Print Print Send link Bookmark and Share

New publications - Newsletter 02 | 2009

VTT's research areas

  • Biotechnology, food industry, pharmaceuticals
  • Information and communication technology, electronics
  • Pulp & paper, chemistry, environment
  • Energy
  • Building, built environment
  • Services, transport, logistics
  • Machinery, materials, industrial engineering
  • Innovation studies


INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY, ELECTRONICS

Ermes, Miikka. 2009. Methods for the Classification of Biosignals Applied to the Detection of Epileptiform Waveforms and to the Recognition of Physical Activity. Espoo: VTT. 77 p. + app. 69 p. (VTT Publications; 707); a doctoral thesis - see VTT's press release

Nousiainen, Sami, Kilpi, Jorma, Silvonen, Paula, Hiirsalmi, Mikko. 2009. Anomaly detection from server log data. A case study. Espoo: VTT. 39 p. + app. 1 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2480)

Järvinen, Paula, Puolamäki, Kai, Siltanen, Pekka, Ylikerälä, Markus. 2009. Visual Analytics. Final report. Espoo: VTT. 45 p. + app. 3 p. (VTT Working Papers; 117)

PULP & PAPER, CHEMISTRY, ENVIRONMENT

Ranta-Maunus, Alpo (ed.). 2009. Strength of European timber. Part 1. Analysis of growth areas based on existing test results (Eurooppalaisen rakennepuutavaran lujuus. Osa 1. Kasvualueiden vaikutuksen analyysi olemassa olevien testitulosten perusteella). Espoo: VTT. 155 p. + app. 66 p. (VTT Publications; 706)

SERVICES, TRANSPORT, LOGISTICS

Luoma, Juha, Peltola, Harri, Virkkunen, Mikko. 2009. Autonkuljettajan liikenneturvallisuustestin kehittäminen (Development of a road safety test for drivers). Espoo: VTT. 39 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2473)

Peltola, Harri, Räsänen, Jukka. 2009. Liikenneturvallisuus erilaisissa suunnitelmissa. Esiselvitys (Traffic safety in land use planning. Feasibility study). Espoo: VTT. 20 s. + liitt. 61 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2469)

Rajamäki, Riikka. 2009. Renkaiden puutteet kuolonkolareissa (Tyre defects in fatal road accidents). Espoo: VTT. 45 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2467)

Roine, Matti, Luoma, Juha. 2009. Liikenneturvallisuustoiminnan lähestymistavat (Approaches to road safety work). Espoo: VTT. 59 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2477)

BULDING, BUILT ENVIRONMENT

Korhonen, Timo, Hostikka, Simo. 2009. Fire Dynamics Simulator with Evacuation: FDS+Evac. Technical Reference and User's Guide. Espoo: VTT. 91 p. (VTT Working Papers; 119)

Holt, Erika, Kuosa, Hannele, Leivo, Markku, Vesikari, Erkki. 2009. DuraInt-Project Workshop. Effect of interacted deterioration parameters on service life of concrete structures in cold environments. Espoo: VTT. 32 p. (VTT Working Papers; 116)

Lahdenperä, Pertti. 2009. Algoritmit ehdokasallokointiin. Aluerakentamisen vaiheistetun monikohdekilpailun kilpailijavalinta ja sen testaus (Algorithms for candidate allocation. Competitor selection and its testing in areal development based on phased multi-target competition). Espoo: VTT. 37 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2481)

Klobut, Krzysztof, Vesanen, Teemu, Pykälä, Marja-Leena & al. 2009. Handbook of SOFC system in buildings. Legislation, standards and requirements. Espoo: VTT. 79 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2465)

MACHINERY, MATERIALS, INDUSTRIAL ENGINEERING

Mahiout, Amar, Mannila, Juha, Mahlberg, Riitta & al. 2008. Puhtaat, ympäristöystävälliset metallituotteet. PUHTEET-projektin loppuraportti (Clean and environmentally friendly metal products PUHTEET. Final report). Espoo: VTT. 89 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2460).


Additional information

Leena Ukskoski
Publishing Manager
+358 20 722 4394

Additional information

Leena Ukskoski
Publishing Manager
+358 20 722 4394

See also