT. 147 s. (VTT Working Papers; 163). ISBN 978-951-38-7505-3.  http://www.vtt.fi/inf/pdf/workingpapers/2011/W163.pdf 

Penttinen, Merja, Britschgi, Virpi, Jantunen, Jutta. 2011. Junamatkustajatiedotuksen nykytila ja tärkeimmät kehittämiskohteet (Train passenger information, state of the art and most important development areas) Helsinki: Liikennevirasto, Liikenteenhallinta. 30 s. + liit. 8 s. (Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä; 56/2011). ISBN 978-952-255-074-3.

Rajamäki, Riikka. 2012. Matkanopeudet kaksikaistaisilla pääteillä. Seurantatietojen käyttö liikenneturvallisuustyössä (Travel speeds on two-lane main roads. The use of data on road safety work].) . Espoo: VTT. 64 s. + liitt. 5 s. (VTT Technology; 6) ISBN 978-951-38-7616-6.

Savola, Reijo (ed.). 2011. Suomi tietoturvan suunnannäyttäjäksi. Suomalaisen tietoturvaosaamisen levittäminen ja aktiivinen osallistuminen standardien kansainväliseen kehittämiseen. Kansallisen tietoturvastrategian toimenpideohjelman hankkeen 5 loppuraportti (Finland: Towards a leading light in information security. Dissemination of Finnish information security competence and active participation towards the development of global standards): Liikenne- ja viestintäministeriö. 31 s. (Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 17/2011). ISBN 978-952-243-236-0.

Sitek, Patrick, Gusmeroli, Sergio, Conte, Marco & al. , Jansson, Kim, Karvonen, Iris (eds.). 2011. The COIN Book. Enterprise Collaboration and Interoperability. Aachen, Germany: Verlagsgruppe Mainz GmbH Aachen. 211 p. ISBN 3-86130-713-8.

Tapio, Petri, Varho, Vilja, Nygrén, Nina & al. 2011. Liikennepolitiikan ilmasto. Baseline-kehitys sekä asiantuntijoiden ja nuorten visiot liikenteen hiilidioksidipäästöistä vuoteen 2050. Helsinki: Liikenne- ja viestintäministeriö. 50 s. (Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja; 19) ISBN 978-952-243-244-5.

Tuominen, Anu, Kanner, Heikki. 2011. Liikennerevoluutio. Kansainvälinen tarkastelu. Helsinki: Liikenne- ja viestintäministeriö. 18 s. (Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja; 27). ISBN 978-952-243-252-0.

Tuominen, Anu, Kanner, Heikki. 2011. Transport Revolution. International perspectives. Helsinki: Ministry of Transport and Communications. 19 p. (Publications of the Ministry of Transport and Communications; 28) ISBN 978-952-243-253-7.

Vähä, Pentti, Toivonen, Marja, Salkari, Iiro & al. (eds.). 2011. VTT Symposium on Service Innovation. Espoo: VTT. 301 p. (VTT Symposium; 271). ISBN 978-951-38-7606-7.

PROSESSITEOLLISUUS JA YMPÄRISTÖ

Keränen, Janne. 2011. Increasing the drying efficiency of cylinder drying.  Jyväskylä: University of Jyväskylä. 80 p. (Department of Physics, Research Reports 14/2011). ISSN 0075-465XX, 978-951-39-4590-9. Väitöskirja. Lue lehdistötiedote: Lisätehoa paperin kuivatukseen eri kuivatustapoja yhdistelemällä. 

Kiuru, Jani. 2011. Interactions of Chemical Variations and Biocide Performance at Paper Machines. Espoo: Aalto University School of Chemical Technology. 124 p. (Aalto University publication series, Doctoral dissertations 148/2011).  ISBN 978-952-60-4454-5, (pdf) 978-952 60-4455-2.Väitöskirja. Lue lehdistötiedote: Kemiallinen mikrobien hallinta aiheuttaa vaihteluita ja häiriöitä paperinvalmistuksessa.

Lindroos, Tomi J., Hast, Aira, Ekholm, Tommi & al. 2011. Arvio ei-päästökauppasektorin päästövähennyskeinoista ja -kustannuksista Suomessa (Estimating abatement potential and reduction costs at the Finnish non-ETS sector). Espoo: VTT. 67 s. + liitt. 9 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2605). ISBN 978-951-38-7796-5.

Luodes, Hannu, Kauppila, Päivi M., Karlsson, Teemu & al. 2011. Kaivannaisjätteen luokittelu pysyväksi. Louhinnassa muodostuvat sivukivet. Helsinki: Ympäristöministeriö. 35 s. (Suomen ympäristö; 21). ISBN 978-952-11-3919-2.

Mattila, Tuomas, Helin, Tuomas, Antikainen, Riina & al. 2011. Land use in life cycle assessment. Helsinki: Finnish Environmental Institute (SYKE). 86 p. (The Finnish Environment 24/2011 ISBN 978-952-11-3926-0. http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=130275&lan=en

Vajda, Andrea, Tuomenvirta, Heikki, Jokinen, Pauli & al. (VTT:läisiä kirjoittajia Lasse Makkonen ja Maria Tikanmäki). 2011. Probabilities of adverse weather affecting transport in Europe: climatology and scenarios up to the 2050s (Liikennettä haittaavan sään todennäköisyydet Euroopassa: klimatologia ja skenaariot 2050-luvulle). Helsinki: Finnish Meteorological Institute. 85 p. (Reports 2011; 9). ISBN 978-951-697-761. Lue lehdistötiedote: Atlas Euroopan liikenteelle haitallisista sääilmiöistä. 


INNOVAATIOTUTKIMUS

Sundbo, Jon, Toivonen, Marja (eds.). 2011. User-based innovation in services: Edward Elgar Publishing. 432 p. ISBN 978-0-85793-195-5.

Valkokari, Katri, Koivisto, Tapio, Hyötyläinen, Raimo & al. 2011. Management of future innovative firms and networks. Espoo: VTT. 179 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2594). ISBN 978-951-38-7777-4.


Lisätietoja

Pirjo Sutela
Palvelupäällikkö, Julkaisupalvelut
020 722 4406

Lisätietoja

Pirjo Sutela
Palvelupäällikkö, Julkaisupalvelut
020 722 4406

Katso myös