Print Print Send link Bookmark and Share

New publications - Newsletter 03 | 2009

  • Biotechnology, food industry, pharmaceuticals
  • Information and communication technology, electronics
  • Pulp & paper, chemistry, environment
  • Energy
  • Building, built environment
  • Services, transport, logistics
  • Machinery, materials, industrial engineering
  • Innovation studiesENERGY

Abdurafikov, Rinat. 2009. Russian electricity market. Current state and perspectives. Espoo: VTT. 77 p. + app. 10 p. (VTT Working Papers; 121) ISBN 978-951-38-7182-6.

Kekkonen, Veikko, Koreneff, Göran. 2009. Euroopan yhdentyvät sähkömarkkinat ja markkinahinnan muodostuminen Suomen näkökulmasta (Interconnected European electricity markets and market price trends in a Finnish point of view). Espoo: VTT. 80 s. (VTT Working Papers; 120) ISBN 978-951-38-7181-9-5.

Koljonen, Tiina, Forsström, Juha, Kekkonen, Veikko & al. 2009. Suomelaisen energiateollisuuden kilpailukyky ilmastopolitiikan muuttuessa. (The competitiveness of Finnish Energy industry under developing climate policy). Espoo: VTT, 2009. 88 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes, VTT Tiedotteita - Research Notes; 2487) ISBN 978-951-38-7300-4 (nid.).

Lemström, Bettina, Kiviluoma, Juha, Holttinen, Hannele, Peltonen, Lasse. 2009. Impact of wind power on regional power balance and transfer. Espoo: VTT. 43 p. (VTT Working Papers; 122) ISBN 978-951-38-7183-3. 

Soimakallio, Sampo, Antikainen, Riina, Thun, Rabbe. 2009. Assessing the sustainability of liquid biofuels from evolving technologies. A Finnish approach. Espoo: VTT. 220 p. + app. 41 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes, VTT Tiedotteita – Research Notes; 2482) ISBN 978-951-38-7291-5 (soft back ed.). 

Koljonen, Tiina, Lahti, Pekka & al. 2009. Energy visions 2050. Helsinki: Edita. 380 p. ISBN 978-951-37-5595-9. 

SERVICES, TRANSPORT, LOGISTICS

Innamaa, Satu. 2009. Short-term prediction of traffic flow status for online driver information. VTT: Espoo. 79 p. + app. 90 p. ( VTT Publications; 708) ISBN 978-951-38-7340-0, 978-951-38-7341-7. A doctoral thesis.

International Collaboration in Transportation Research - EU/US Transport Research Collaboration: Challenges and opportunities. A report of the TRB/ECTRI on EU/US transport research collaboration. January 2009. Read more in VTT's press release, May 25, 2009.

BUILDING, BUILT ENVIRONMENT

Järnström, Helena, Vares, Sirje, Airaksinen, Miimu. 2009. Semi volatile organic compounds and flame retardants. Occurence in indoor environments and risk assessment for indoor exposure. Espoo: VTT. 58 s. + liitt. 8 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2486) ISBN 978-951-38-7299-1.

Paiho, Satu, Heimonen, Ismo, Kouhia, Ilpo & al. 2009. Putkiremonttien uudet hankinta- ja palvelumallit (New pipe repair services). Espoo: VTT. 155 s. + liitt. 2 s. (VTT Tiedotteita – Research Notes, VTT Tiedotteita - Research Notes; 2483) ISBN 978-951-38-7293-9, 978-951-38-7294-6.

MACHINERY, MATERIALS, INDUSTRIAL ENGINEERING

Hietikko, Marita, Malm, Timo, Alanen, Jarmo. 2009. Koneiden ohjausjärjestelmien toiminnallinen turvallisuus. Ohjeita ja työkaluja standardien mukaisen turvallisuusprosessin luomiseen (Functional safety of machine control systems. Instructions and tools for the creation of standard safety process). Espoo: VTT. 75 s. + liitt. 14 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2485). ISBN 978-951-38-7298-4.

INNOVATION STUDIES

Loikkanen, Torsti, Konttinen, Jari, Hyvönen, Jukka & al. 2009. Acquisition, Utilisation and the Impact of Patent and Market Information on Innovation Activities. Espoo: VTT. 68 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2484) ISBN 978-951-38-7296-0 (soft back ed.), 978-951-38-7297-7. 


Additional information

Leena Ukskoski
Publishing Manager
+358 20 722 4394

Additional information

Leena Ukskoski
Publishing Manager
+358 20 722 4394

See also