Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Uusia julkaisuja - Uutiskirje 03 | 2010
Bio-, lääke- ja elintarviketeollisuus - Elektroniikka - Energia  - ICT - Kiinteistöt ja rakentaminen - Koneet ja kuljetusvälineet - Materiaalit ja tuotantotekniikka - Palvelut ja logistiikka - Metsäteollisuus - Prosessiteollisuus ja ympäristö - Innovaatiotutkimus
BIO-, LÄÄKE- JA ELINTARVIKETEOLLISUUS

Peddinti, Venkata Gopalacharyulu. 2010. Data integration, pathway analysis and mining for systems biology. Espoo: VTT. 62 mp. + app. 67 p. (VTT Publications; 732) ISBN 978-951-38-7385-1, 978-951-38-7386-8. - Väitöskirja: Biologisesta mittausdatasta hyödyllistä tietoa sairauksien alkuprosessien tutkimiseen. Lue lehdistötiedote.

ENERGIA

Forsström, Juha, Pursiheimo, Esa, Kekkonen, Veikko, Honkatukia, Juha. 2010. Ydinvoimahankkeiden periaatepäätökseen liittyvät energia- ja kansantaloudelliset selvitykset (Energy system, electricity market and economic studies on increasing nuclear power capacity). Espoo: VTT. 82 p. + app. 29 p. (VTT Working Papers; 141). ISBN 978-951-38-7482-7.

Nylund, Nils-Olof, Sipilä, Kai, Mäkinen, Tuula, & Aakko-Saksa, Päivi. 2010. Polttoaineiden laatuporrastuksen kehittäminen (Developing the quality-based graduation of fuels). Espoo: VTT. 203 s. + liitt. 4 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2528) ISBN 978-951-38-7568-8.

Pipatti, Riitta, Esala, Martti, Jääskeläinen, Sara, Pingoud, Kim, et al., Kimpanpää, Merimari (ed.). 2010. Finland's Fifth National Communication under the United Nations Framework Convention on Climate Change. Helsinki: Ministry of the Environment and Statistics Finland. 280 p. ISBN ISBN 978-952-244-184-3, ISBN 978-952-244-185-0. 

Suokko, Aki. 2010. Lignoselluloosaetanolin ja synteesikaasusta fermentoitujen polttonesteiden teknologiatarkastelu. Espoo: VTT. 88 s. (VTT Tiedotteita – Research Notes; 2533). ISBN 978-951-38-7576-3 (nid.), 978-951-38-7577-0. 

Rydén, Bo (ed.) 2010. Towards a Sustainable Nordic Energy System. 20 Perspectives on Nordic Energy. 10 Opportunities and Challenges. Final report for the second phase of the Nordic Energy Perspectives project (kirjoittajina mm. Tiina Koljonen, Göran Koreneff, Antti Lehtilä, Esa Pursiheimo ja Miika Rämä, VTT). Stockholm: Nordic Energy Perspectives / Elforsk. 255 s. ISBN: 978-91-978585-8-8. - Lehdistötiedote

ICT

Ahola, Jussi, Ahlqvist, Toni, Ermes, Miikka & al. 2010. ICT for Environmental Sustainability. Green ICT Roadmap. Espoo: VTT. 51 p. (VTT Tiedotteita – Research Notes; 2532). ISBN 978-951-38-7575-6. 

Antikainen, Hannele, Kuusisto, Olli, Bäck, Asta & al. 2010. Viestintäalan nykytila ja kehitystrendit 2010 - 2011. Espoo: VTT Mediatekniikan asiantuntijapalvelu. 50 s. (GT-raportti; 1).  Lehdistötiedote: Media globalisoituu, digitalisoituu ja mobilisoituu.

Oksman, Virpi. 2010. The mobile phone: A medium in itself. Espoo: VTT. 89 p. + app. 130 p. (VTT Publications; 737). ISBN 978-951-38-7394-3. Väitöskirja. 

Pesola, Jukka-Pekka. 2010. Kehikko tuotteen aikaiseen verifiointiin ja validointiin (Building Framework for Early Product Verification and Validation). Espoo: VTT. 75 p. (VTT Publications; 736). ISBN 978-951-38-7393-6.

INNOVAATIOTUTKIMUS

Lehtoranta, Olavi. 2010. Innovation, Collaboration in Innovation and the Growth Performance of Finnish Firms. Espoo: VTT. 136 p. + app. 16 p. (VTT Publications; 729). ISBN 978-951-38-7380-6, 978-951-38-7381-3.

Loikkanen, Torsti, Hyytinen, Kirsi, Konttinen, Jari, Pelkonen, Antti. 2010. Internationalisation of Finnish Public Research Organisations - Current state and future perspectives. Helsinki: The Advisory Board for Sectoral Research. 126 p. (Sektoritutkimuksen neuvottelukunnan julkaisuja; 3). ISBN 978-952-485-878-6.

KIINTEISTÖT JA RAKENTAMINEN 

Matti Kokkala, 2010. Seitsemän kehitysehdotusta. Asumisen, rakentamisen ja maankäytön julkinen tutkimus Suomessa. Helsinki: Ympäristöministeriö. 57 s. (Ympäristöministeriön raportteja 10/2010). ISBN:978-952-11-3748-8. ISBN 978-952-11-3748-8. - Selvitysmiehen raportti; lue lehdistötiedote.

Laitinen, Juha, Mäkelä, Mauri, Oksa, Panu & al. 2010. Kemikaalialtistumisen vähentäminen palokohteissa. Espoo: VTT. 36 s. + liitt. 1 s. (VTT Tiedotteita – Research Notes; 2531). ISBN 978-951-38-7572-5, 978-951-38-7574-9.

Vaari, Jukka, Tillander, Kati, Rinne, Tuomo, Paloposki, Tuomas. 2010. Asuntosprinklaus Suomessa. Vaikuttavuuden arviointi. Osa 2. Espoo: VTT. 134 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2527). ISBN 978-951-38-7566-4, 978-951-38-7567-1.


KONEET JA KULJETUSVÄLINEET

Uosukainen, Seppo. 2010. Tuulivoimaloiden melun synty, eteneminen ja häiritsevyys (Generation, propagation and annoyance of the noise of wind power plants). Espoo: VTT. 35 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2529). ISBN 978-951-38-7570-1, 978-951-38-7571-8. 

MATERIAALIT JA TUOTANTOTEKNIIKKA

Grönroos, Antti. 2010. Ultrasonically Enhanced Disintegration.Polymers, Sludge, and Contaminated Soil. Espoo, VTT. 100 p. + app. 27 p. VTT Publications; 734. ISBN 978-951-38-7389-9; 978-951-38-7390-5. - Väitöskirja

PROSESSITEOLLISUUS JA YMPÄRISTÖ

Kupi, Eija, Kortelainen, Helena, Lanne, Marinka & al. 2010. Turvallisuusalan liiketoiminnan kasvualueet ja -mahdollisuudet Suomessa (Growth areas and opportunities of the security and safety business in Finland). Espoo: VTT. 140 s. + liitt. 10 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2534). ISBN 978-951-38-7578-7, 978-951-38-7579-4.Lisätietoja

Leena Ukskoski
Julkaisupäällikkö
020 722 4394

Lisätietoja

Leena Ukskoski
Julkaisupäällikkö
020 722 4394

Katso myös