Print Print Send link Bookmark and Share

New publications - Newsletter 03 | 2011

Biotechnical, pharmaceutical and food industries - Electronics - Energy - ICT - Real estate and construction - Materials and production technology - Machines and vehicles - Services and logistics - Forest industry - Process industry and environment - Innovation studies

BIOTECHNICAL, PHARMACEUTICAL AND FOOD INDUSTRIES

Arvola, Anne, Tiilikainen, Aimo, Aikala, Maiju & al. 2011. Tulevaisuuden elintarvikepakkaus. Kuluttajalähtöinen kehitys- ja tutkimushanke (Future food package. Consumer driven development and research project). Espoo: VTT. 152 s. + liitt. 27 s. (VTT Working Papers; 171). ISBN 978-951-38-7513-8. 

Gupta, Santosh. 2011.  Functional Study of Oncogenic Transcription Factor ERG and its Signaling in Prostate Cancer. 40 p. (Annales Universitatis Turkuensis D 974). ISBN  ISBN 978-951-29-4682-2, 978-951-29-4683-9. - A doctoral dissertation; read more in the press release.

Rantala, Juha K. . 2011. A cell spot microarray method for high-throughput biology. Turku:Turun yliopisto. 48 s. (Annales Universitatis Turkuensis D 969). ISBN 978-951-29-4657-0, 978-951-29-4658-7. A doctoral dissertation.


ENERGY

Karttunen, Seppo, Airila, Markus. 2011. FUSION YEARBOOK. ASSOCIATION EURATOM-TEKES. Annual Report 2010. Espoo: VTT. 164 p. + app. 13 p. (VTT Publications; 764). ISBN 978-951-38-7738-5.

Olin, Markus, Rasilainen, Kari, Itälä, Aku & al. 2011. Bentoniittipuskurin kytketty käyttäytyminen. PUSKURI-hankkeen tuloksia (Coupled behaviour of bentonite buffer. Results of PUSKURI project). (About spent nuclear fuel). Espoo: VTT. 85 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2587). ISBN 978-951-38-7717-0. 

Ruska, Maija, Kiviluoma, Juha. 2011. Renewable electricity in Europe. Current state, drivers, and scenarios for 2020. Espoo: VTT. 72 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2584). ISBN 978-951-38-7712-5.

Ruska, Maija, & Similä, Lassi. 2011. Electricity markets in Europe. Business environment for Smart Grids. Espoo: VTT. 70 p. ( VTT Tiedotteita - Research Notes; 2590). ISBN 978-951-38-7770-5.

Stenberg, Anders, Holttinen, Hannele. 2011. Tuulivoiman tuotantotilastot. Vuosiraportti 2010 (Wind energy statistics of Finland. Yearly report 2010). Espoo: VTT. 46 s. + liitt. 5 s. (VTT Working Papers; 178). ISBN 978-951-38-7520-6.


ICT

Ahola, Jari, M., Hovila, Jani, Karhunen, Eero & al. 2011. Moniteknisen piensarjatuotteen digitaalinen tuoteprosessi (Digital product process of a multitechnological small series product). Espoo: VTT. 121 s. + liitt. 37 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2592). ISBN 978-951-38-7773-6.

Juha Kortelainen. 2011. Semantic Data Model for Multibody System Modelling. Espoo: VTT. 119 p. + app. 34 p. (VTT Publications; 766). ISBN 978-951-38-7742-2. - A doctoral dissertation; read the press release.

Pärkkä, Juha. 2011. Analysis of Personal Health Monitoring Data for Physical Activity Recognition and Assessment of Energy Expenditure, Mental Load and Stress. Espoo: VTT. 103 p. + app. 54 p. (VTT Publications, VTT Publications; 765). ISBN 978-951-38-7740-8.  - A doctoral dissertation.


REAL ESTATE AND CONSTRUCTION

Forsström, Juha, Lahti, Pekka, Pursiheimo, Esa & al. 2011. Measuring energy efficiency. Indicators and potentials inbuildings, communities and energy systems. Espoo: VTT. 107 p. + app. 5 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2581). ISBN 978-951-38-7707-1.


MATERIALS AND PRODUCTION TECHNOLOGY

Häkkinen, Kai. 2011. Alihankintayhteistyön johtamisesta metalliteollisuudessa (Management of the subcontract co-operation in metal industry). Espoo: VTT. 71 s. (VTT Tiedotteita – Research Notes; 2588). ISBN 978-951-38-7719-4.

