Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Uusia julkaisuja - Uutiskirje 02 | 2012

Bio-, lääke- ja elintarviketeollisuus - Elektroniikka - Energia - ICT - Kiinteistöt ja rakentaminen - Koneet ja kuljetusvälineet - Materiaalit ja tuotantotekniikka - Palvelut ja logistiikka - Metsäteollisuus - Prosessiteollisuus ja ympäristö - Innovaatiotutkimus

VTT:n julkaisusarjat uudistuivat vuoden 2012 alussa. Uudet sarjat ovat VTT Visions, VTT Science, VTT Technology ja VTT Research Highlights.

- VTT Visions -sarjassa julkaistaan tulevaisuudennäkymiä ja ennakointeja merkittävistä teknologisista, yhteiskunnallisista ja liiketoiminnallisista teemoista. Tämän julkaisusarjan kohderyhmänä ovat päättäjät ja asiantuntijat.
- VTT Science -sarjassa julkaistaan vertaisarviointimenetelmällä varmistettuja laadukkaita tutkimuksia. Pääasiassa nämä ovat väitöskirjoja ja julkaistu aikaisemmin VTT Publications -sarjassa
- VTT Technology -sarjassa julkaistaan teknologia-alan ammattilaisille suunnattuja tutkimustuloksia, oppaita, esitelmiä ja yhteenvetoja yritysten ja yhteiskunnan kehittämiseksi.
- VTT Research Highlights -sarjassa julkaistaan teemoittain ajankohtaisia tutkimustuloksia tiivistetyssä muodossa asiakkaille ja muille sidosryhmille. Tässä sarjassa julkaistavat tutkimustulokset ovat menestystarinoita VTT:stä.
BIO-, LÄÄKE- JA ELINTARVIKETEOLLISUUS

Pollari, Sirkku. 2012. Dissecting the molecular mechanisms of breast cancer bone metastasis for therapeutic targeting. Turku: University of Turku. 64 p. (Annales Universitatis Turkuensis; D 1008). ISBN 978-951-29-4961-8, 978-951-29-4962-5. - Väitöskirja

ENERGIA

Forsström, Juha, Pingoud, Kim, Pohjola, Johanna & al. 2012. Wood-based biodiesel in Finland. Market-mediated impacts on emissions and costs. Espoo: VTT. 47 p. + app. 1 p. (VTT Technology; 7). ISBN 978-951-38-7618-0.

Lindroos, Tomi J., Suvi Monni, Juha Honkatukia & al. 2012. Arvioita uusiutuvan energian lisäämisen vaikutuksista Suomen kasvihuonekaasupäästöihin ja kansantalouteen (Estimations of greenhouse reductions and economical effects of renewable energy in Finland). Espoo: VTT. 123 p. + app. 6 p. (VTT Technology; 11). ISBN 978-951-38-7623-4.

Moilanen, Antero, Nasrullah, Muhammad. 2011. Gasification reactivity and ash sintering behaviour of biomass feedstocks. Espoo: VTT. 39 p. + app. 96 p. (VTT Publications; 769). ISBN 978-951-38-7748-4.

Möttönen, Veli-Juhani, Vähä, Pentti. 2011. Painotalojen energiatehokkuus. Muutokset 1993-2010 ja tulevaisuuden kehitystarpeet (Energy efficiency changes in the Finnish printing industry 1993-2010 and sustainable development). Espoo: VTT. 51 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2606). ISBN 978-951-38-7798-9.

Nylund, Nils-Olof, Erkkilä, Kimmo, Ahtiainen, Matti & al. 2011. Optimized usage of NExBTL renewable diesel fuel. OPTIBIO. Espoo: VTT. 167 p. + app. 5 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2604). ISBN 978-951-38-7794-1.

Ranta, Jukka. 2012. The current state of FPGA technology in the nuclear domain. Espoo: VTT. 62 p. (VTT Technology; 10). ISBN 978-951-38-7622-7.


ICT

Lahtinen, Jussi, Launiainen, Tuomas, Heljanko, Keijo, & Ropponen, Jonatan. 2012. Model checking methodology for large systems, faults and asynchronous behaviour. SARANA 2011 work report. Espoo: VTT. 84 p. (VTT Technology; 12). ISBN 978-951-38-7625-8.


KIINTEISTÖT JA RAKENTAMINEN

Hemmilä, Kari, Heimonen, Ismo. 2012. Liikuntahallien lasirakenteet. Opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen Tasolasiyhdistys ry. 72 s. (Liikuntapaikkajulkaisu no 102). ISBN 978-952-267-000-7.

Tuomaala, Mari, Ahtila, Pekka, Haikonen, Turo & al. 2012. Energiatehokkuuden mittarit ja potentiaalit. Espoo: Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu, Energiatekniikan laitos. 334 s. (Aalto-yliopiston julkaisusarja Tiede+teknologia 1/2012). ISBN 978-952-60-4503-0 (painettu), 978-952-60-4504-7 (pdf). 

