Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Uusia julkaisuja - Uutiskirje 03 | 2009

  • Biotekniikka, elintarvikkeet, lääkkeet 
  • Tieto- ja viestintätekniikka, elektronikka 
  • Metsä, kemia, ympäristö 
  • Energia 
  • Rakentaminen 
  • Kuljetus, liikenne, logistiikka 
  • Koneet, materiaalit, tuotantotekniikka 
  • InnovaatiotutkimusENERGIA

Abdurafikov, Rinat. 2009. Russian electricity market. Current state and perspectives. Espoo: VTT. 77 p. + app. 10 p. (VTT Working Papers; 121) ISBN 978-951-38-7182-6.

Kekkonen, Veikko, Koreneff, Göran. 2009. Euroopan yhdentyvät sähkömarkkinat ja markkinahinnan muodostuminen Suomen näkökulmasta (Interconnected European electricity markets and market price trends in a Finnish point of view). Espoo: VTT. 80 s. (VTT Working Papers; 120) ISBN 978-951-38-7181-9-5.

Koljonen, Tiina, Forsström, Juha, Kekkonen, Veikko & al. 2009. Suomalaisen energiateollisuuden kilpailukyky ilmastopolitiikan muuttuessa (The competitiveness of Finnish Energy industry under developing climate policy). Espoo: VTT, 2009. 88 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes, VTT Tiedotteita - Research Notes; 2487) ISBN 978-951-38-7300-4 (nid.), 978-951-38-7301-1. Ks. VTT:n lehdistötiedote 9.6.2009: Ilmastonmuutoksen hillinnän ohessa myös energiavarmuus suuri haaste EU:lle tulevaisuudessa.

Koljonen, Tiina, Lahti, Pekka & al. 2009. Energy visions 2050. Helsinki: Edita. 380 p. ISBN 978-951-37-5595-9. VTT:n yhteistyökumppanina VATT. Ks. VTT:n lehdistötiedote 4.6.2009: Ilmastonmuutoksen hillinnässä korostuu uusi teknologia ja kansainvälinen ilmastoyhteistyö.

Lemström, Bettina, Kiviluoma, Juha, Holttinen, Hannele, Peltonen, Lasse. 2009. Impact of wind power on regional power balance and transfer. Espoo: VTT. 43 p. (VTT Working Papers; 122) ISBN 978-951-38-7183-3. 

Soimakallio, Sampo, Antikainen, Riina, Thun, Rabbe. 2009. Assessing the sustainability of liquid biofuels from evolving technologies. A Finnish approach. Espoo: VTT. 220 p. + app. 41 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes, VTT Tiedotteita – Research Notes; 2482) ISBN 978-951-38-7291-5 (soft back ed.), 978-951-38-7292-2. Ks. VTT:n lehdistötiedote 15.6.2009: Liikenteen biopolttoaineiden ympäristövaikutusten mittauksen kriittiset tekijät.


KULJETUS, LIIKENNE, LOGISTIIKKA

Innamaa, Satu. 2009. Short-term prediction of traffic flow status for online driver information. VTT: Espoo. 79 p. + app. 90 p. ( VTT Publications; 708) ISBN 978-951-38-7340-0, 978-951-38-7341-7. Väitöskirja - ks. VTT.n lehdistötiedote 10.6.2009: Uusi liikennetilanteen ennustamismenetelmä parantaa ajanhallintaa ja vähentää liikenneruuhkia.

International Collaboration in Transportation Research - EU/USTransport Research Collaboration: Challenges and opportunities. A report of the TRB/ECTRI on EU/US transport research collaboration. January 2009. Ks. VTT:n lehdistötiedote 25.5.2009.


RAKENTAMINEN, RAKENNETTU YMPÄRISTÖ

Järnström, Helena, Vares, Sirje, Airaksinen, Miimu. 2009. Semi volatile organic compounds and flame retardants. Occurence in indoor environments and risk assessment for indoor exposure. Espoo: VTT. 58 s. + liitt. 8 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2486) ISBN 978-951-38-7299-1.

Paiho, Satu, Heimonen, Ismo, Kouhia, Ilpo & al. 2009. Putkiremonttien uudet hankinta- ja palvelumallit (New pipe repair services). Espoo: VTT. 155 s. + liitt. 2 s. (VTT Tiedotteita – Research Notes, VTT Tiedotteita - Research Notes; 2483) ISBN 978-951-38-7293-9 (nid.), 978-951-38-7294-6. - Ks. VTT:n lehdistötiedote 19.5.2009:Putkiremontissa palvelun laatu ratkaisee asiakastyytyväisyyden.

Tillander, Kati, Oksanen, Tuuli, Kokki, Esa. 2009. Paloriskin arvioinnin tilastopohjaiset tiedot. Espoo: VTT. 106 s. + liitt. 5 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes VTT Tiedotteita – Research Notes; 2479) ISBN 978-951-38-7287-8 (nid.) 978-951-38-7288-5. 

KONEET, MATERIAALIT, TUOTANTOTEKNIIKKA

Hietikko, Marita, Malm, Timo, Alanen, Jarmo. 2009. Koneiden ohjausjärjestelmien toiminnallinen turvallisuus. Ohjeita ja työkaluja standardien mukaisen turvallisuusprosessin luomiseen (Functional safety of machine control systems. Instructions and tools for the creation of standard safety process). Espoo: VTT. 75 s. + liitt. 14 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2485). ISBN 978-951-38-7298-4.

INNOVAATIOTUTKIMUS

Loikkanen, Torsti, Konttinen, Jari, Hyvönen, Jukka & al. 2009. Acquisition, Utilisation and the Impact of Patent and Market Information on Innovation Activities. Espoo: VTT. 68 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2484) ISBN 978-951-38-7296-0 (soft back ed.), 978-951-38-7297-7. Ks. VTT:n lehdistötiedote 3.6.2009: Pk-yritykset hyödyntävät niukasti tutkimus- ja kehitystyössään patentti- ja markkinatietoa.


Lisätietoja

Leena Ukskoski
Julkaisupäällikkö
020 722 4394

Lisätietoja

Leena Ukskoski
Julkaisupäällikkö
020 722 4394

Katso myös