Kuokka-Ihalainen, Annemari, Kauranen, Pertti. 2011. Eicoon Workshop and Summer School. Nanomaterial Issues in Electrochemical Energy Conversion: Fuel Cells, Batteries, Supercapacitors. Espoo, Finland, June 13-17, 2011. Espoo: VTT. 85 p. (VTT Symposium; 268). ISBN 978-951-38-7600-5.

FOREST INDUSTRY

Rusko, Elina, Heiniö, Sanna, Korhonen, Virpi & al. 2011. Messenger Package - Integrating Technology, Design and Marketing for Future Package Communication. Final Report. Espoo: VTT. 90 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2586). ISBN 978-951-38-7715-6.


SERVICES AND LOGISTICS

Pilli-Sihvola, Eetu, Auvinen, Heidi, Tarkiainen, Mikko, Hautala, Raine. 2011. Paikkasidonnaiset liikenteen palvelut. Palveluiden nykytila (Traffic-related location-based services. State-of-the-art). Espoo: VTT. 59 s. (VTT Working Papers; 174). ISBN 978-951-38-7516-9.

Pilli-Sihvola, Eetu, Tarkiainen, Mikko, Vilkman, Armi, & Hautala, Raine. 2011. Paikkasidonnaiset liikenteen palvelut. Teknologia ja arkkitehtuuri (Traffic-related location-based services Technology and architectures). Espoo: VTT. 92 s. (VTT Working Papers; 173). ISBN 978-951-38-7515-2.

Vilkman, Armi, Hautala, Raine, Pilli-Sihvola, Eetu. 2011. Paikkasidonnaisten liikenteen palveluiden liiketoimintamallit. Edellytykset, vaihtoehdot, haasteet ja mahdollisuudet (Business models for traffic-related location-based services. Requirements, alternatives, challenges and opportunities). Espoo: VTT . 49 s. + liitt. 2 s. (VTT Working Papers; 175). ISBN 978-951-38-7517-6.

Rajamäki, Riikka, Salenius, Salla. 2011. Maanteiden ja katujen nopeustiedot liikennekuolemien näkökulmasta (Speed information on roads and streets from the perspective of traffic fatalities). Helsinki: Liikenne- ja viestintäministeriö (Ministry of Transport and Communications). 80 s. (LINTU-julkaisuja; 2). ISBN 978-952-243-239-1.


PROCESS INDUSTRY AND ENVIRONMENT

Leponiemi, Anja. 2011. Fibres and energy from wheat straw by simple practice. Espoo: VTT. 59 p. + app. 74 p. (VTT Publications; 767). ISBN 978-951-38-7743-9. - A doctoral dissertation.

Punkkinen, Henna, Teerioja, Nea, Merta, Elina & al. 2011. Pyrolyysin potentiaali jätemuovin käsittelymenetelmänä. Ympäristökuormitukset ja kustannusvaikutukset (Pyrolysis as a method to treat plastic waste. Environmental loads and cost effects). Espoo: VTT. 79 s. + liitt. 15 s. (VTT Working Papers; 176). ISBN 978-951-38-7518-3. 

Virta, Hanna, Rosqvist, Tony, Simola, Antti & al. 2011. Ilmastonmuutoksen ääri-ilmiöihin liittyvän riskienhallinnan kustannus-hyötyanalyysi osana julkista päätöksentekoa. IRTORISKI-hankkeen loppuraportti (Cost-benefit analysis of climate change induced extreme events as part of public decision making (IRTORISKI)). Helsinki: Ilmatieteen laitos (Finnish Meteorological Institute). 97 s. (Ilmatieteen laitos: Raportteja - Rapporter - Reports; 2011:3.) ISBN 978-951-697-743-3.

INNOVATION STUDIES

Buhanist, Paul, Hakala, Laura, Haramo, Erkki & al. 2011. Tietojärjestelmä osaamisen johtamisessa. Visiot ja käytäntö (Information systems as tools of competence management. Visions and practice). Espoo: VTT. 40 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2585). ISBN 978-951-38-7713-2.

Hyötyläinen, Raimo. 2011. Cellular-networked industrial enterprises in innovation paradigm. Espoo: VTT. 216 p. (VTT Publications; 762). ISBN 978-951-38-7734-7.
Additional information

Pirjo Sutela
Manager, Publications Services
+358 20 722 4406

Additional information

Pirjo Sutela
Manager, Publications Services
+358 20 722 4406

See also