Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Uusia julkaisuja - Uutiskirje 02 | 2009

VTT:n tutkimusalat

  • Biotekniikka, elintarvikkeet, lääkkeet 
  • Tieto- ja viestintätekniikka, elektronikka 
  • Metsä, kemia, ympäristö 
  • Energia 
  • Rakentaminen 
  • Kuljetus, liikenne, logistiikka 
  • Koneet, materiaalit, tuotantotekniikka 
  • Innovaatiotutkimus


TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA, ELEKTRONIIKKA

Ermes, Miikka. 2009. Methods for the Classification of Biosignals Applied to the Detection of Epileptiform Waveforms and to the Recognition of Physical Activity. Espoo: VTT. 77 p. + app. 69 p. (VTT Publications; 707); väitöskirja - ks. VTT:n lehdistötiedote

Nousiainen, Sami, Kilpi, Jorma, Silvonen, Paula, Hiirsalmi, Mikko. 2009. Anomaly detection from server log data. A case study. Espoo: VTT. 39 p. + app. 1 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2480)

Järvinen, Paula, Puolamäki, Kai, Siltanen, Pekka, Ylikerälä, Markus. 2009. Visual Analytics. Final report. Espoo: VTT. 45 p. + app. 3 p. (VTT Working Papers; 117); ks. VTT:n lehdistötiedote

METSÄ, KEMIA, YMPÄRISTÖ

Ranta-Maunus, Alpo (ed.). 2009. Strength of European timber. Part 1. Analysis of growth areas based on existing test results (Eurooppalaisen rakennepuutavaran lujuus. Osa 1. Kasvualueiden vaikutuksen analyysi olemassa olevien testitulosten perusteella). Espoo: VTT. 155 p. + app. 66 p. (VTT Publications; 706)

KULJETUS, LIIKENNE, LOGISTIIKKA

Luoma, Juha, Peltola, Harri, Virkkunen, Mikko. 2009. Autonkuljettajan liikenneturvallisuustestin kehittäminen (Development of a road safety test for drivers). Espoo: VTT. 39 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2473); ks. VTT:n lehdistötiedote

Peltola, Harri, Räsänen, Jukka. 2009. Liikenneturvallisuus erilaisissa suunnitelmissa. Esiselvitys (Traffic safety in land use planning. Feasibility study). Espoo: VTT. 20 s. + liitt. 61 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2469)

Rajamäki, Riikka. 2009. Renkaiden puutteet kuolonkolareissa (Tyre defects in fatal road accidents). Espoo: VTT. 45 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2467); ks. VTT:n lehdistötiedote

Roine, Matti, Luoma, Juha. 2009. Liikenneturvallisuustoiminnan lähestymistavat (Approaches to road safety work). Espoo: VTT. 59 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2477); ks. VTT:n lehdistötiedote

Hietajärvi, Anna-Maija, Salmela, Erno & al. 2009. Kysyntä- ja toimitusketjun synkronointi metalli- ja konepajateollisuudessa Suomessa. Haastattelututkimus (The Synchronization of the Demand-Supply Chain in the Finnish Metal and Machinery Industry. Interview study). Espoo: VTT. 33 s. + liitt. 3 s. (VTT Working Papers; 118)

RAKENTAMINEN, RAKENNETTU YMPÄRISTÖ

Korhonen, Timo, Hostikka, Simo. 2009. Fire Dynamics Simulator with Evacuation: FDS+Evac. Technical Reference and User's Guide. Espoo: VTT. 91 p. (VTT Working Papers; 119)

Holt, Erika, Kuosa, Hannele, Leivo, Markku, Vesikari, Erkki. 2009. DuraInt-Project Workshop. Effect of interacted deterioration parameters on service life of concrete structures in cold environments. Espoo: VTT. 32 p. (VTT Working Papers; 116)

Lahdenperä, Pertti. 2009. Algoritmit ehdokasallokointiin. Aluerakentamisen vaiheistetun monikohdekilpailun kilpailijavalinta ja sen testaus (Algorithms for candidate allocation. Competitor selection and its testing in areal development based on phased multi-target competition). Espoo: VTT. 37 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2481)

Lahdenperä, Pertti. 2009. Allianssiurakka. Kilpailullinen yhden tavoitekustannuksen menettely (Project alliance. The competitive single target-cost approach). Espoo: VTT. 74 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2471)

Klobut, Krzysztof, Vesanen, Teemu, Pykälä, Marja-Leena & al. 2009. Handbook of SOFC system in buildings. Legislation, standards and requirements. Espoo: VTT. 79 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2465)

KONEET, MATERIAALIT, TUOTANTOTEKNIIKKA

Mahiout, Amar, Mannila, Juha, Mahlberg, Riitta & al. 2008. Puhtaat, ympäristöystävälliset metallituotteet. PUHTEET-projektin loppuraportti (Clean and environmentally friendly metal products PUHTEET. Final report). Espoo: VTT. 89 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2460).

 


Lisätietoja

Leena Ukskoski
Julkaisupäällikkö
020 722 4394

Lisätietoja

Leena Ukskoski
Julkaisupäällikkö
020 722 4394

Katso myös