Print Print Send link Bookmark and Share

New publications - Newsletter 02 | 2011

Biotechnical, pharmaceutical and food industries - Electronics - Energy - ICT - Real estate and construction - Materials and production technology - Machines and vehicles - Services and logistics - Forest industry - Process industry and environment - Innovation studies

BIOTECHNICAL, PHARMACEUTICAL AND FOOD INDUSTRIES

Aikala, Maiju, Arvola, Anne, & Heiniö, Raija-Liisa. 2011. Tuntutestausmenetelmän kehittäminen pakkauksille (Development of tactile evaluation method for packaging). Espoo: VTT. 24 s. + liitt. 9 s. (VTT Working Papers; 160). ISBN 978-951-38-7502-2.


ELECTRONICS

Haatainen, Tomi. 2011. Stamp fabrication by step and stamp nanoimprinting. Espoo: VTT. 70 p. + app. 59 p. (VTT Publications; 758) ISBN 978-951-38-7726-2. - A doctoral dissertation.


ENERGY

Hashmi, Murtaza. 2011. Survey of smart grids concepts worldwide. Espoo: VTT. 73 p. (VTT Working Papers; 166). ISBN 978-951-38-7507-7.

Paappanen, Teuvo, Lindh, Tuulikki, Impola, Risto & al. 2011. Ruokohelven hankinta keskisuomalaisille voimalaitoksille (The procurement of reedcanary grass for power plants in Central Finland). Espoo: VTT. 148 s. + liitt. 5 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2577). ISBN 978-951-38-7699-9.

Puska, Eija Karita, Suolanen, Vesa. 2011. SAFIR2010. The Finnish Research Programme on Nuclear Power Plant Safety 2007-2010. Final Report. Espoo: VTT. 578 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2571). ISBN 978-951-38-7689-0, 978-951-38-7690-6.

Teir, Sebastian, Arasto, Antti, Tsupari, Eemeli & al. 2011. Hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin (CCS:n) soveltaminen Suomen olosuhteissa (Application of carbon capture and storage (CCS) in Finnish conditions). Espoo: VTT. 76 s. + liitt. 3 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2576). ISBN 978-951-38-7697-5.

Teir, Sebastian, Pikkarainen, Toni, Kujanpää, Lauri & al. 2011. Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi (CCS). Teknologiakatsaus (Carbon capture and storage (CCS). Technology review). Espoo: VTT. 103 s. + liitt. 6 s. (VTT Working Papers; 161). ISBN 978-951-38-7503-9.


ICT

Alahuhta, Petteri. 2011. Technologies in Mobile Terminals Enabling Ubiquitous Services. Espoo: VTT. 127 p. + app. 100 p. (VTT Publications; 761). ISBN 978-951-38-7733-0. A doctoral dissertation.

Antikainen, Hannele; Kuusisto, Olli. 2011. Viestintäalan nykytila ja kehitystrendit 2011 - 2012. Espoo: VTT Mediatekniikan asiantuntijapalvelu. 43 s. (GT-raportti: 1). - GT-palvelu

Kääriäinen, Jukka. 2011. Towards an Application Lifecycle Management Framework. Espoo: VTT. 103 p. + app. 81 p. (VTT Publications; 759). ISBN 978-951-38-7728-6. A doctoral dissertation.

Jurvansuu, Marko. 2011. Roadmap to a Ubiquitous World. Where the Difference Between Real and Virtual is Blurred. Espoo: VTT. 79 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2574). ISBN 978-951-38-7693-7.

Toivanen, Hannes, Hyvönen, Jukka, Wevelsiep, Mathias, & Metsäniemi, Mika. 2011. Mobile birth registration in Liberia. CMI project mid-term review. Espoo: VTT. 56 p. + app. 13 p. (VTT Working Papers; 159). ISBN 978-951-38-7501-5.


REAL ESTATE AND CONSTRUCTION

Häkkinen, Tarja (toim.). 2011. Kestävän rakentamisen prosessi (Sustainable building processes). Espoo: VTT. 100 s. + liitt. 3 s. (VTT Tiedotteita – Research Notes; 2572). ISBN 978-951-38-7691-3.

Nystedt, Åsa, Sepponen, Mari, Teerimo, Seppo & al. 2011. EkoGrad. konseptsija stroitelstva ekologitsheski effektivnogo rajona v Sankt-Peterburge (EcoGrad. Development of a concept for ecological city planning for St. Petersburg, Russia). Espoo: VTT (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2580). ISBN 978-951-38-7706-4. Read the press release.

