Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Uusia julkaisuja - Uutiskirje 03 | 2011

Bio-, lääke- ja elintarviketeollisuus - Elektroniikka - Energia - ICT - Kiinteistöt ja rakentaminen - Koneet ja kuljetusvälineet - Materiaalit ja tuotantotekniikka - Palvelut ja logistiikka - Metsäteollisuus - Prosessiteollisuus ja ympäristö - Innovaatiotutkimus

BIO-, LÄÄKE- JA ELINTARVIKETEOLLISUUS

Arvola, Anne, Tiilikainen, Aimo, Aikala, Maiju & al. 2011. Tulevaisuuden elintarvikepakkaus. Kuluttajalähtöinen kehitys- ja tutkimushanke (Future food package. Consumer driven development and research project). Espoo: VTT. 152 s. + liitt. 27 s. (VTT Working Papers; 171). ISBN 978-951-38-7513-8. 

Gupta, Santosh. 2011.  Functional Study of Oncogenic Transcription Factor ERG and its Signaling in Prostate Cancer. 40 p.  (Annales Universitatis Turkuensis D 974). ISBN  ISBN 978-951-29-4682-2, 978-951-29-4683-9. - Väitöskirja: ERG-onkogeeni ja sen signalointi eturauhassyövässä. Lue lehdistötiedote.

Rantala, Juha K. . 2011. A cell spot microarray method for high-throughput biology. Turku: Turun yliopisto. 48 s. (Annales Universitatis Turkuensis D 969). ISBN 978-951-29-4657-0, 978-951-29-4658-7. - Väitöskirja: Uusi solumikrosirutekniikka vauhdittaa lääkekehitystä. Lue lehdistötiedote.


ENERGIA

Karttunen, Seppo, Airila, Markus. 2011. FUSION YEARBOOK. ASSOCIATION EURATOM-TEKES. Annual Report 2010. Espoo: VTT. 164 p. + app. 13 p. (VTT Publications; 764). ISBN 978-951-38-7738-5.

Olin, Markus, Rasilainen, Kari, Itälä, Aku & al. 2011. Bentoniittipuskurin kytketty käyttäytyminen. PUSKURI-hankkeen tuloksia (Coupled behaviour of bentonite buffer. Results of PUSKURI project). (Aiheena käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus). Espoo: VTT. 85 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2587). ISBN 978-951-38-7717-0. 

Ruska, Maija, Kiviluoma, Juha. 2011. Renewable electricity in Europe. Current state, drivers, and scenarios for 2020. Espoo: VTT. 72 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2584). ISBN 978-951-38-7712-5.

Ruska, Maija, & Similä, Lassi. 2011. Electricity markets in Europe. Business environment for Smart Grids. Espoo: VTT. 70 p. ( VTT Tiedotteita - Research Notes; 2590). ISBN 978-951-38-7770-5.

Stenberg, Anders, Holttinen, Hannele. 2011. Tuulivoiman tuotantotilastot. Vuosiraportti 2010 (Wind energy statistics of Finland. Yearly report 2010). Espoo: VTT. 46 s. + liitt. 5 s. (VTT Working Papers; 178). ISBN 978-951-38-7520-6.


ICT

Ahola, Jari, M., Hovila, Jani, Karhunen, Eero & al. 2011. Moniteknisen piensarjatuotteen digitaalinen tuoteprosessi. Espoo: VTT. 121 s. + liitt. 37 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2592). ISBN 978-951-38-7773-6.

Juha Kortelainen. 2011. Semantic Data Model for Multibody System Modelling. Espoo: VTT. 119 p. + app. 34 p. (VTT Publications; 766). ISBN 978-951-38-7742-2. - Väitöskirja: Semanttinen tietomalli tarjoaa luontevan menetelmän integroida erityyppistä tietoa ja tietämystä yhdeksi tietomallikokonaisuudeksi, mikä mahdollistaa tiedon merkittävästi tehokkaamman hyödyntämisen. Lue lehdistötiedote

Pärkkä, Juha. 2011. Analysis of Personal Health Monitoring Data for Physical Activity Recognition and Assessment of Energy Expenditure, Mental Load and Stress. Espoo: VTT. 103 p. + app. 54 p. (VTT Publications, VTT Publications; 765). ISBN 978-951-38-7740-8. - Väitöskirja, lue  lehdistötiedote.


KIINTEISTÖT JA RAKENTAMINEN

Forsström, Juha, Lahti, Pekka, Pursiheimo, Esa & al. 2011. Measuring energy efficiency. Indicators and potentials inbuildings, communities and energy systems. Espoo: VTT. 107 p. + app. 5 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2581). ISBN 978-951-38-7707-1. MATERIAALIT JA TUOTANTOTEKNIIKKA

Häkkinen, Kai. 2011. Alihankintayhteistyön johtamisesta metalliteollisuudessa (Management of the subcontract co-operation in metal industry). Espoo: VTT. 71 s. (VTT Tiedotteita – Research Notes; 2588). ISBN 978-951-38-7719-4.

