Print Print Send link Bookmark and Share

New publications - Newsletter 03 | 2010
Biotechnical, pharmaceutical and food industries - Electronics - Energy - ICT - Real estate and construction - Materials and production technology - Machines and vehicles - Services and logistics - Forest industry - Process industry and environment - Innovation studies
BIOTECHNICAL, PHARMACEUTICAL AND FOOD INDUSTRIES

Peddinti, Venkata Gopalacharyulu. 2010. Data integration, pathway analysis and mining for systems biology. Espoo: VTT. 62 mp. + app. 67 p. (VTT Publications; 732) ISBN 978-951-38-7385-1, 978-951-38-7386-8. - Doctoral dissertation: Turning biological data into useful knowledge to investigate early disease processes. Read more in VTT's press release.

ENERGY

Forsström, Juha, Pursiheimo, Esa, Kekkonen, Veikko, Honkatukia, Juha. 2010. Ydinvoimahankkeiden periaatepäätökseen liittyvät energia- ja kansantaloudelliset selvitykset (Energy system, electricity market and economic studies on increasing nuclear power capacity). Espoo: VTT. 82 p. + app. 29 p. (VTT Working Papers; 141). ISBN 978-951-38-7482-7.

Nylund, Nils-Olof, Sipilä, Kai, Mäkinen, Tuula, & Aakko-Saksa, Päivi. 2010. Polttoaineiden laatuporrastuksen kehittäminen (Developing the quality-based graduation of fuels). Espoo: VTT. 203 s. + liitt. 4 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2528) ISBN 978-951-38-7568-8, 978-951-38-7569-5.

Pipatti, Riitta, Esala, Martti, Jääskeläinen, Sara, Pingoud, Kim, et al., Kimpanpää, Merimari (ed.). 2010. Finland's Fifth National Communication under the United Nations Framework Convention on Climate Change. Helsinki: Ministry of the Environment and Statistics Finland. 280 p. ISBN ISBN 978-952-244-184-3 (pdf), ISBN 978-952-244-185-0 (print).

Rydén, Bo (ed.) 2010. Towards a Sustainable Nordic Energy System. 20 Perspectives on Nordic Energy. 10 Opportunities and Challenges. Final report for the second phase of the Nordic Energy Perspectives project (authors include Tiina Koljonen, Göran Koreneff, Antti Lehtilä, Esa Pursiheimo ja Miika Rämä, VTT). Stockholm: Nordic Energy Perspectives / Elforsk. 255 s. ISBN: 978-91-978585-8-8. 

ICT

Ahola, Jussi, Ahlqvist, Toni, Ermes, Miikka & al. 2010. ICT for Environmental Sustainability. Green ICT Roadmap. Espoo: VTT. 51 p. (VTT Tiedotteita – Research Notes; 2532). ISBN 978-951-38-7575-6. 

Oksman, Virpi. 2010. The mobile phone: A medium in itself. Espoo: VTT. 89 p. + app. 130 p. (VTT Publications, VTT Publications; 737). ISBN 978-951-38-7394-3 (soft back ed.), 978-951-38-7395-0. - Doctoral dissertation

Pesola, Jukka-Pekka. 2010. Kehikko tuotteen aikaiseen verifiointiin ja validointiin (Building Framework for Early Product Verification and Validation). Espoo: VTT. 75 p. (VTT Publications; 736)ISBN 978-951-38-7393-6.


INNOVATION STUDIES

Lehtoranta, Olavi. 2010. Innovation, Collaboration in Innovation and the Growth Performance of Finnish Firms. Espoo: VTT. 136 p. + app. 16 p. (VTT Publications; 729). ISBN 978-951-38-7380-6, 978-951-38-7381-3.

Loikkanen, Torsti, Hyytinen, Kirsi, Konttinen, Jari, Pelkonen, Antti. 2010. Internationalisation of Finnish Public Research Organisations - Current state and future perspectives. Helsinki: The Advisory Board for Sectoral Research. 126 p. (Sektoritutkimuksen neuvottelukunnan julkaisuja; 3). ISBN 978-952-485-878-6.

MACHINES AND VEHICLES

Uosukainen, Seppo. 2010. Tuulivoimaloiden melun synty, eteneminen ja häiritsevyys (Generation, propagation and annoyance of the noise of wind power plants). Espoo: VTT. 35 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2529) ISBN 978-951-38-7570-1, 978-951-38-7571-8.

MATERIALS AND PRODUCTION TECHNOLOGY

Grönroos, Antti. 2010. Ultrasonically Enhanced Disintegration.Polymers, Sludge, and Contaminated Soil. Espoo, VTT. 100 p. + app. 27 p. VTT Publications; 734. ISBN 978-951-38-7389-9; 978-951-38-7390-5. - Doctoral dissertation

PROCESS INDUSTRY AND ENVIRONMENT

Kupi, Eija, Kortelainen, Helena, Lanne, Marinka & al. 2010. Turvallisuusalan liiketoiminnan kasvualueet ja -mahdollisuudet Suomessa (Growth areas and opportunities of the security and safety business in Finland). Espoo: VTT. 140 s. + liitt. 10 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2534). ISBN 978-951-38-7578-7, 978-951-38-7579-4.

REAL ESTATE AND CONSTRUCTION

Kokkala, Matti. 2010. Seitsemän kehitysehdotusta. Asumisen, rakentamisen ja maankäytön julkinen tutkimus Suomessa (Seven Development Proposals. Public research on housing, construction and use of land in Finland). Helsinki: Ministry of the Environment. 57 p. (Reports of the Ministry of the Environment 10/2010). ISBN 978-952-11-3748-8.Additional information

Leena Ukskoski
Publishing Manager
+358 20 722 4394

Additional information

Leena Ukskoski
Publishing Manager
+358 20 722 4394

See also