Nystedt, Åsa, Sepponen, Mari, Teerimo, Seppo & al. 2011. Ecograd. A concept for ecological city planning for St. Petersburg, Russia. Espoo: VTT. 75 p. app. 12 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2566). ISBN 978-951-38-7701-9. Read the press release

Vares, Sirje, Häkkinen, Tarja, Shemeikka, Jari. 2011. Kestävän rakentamisen tavoitteet ja niiden toteutuminen. Espoo Suurpellon päiväkodin arvio (Sustainable building – target setting and desing. Sustainability assessment of day care centre in Espoo Suurpelto). Espoo: VTT. 48 s. + liitt. 34 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2573). ISBN 978-951-38-7692-0.


MATERIALS AND PRODUCTION TECHNOLOGY

Haag, Mikael, Salonen, Tapio, Siltanen, Pekka & al. 2011. Työohjeiden laadintamenetelmiä kappaletavaratuotannossa. Loppuraportti (Concept for manual assembly work instructions. Final report). Espoo: VTT. 40 s. (VTT Working Papers; 162). ISBN 978-951-38-7504-6.

Kaartinen, Tommi, Laine-Ylijoki, Jutta, Koivuhuhta, Auri & al. 2011. Pohjakuonan jalostus uusiomateriaaliksi (Refining of bottom ash from municipal solid waste incineration). Espoo: VTT. 98 s. + liitt. 8 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2567). ISBN 978-951-38-7679-1.


MACHINES AND VEHICLES

Auvinen, Heidi; Mäkelä, Kari. 2011. Liikenteen ympäristötiedon tuotanto Suomessa. Esiselvitys (Generation of environmental information for different modes of transport in Finland). Helsinki: Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi. 46 s. + liitt. 14 s. (Trafin julkaisuja: 2/2011).

Kallberg, Veli-Pekka. 2011. Eri liikennemuotojen onnettomuuksien tilastointi. Esitutkimus (Developing the accident statistics for different modes of transport). Helsinki: Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi). 57 s. (Liikenteen turvallisuusviraston tutkimuksia: 1). ISBN 978-952-5893-16-8. 


SERVICES AND LOGISTICS

Lappalainen, Inka, Lappeteläinen, Ilmari, Wiili-Peltola, Erja, Kansola, Minna. 2011. MULTIPRO. Vertaileva arviointikonsepti julkisen ja yksityisen hyvinvointipalvelun arviointiin (MULTIPRO. Concept for parallel evaluation of public and private well-being services). Espoo: VTT. 64 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2578). ISBN 978-951-38-7702-6.

Leviäkangas, Pekka, Tuominen, Anu, Molarius, Riitta (ed.). 2011. Extreme weather impacts on transport systems. Espoo: VTT. 119 p. + app. 14 p. (VTT Working Papers; 168) ISBN 978-951-38-7509-1. Read the  press release

Macchi, Luigi, Pietikäinen, Elina, Reiman, Teemu & al. 2011. Patient safety management. Available models and systems. Espoo: VTT. 47 p. + app. 3 p. (VTT Working Papers; 169). ISBN 978-951-38-7510-7.

Nokkala, Marko, Finnilä, Kaisa, Rönty, Jussi, Leviäkangas, Pekka. 2011. Financial performance of Finnish technical networks. Espoo: VTT. 56 p. + app. 90 p. (VTT Working Papers; 163) ISBN 978-951-38-7505-3.

Rönty, Jussi, Nokkala, Marko, Finnilä, Kaisa. 2011. Port ownership and governance models in Finland. Development needs & future challenges. Espoo: VTT. 104 p. (VTT Working Papers; 164). ISBN 978-951-38-7506-0.


INNOVATION STUDIES

Antikainen, Maria. 2011. Facilitating customer involvement in collaborative online innovation communities. Espoo: VTT. 94 p. + app. 97 p. (VTT Publications; 760). ISBN 978-951-38-7730-9. - A doctoral dissertation: Open innovation communities help companies improve product development processes. Read the press release.
Additional information

Pirjo Sutela
Manager, Publications Services
+358 20 722 4406

Additional information

Pirjo Sutela
Manager, Publications Services
+358 20 722 4406

See also