Kuokka-Ihalainen, Annemari, Kauranen, Pertti. 2011. Eicoon Workshop and Summer School. Nanomaterial Issues in Electrochemical Energy Conversion: Fuel Cells, Batteries, Supercapacitors. Espoo, Finland, June 13-17, 2011. Espoo: VTT. 85 p. (VTT Symposium; 268). ISBN 978-951-38-7600-5.


METSÄTEOLLISUUS

Rusko, Elina, Heiniö, Sanna, Korhonen, Virpi & al. 2011. Messenger Package - Integrating Technology, Design and Marketing for Future Package Communication. Final Report. Espoo: VTT. 90 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2586). ISBN 978-951-38-7715-6. - Viestivä pakkaus -projekti: Hyvä pakkaus palvelee ja koskettaa; lue lehdistötiedote.

PALVELUT JA LOGISTIIKKA

Pilli-Sihvola, Eetu, Auvinen, Heidi, Tarkiainen, Mikko, Hautala, Raine. 2011. Paikkasidonnaiset liikenteen palvelut. Palveluiden nykytila (Traffic-related location-based services. State-of-the-art). Espoo: VTT. 59 s. (VTT Working Papers; 174). ISBN 978-951-38-7516-9.

Pilli-Sihvola, Eetu, Tarkiainen, Mikko, Vilkman, Armi, & Hautala, Raine. 2011. Paikkasidonnaiset liikenteen palvelut. Teknologia ja arkkitehtuuri. Espoo: VTT. 92 s. (VTT Working Papers; 173). ISBN 978-951-38-7515-2.

Vilkman, Armi, Hautala, Raine, Pilli-Sihvola, Eetu. 2011. Paikkasidonnaisten liikenteen palveluiden liiketoimintamallit. Edellytykset, vaihtoehdot, haasteet ja mahdollisuudet (Business models for traffic-related location-based services. Requirements, alternatives, challenges and opportunities). Espoo: VTT . 49 s. + liitt. 2 s. (VTT Working Papers; 175). ISBN 978-951-38-7517-6.

Rajamäki, Riikka, Salenius, Salla. 2011. Maanteiden ja katujen nopeustiedot liikennekuolemien näkökulmasta. Helsinki: Liikenne- ja viestintäministeriö. 80 s. (LINTU-julkaisuja; 2). ISBN 978-952-243-239-1.

PROSESSITEOLLISUUS JA YMPÄRISTÖ

Leponiemi, Anja. 2011. Fibres and energy from wheat straw by simple practice. Espoo: VTT. 59 p. + app. 74 p. (VTT Publications; 767). ISBN 978-951-38-7743-9. - Väitöskirja: Kuituja ja energiaa vehnän oljesta yksinkertaisella menetelmällä. Lue lehdistötiedote.

Punkkinen, Henna, Teerioja, Nea, Merta, Elina & al. 2011. Pyrolyysin potentiaali jätemuovin käsittelymenetelmänä. Ympäristökuormitukset ja kustannusvaikutukset. Espoo: VTT. 79 s. + liitt. 15 s. (VTT Working Papers; 176). ISBN 978-951-38-7518-3. 

Virta, Hanna, Rosqvist, Tony, Simola, Antti & al. 2011. Ilmastonmuutoksen ääri-ilmiöihin liittyvän riskienhallinnan kustannus-hyötyanalyysi osana julkista päätöksentekoa. IRTORISKI-hankkeen loppuraportti. Helsinki: Ilmatieteen laitos. 97 s. (Ilmatieteen laitos: Raportteja - Rapporter - Reports; 2011:3.) ISBN 978-951-697-743-3.


INNOVAATIOTUTKIMUS

Buhanist, Paul, Hakala, Laura, Haramo, Erkki & al. 2011. Tietojärjestelmä osaamisen johtamisessa. Visiot ja käytäntö. Espoo: VTT. 40 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2585). ISBN 978-951-38-7713-2.

Hyötyläinen, Raimo. 2011. Cellular-networked industrial enterprises in innovation paradigm. Espoo: VTT. 216 p. (VTT Publications; 762). ISBN 978-951-38-7734-7.

Koivisto, Tapio, Mikkonen, Teemu, Vadén, Tere & al.. 2011. Rajoja ylittävä innovointi. Tampere: Tampere University Press. 208 s. ISBN 978-951-44-8427-8.- Lue esittely.


Lisätietoja

Pirjo Sutela
Palvelupäällikkö, Julkaisupalvelut
020 722 4406

Lisätietoja

Pirjo Sutela
Palvelupäällikkö, Julkaisupalvelut
020 722 4406

Katso myös