Wahlgren, Irmeli. 2012. Julian kaupunki 2035. Helsingin seudun yhdyskuntarakenteen kehittämisen ilmastovaikutukset (Julia’s city in 2035; Climate impacts of urban development in the Helsinki Region) . Helsinki: Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä. 57 s. (HSY:n julkaisuja 1/2012). ISBN 978-952-6604-36-7, 978-952-6604-37-4 (pdf).


KONE- JA KULJETUSVÄLINETEOLLISUUS

Koskinen, Jukka, Talja, Asko. 2012. Liikennetärinän monitorointi- ja analysointiympäristö (Wireless measuring and visualisation platform for monitoring traffic induced vibrations). Espoo: VTT. 60 s. + liitt. 6 s. (VTT Technology; 19). ISBN 978-951-38-7832-0.


MATERIAALIT JA TUOTANTOTEKNIIKKA

Sundqvist, Henna (editor). 2012. Research highlights in industrial biomaterials. Espoo: VTT. 88 p. (VTT Research Highlights; 2) .ISBN 978-951-38-7857-3 (print), 978-951-38-7858-0 (online).


PALVELUT JA LOGISTIIKKA

Askola, Hanna, Nyman, Tapio. 2012. Turvallisuusvarusteet suojaisissa saaristo-olosuhteissa. Espoo: VTT. 53 s. + liitt. 19 s. (VTT Technology; 16). ISBN 978-951-38-7826-9.

Auvinen, Heidi, Tuominen, Anu. 2012. Turvallinen liikennejärjestelmä 2100. Visio. Espoo: VTT. 43 s. + liitt. 18 s. (VTT Technology; 5). ISBN 978-951-38-7614-2.

Heikkilä, Jouko, Bäck, Asta, Heikkilä, Anna-Mari & al. 2012. Sosiaalinen media turvallisuutta ja työhyvinvointia edistävien yhteisöjen tukena. Openrisk-hankkeen loppuraportti. Espoo: VTT, vtt, VTT. 81 s. + liitt. 2 s. (VTT Technology; 3). ISBN 978-951-38-7611-1. 

Innamaa, Satu, Aittoniemi, Elina, Askola, Hanna, & Kulmala, Risto. 2012. Roadmap for innovative operation of the transport system. Espoo: VTT. 30 p. (VTT Technology; 8). ISBN 978-951-38-7620-3.

Kettunen, Jari (editor), Vähä, Pentti, Kaarela, Ilari & al. 2012. Services for Europe. Strategic research agenda and implementation action plan for services. Espoo: VTT. 83 p. (VTT Visions; 1). ISBN 978-951-38-7821-4.

Ruuhilehto, Kaarin, Silla, Anne, & Hämäläinen, Päivi. 2012. Turvallisuuteen liittyvien tapahtumien käsittely ja niistä oppiminen rautatietoimialalla. Espoo: VTT. 61 s. + liitt. 3 s. ( VTT Technology; 1). ISBN 978-951-38-7608-1. 

Öörni, Risto, Hietikko, Marita, Kauvo, Kimmo & al. 2011. Autossa toimiva junavaroitusjärjestelmä. Kokeilu Hanko-Hyvinkää-rataosalla. Espoo: VTT. 106 s. + liitt. 30 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2603). ISBN 978-951-38-7792-7.


INNOVAATIOTUTKIMUS

Koivisto, Tapio, Myllyoja, Jouko. 2011. Improvisoi! Organisaation kehittäminen interventiotutkimuksen ja vuorovaikutuskoulutuksen metodeilla (Improvise! Supporting organizational learning and innovation by intervention research and interaction training). Espoo: VTT. 114 s. + liitt. 7 s. (VTT Publications; 779). ISBN 978-951-38-7767-5. 

Määttä, Hannamaija. 2012. Supporting distributed knowledge work in a knowledge intensive organisation. Espoo: VTT. 95 p. + app. 11 p. (VTT Technology; 14). ISBN 978-951-38-7627-2. 

Oksanen, Juha, Pesonen, Pekka, Rilla, Nina, Saarinen, Jani, (Eds.). 2011. Suomalaisia innovaatioita - Suomi-konepistoolista Habbo Hotelliin. Gummerus Kustannus Oy. 175 s. ISBN 978-951-20-8368-8.

Pelkonen, Antti, Nieminen, Mika. 2011. Go Global. Yhteistyötä, tahtoa, tuloksia ja vaikutuksia. Seinäjoen innovaatioympäristön kansainvälinen vertailututkimus. Seinäjoki: Frami Oy. 118 s. (Frami Oy:n julkaisusarja).

Sneck, Timo. 2012. Asiakaslähtöinen palvelujen uusiminen kuntajohtoisella innovaatiotoiminnalla. Julkisen talouden kestävyysnäkökulmasta julkisen sektorin innovaatiovajeen poistoon. Espoo: VTT. 199 s. + liitt. 18 s. (VTT Science; 1). ISBN 978-951-38-7453-7. 


Lisätietoja

Pirjo Sutela
Palvelupäällikkö, Julkaisupalvelut
020 722 4406

Lisätietoja

Pirjo Sutela
Palvelupäällikkö, Julkaisupalvelut
020 722 4406

Katso myös