Print Print Send link Bookmark and Share

New publications - Newsletter 02 | 2012

Biotechnical, pharmaceutical and food industries - Electronics - Energy - ICT - Real estate and construction - Materials and production technology - Machines and vehicles - Services and logistics - Forest industry - Process industry and environment - Innovation studies

VTT's new publication series from January, 2012 are VTT Visions, VTT Science, VTT Technology and VTT Research Highlights.

- VTT Visions contains future visions and foresights on significant technological, societal and business topics for decision makers and experts.
- VTT Science contains high-quality peer-reviewed research results, mainly doctoral dissertations.
- VTT Technology contains research results, manuals, conference papers and summaries for professionals to benefit business and society.
- VTT Research Highlights contains current research results summarised by fields of research, for customers and other stakeholders. These are "success stories from VTT".

BIOTECHNICAL, PHARMACEUTICAL AND FOOD INDUSTRIES

Pollari, Sirkku. 2012. Dissecting the molecular mechanisms of breast cancer bone metastasis for therapeutic targeting. Turku: University of Turku. 64 p. (Annales Universitatis Turkuensis; D 1008). ISBN 978-951-29-4961-8, 978-951-29-4962-5. - A doctoral dissertation

ENERGY

Forsström, Juha, Pingoud, Kim, Pohjola, Johanna & al. 2012. Wood-based biodiesel in Finland. Market-mediated impacts on emissions and costs. Espoo: VTT. 47 p. + app. 1 p. (VTT Technology; 7). ISBN 978-951-38-7618-0.

Lindroos, Tomi J., Suvi Monni, Juha Honkatukia & al. 2012. Arvioita uusiutuvan energian lisäämisen vaikutuksista Suomen kasvihuonekaasupäästöihin ja kansantalouteen (Estimations of greenhouse reductions and economical effects of renewable energy in Finland). Espoo: VTT. 123 p. + app. 6 p. (VTT Technology; 11). ISBN 978-951-38-7623-4. 

Moilanen, Antero, Nasrullah, Muhammad. 2011. Gasification reactivity and ash sintering behaviour of biomass feedstocks. Espoo: VTT. 39 p. + app. 96 p. (VTT Publications; 769). ISBN 978-951-38-7748-4. 

Möttönen, Veli-Juhani, Vähä, Pentti. 2011. Painotalojen energiatehokkuus. Muutokset 1993-2010 ja tulevaisuuden kehitystarpeet (Energy efficiency changes in the Finnish printing industry 1993-2010 and sustainable development). Espoo: VTT. 51 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2606). ISBN 978-951-38-7798-9.

Nylund, Nils-Olof, Erkkilä, Kimmo, Ahtiainen, Matti & al. 2011. Optimized usage of NExBTL renewable diesel fuel. OPTIBIO. Espoo: VTT. 167 p. + app. 5 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2604). ISBN 978-951-38-7794-1.

Ranta, Jukka. 2012. The current state of FPGA technology in the nuclear domain. Espoo: VTT. 62 p. (VTT Technology; 10). ISBN 978-951-38-7622-7.


ICT

Lahtinen, Jussi, Launiainen, Tuomas, Heljanko, Keijo, & Ropponen, Jonatan. 2012. Model checking methodology for large systems, faults and asynchronous behaviour. SARANA 2011 work report. Espoo: VTT. 84 p. (VTT Technology; 12). ISBN 978-951-38-7625-8. (SARANA = Safety Evaluation & Reliability Analysis of Nuclear Automation)


MACHINES AND VEHICLES

Koskinen, Jukka, Talja, Asko. 2012. Liikennetärinän monitorointi- ja analysointiympäristö (Wireless measuring and visualisation platform for monitoring traffic induced vibrations). Espoo: VTT. 60 s. + liitt. 6 s. (VTT Technology; 19). ISBN 978-951-38-7832-0. 


MATERIALS AND PRODUCTION TECHNOLOGY

Sundqvist, Henna (editor). 2012. Research highlights in industrial biomaterials. Espoo: VTT. 88 p. (VTT Research Highlights; 2) .ISBN 978-951-38-7857-3 (print), 978-951-38-7858-0 (online).


REAL ESTATE AND CONSTRUCTION

Tuomaala, Mari, Ahtila, Pekka, Haikonen, Turo & al. 2012. Energiatehokkuuden mittarit ja potentiaalit (Energy efficiency metrics and improvement potentials). Espoo: Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu, Energiatekniikan laitos. 334 s. (Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE+TEKNOLOGIA 1/2012). ISBN 978-952-60-4503-0, 978-952-60-4504-7.

