Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Uusia julkaisuja - Uutiskirje 02 | 2010
Bio-, lääke- ja elintarviketeollisuus - Elektroniikka - Energia  - ICT - Kiinteistöt ja rakentaminen - Koneet ja kuljetusvälineet - Materiaalit ja tuotantotekniikka - Palvelut ja logistiikka - Metsäteollisuus - Prosessiteollisuus ja ympäristö - Innovaatiotutkimus
ICT

Kanstren, Teemu. 2010.  A Framework for Observation-Based Modelling in Model-Based Testing. Espoo: VTT. 93 p. + app. 118 p (VTT Publications; 727). ISBN 978-951-38-7376-9. Väitöskirja; lue lehdistötiedote.

Hirvonen, Juhani, Kaasinen, Eija, Kotovirta, Ville & al. 2010. Intelligence engineering framework. Espoo: VTT. 44 p. + app. 4 p. (VTT Working Papers; 140). ISBN 978-951-38-7480-3.


KIINTEISTÖT JA RAKENTAMINEN 

Tillander, Kati, Matala, Anna, Hostikka, Simo & al. 2010. Pelastustoimen riskianalyysimallien kehittäminen. Espoo: VTT. 117 s. + liitt. 9 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2530). ISBN 978-951-38-7573-2. 


KONEET JA KULJETUSVÄLINEET

Nykänen, Hannu; Lankila, Antti; Keinänen, Jarkko; Simonaho, Simo-Pekka. 2009. Hiljaiset veneet - yhteenveto ja johtopäätökset. Espoo, VTT. 69 s.+ liitt. 8 s. VTT Tiedotteita - Research Notes; 2516. ISBN 978-951-38-7534-3 (nid.). - Moottoriveneiden sisätilamelua voidaan vähentää - lue lehdistötiedote.

PALVELUT JA LOGISTIIKKA 

Koskinen, Sami. 2010. Sensor Data Fusion Based Estimation of Tyre-Road Friction to Enhance Collision Avoidance. Espoo: VTT. 188 p. + app. 12 p. (VTT Publications, VTT Publications; 730). ISBN 978-951-38-7382-0, 978-951-38-7383-7. Väitöskirja: Anturidatafuusioon perustuva renkaan ja tien välisen kitkan estimointi ja tulosten hyödyntäminen törmäyksenestossa. 

Luoma, Juha, Virkkunen, Mikko. 2010. Polkupyöräilijän ja jalankulkijan liikenneturvallisuustestin kehittäminen (Development of road safety tests for bicyclists and pedestrians). Espoo: VTT. 42 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2524). ISBN 978-951-38-7560-2.

Rajamäki, Riikka. 2010. Kesärenkaiden urasyvyys ja onnettomuusriski. Espoo: VTT. 32 s. (VTT Tiedotteita – Research Notes; 2525). ISBN 978-951-38- 7562-6.

Silla, Anne. 2010. Rautatieonnettomuuksista aiheutuneiden kustannusten arviointi (Evaluation of rail accident costs). Espoo : VTT. 35 s. + liitt. 3 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2523). ISBN 978-951-38-7558-9.

Tuominen, Anu. 2009. Knowledge production for transport policies in the information society. Espoo, VTT. 69 p. + 54 p. VTT Publications; 719. ISBN 978-951-38-7361-5; 978-951-38-7362-2. Väitöskirja: Tietoyhteiskunta tuo käyttäjät ja yritykset mukaan liikenteen suunnitteluun. Lue lehdistötiedote.


MATERIAALIT JA TUOTANTOTEKNIIKKA

Holmström, Stefan. 2010. Engineering Tools for Robust Creep Modeling. Espoo: VTT. 94 p. + app. 53 p. (VTT Publications; 728). ISBN 978-951-38-7378-3 (soft back ed.). Väitöskirja: Uudet mallit virumismurtolujuuden, hitsien lujuuskertoimien ja virumisvenymän määrittämiseen. Lue lisää VTT:n lehdistötiedotteesta.


Lisätietoja

Leena Ukskoski
Julkaisupäällikkö
020 722 4394

Lisätietoja

Leena Ukskoski
Julkaisupäällikkö
020 722 4394

Katso myös