Wahlgren, Irmeli. 2012. Julian kaupunki 2035. Helsingin seudun yhdyskuntarakenteen kehittämisen ilmastovaikutukset (Julia’s city in 2035; Climate impacts of urban development in the Helsinki Region) . Helsinki: Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä. 57 s. (HSY:n julkaisuja 1/2012). ISBN 978-952-6604-36-7, 978-952-6604-37-4.

SERVICES AND LOGISTICS

Askola, Hanna, Nyman, Tapio. 2012. Turvallisuusvarusteet suojaisissa saaristo-olosuhteissa (Safety equipment in sheltered archipelago conditions). Espoo: VTT. 53 s. + liitt. 19 s. (VTT Technology; 16). ISBN 978-951-38-7826-9. 

Auvinen, Heidi, Tuominen, Anu. 2012. Turvallinen liikennejärjestelmä 2100. Visio (Safe and secure transport system 2100. Vision). Espoo: VTT. 43 s. + liitt. 18 s. (VTT Technology; 5). ISBN 978-951-38-7614-2.

Heikkilä, Jouko, Bäck, Asta, Heikkilä, Anna-Mari & al. 2012. Sosiaalinen media turvallisuutta ja työhyvinvointia edistävien yhteisöjen tukena. Openrisk-hankkeen loppuraportti (Social media as a support to communities promoting safety and well-being at work. Openrisk. Final report). Espoo: VTT, vtt, VTT. 81 s. + liitt. 2 s. (VTT Technology; 3). ISBN 978-951-38-7611-1. 

Innamaa, Satu, Aittoniemi, Elina, Askola, Hanna, & Kulmala, Risto. 2012. Roadmap for innovative operation of the transport system. Espoo: VTT. 30 p. (VTT Technology; 8). ISBN 978-951-38-7620-3.

Kettunen, Jari (editor), Vähä, Pentti, Kaarela, Ilari & al. 2012. Services for Europe. Strategic research agenda and implementation action plan for services. Espoo: VTT. 83 p. (VTT Visions; 1). ISBN 978-951-38-7821-4.

Ruuhilehto, Kaarin, Silla, Anne, & Hämäläinen, Päivi. 2012. Turvallisuuteen liittyvien tapahtumien käsittely ja niistä oppiminen rautatietoimialalla (Management of safety-related abnormalities and learning from this process throughout the railway sector) . Espoo: VTT. 61 s. + liitt. 3 s. ( VTT Technology; 1). ISBN 978-951-38-7608-1. 

Öörni, Risto, Hietikko, Marita, Kauvo, Kimmo & al. 2011. Autossa toimiva junavaroitusjärjestelmä. Kokeilu Hanko-Hyvinkää-rataosalla (In-Vehicle Warning System for Railway Level Crossings. Pilot Tests on Hanko–Hyvinkää Railway Line). Espoo: VTT. 106 s. + liitt. 30 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2603). ISBN 978-951-38-7792-7. 


INNOVATION STUDIES

Koivisto, Tapio, Myllyoja, Jouko. 2011. Improvisoi! Organisaation kehittäminen interventiotutkimuksen ja vuorovaikutuskoulutuksen metodeilla (Improvise! Supporting organizational learning and innovation by intervention research and interaction training). Espoo: VTT. 114 s. + liitt. 7 s. (VTT Publications; 779). ISBN 978-951-38-7767-5.

Määttä, Hannamaija. 2012. Supporting distributed knowledge work in a knowledge intensive organisation. Espoo: VTT. 95 p. + app. 11 p. (VTT Technology; 14). ISBN 978-951-38-7627-2. 

Oksanen, Juha, Pesonen, Pekka, Rilla, Nina, Saarinen, Jani, (Eds.). 2011. Suomalaisia innovaatioita - Suomi-konepistoolista Habbo Hotelliin (Finnish innovations). Gummerus Kustannus Oy. 175 s. ISBN 978-951-20-8368-8. (in Finnish)

Pelkonen, Antti, Nieminen, Mika. 2011. Go Global. Yhteistyötä, tahtoa, tuloksia ja vaikutuksia. Seinäjoen innovaatioympäristön kansainvälinen vertailututkimus (in Finnish). Seinäjoki: Frami Oy. 118 s. (Frami Oy:n julkaisusarja).

Sneck, Timo. 2012. Asiakaslähtöinen palvelujen uusiminen kuntajohtoisella innovaatiotoiminnalla. Julkisen talouden kestävyysnäkökulmasta julkisen sektorin innovaatiovajeen poistoon (Customer-oriented renewal of services by municipality driven innovation activity. From deficit sustainability of public finances to deficit in public sector innovation capability). Espoo: VTT. 199 s. + liitt. 18 s. (VTT Science; 1). ISBN 978-951-38-7453-7.
Additional information

Pirjo Sutela
Manager, Publications Services
+358 20 722 4406

Additional information

Pirjo Sutela
Manager, Publications Services
+358 20 722 4406

See also