Print Print Send link Bookmark and Share

New publications - Newsletter 03 | 2012

Biotechnical, pharmaceutical and food industries - Electronics - Energy - ICT - Real estate and construction - Materials and production technology - Machines and vehicles - Services and logistics - Forest industry - Process industry and environment - Innovation studiesVTT's new publication series from January, 2012 are VTT Visions, VTT Science, VTT Technology and VTT Research Highlights.
- VTT Visions contains future visions and foresights on significant technological, societal and business topics for decision makers and experts.
- VTT Science contains high-quality peer-reviewed research results, mainly doctoral dissertations.
- VTT Technology contains research results, manuals, conference papers and summaries for professionals to benefit business and society.
- VTT Research Highlights contains current research results summarised by fields of research, for customers and other stakeholders. These are "success stories from VTT".


BIOTECHNICAL, PHARMACEUTICAL AND FOOD INDUSTRIES

Flander, Laura. 2012. Bioprocessing to improve oat bread quality. Espoo: VTT. 91 p. + app. 45 p. (VTT Science; 8) .ISBN 978-951-38-7463-6, 978-951-38-7464-3. - Doctoral dissertation

Härmä, Ville. 2012. A Farewell to Flat Biology. Three-dimensional Cell Culture Models in Cancer Drug Target Identification and Validation. Turku: University of Turku. 110 p. (Turun yliopiston julkaisuja. Annales Universitatis Turkuensis, sarja – ser. D, osa – tom. 1028). ISBN 978-951-29-5110-9, ISBN 978-951-29-5111-6 (PDF) - Doctoral dissertation

Salmela, Anna-Leena. 2012. The Spindle Assembly Checkpoint as a Drug Target – Novel Small-Molecule Inhibitors of Aurora Kinases. Turku: University of Turku. 100 p. (Turun yliopiston julkaisuja. Annales Universitatis Turkuensis, sarja – ser. A, osa – tom. 443). ISBN 978-951-29-5114-7, ISBN 978-951-29-5115-4.  - Doctoral dissertation

Sarlin, Tuija. 2012. Detection and characterisation of Fusarium hydrophobins inducing gushing in beer. Espoo: VTT. 82 p. + app. 55 p. (VTT Science; 13). ISBN 978-951-38-7473-5. - Doctoral dissertation


ENERGY

Airaksinen, Miimu (ed.). 2012. Research highlights in energy and eco-efficient built environment. Espoo: VTT. 200 p. (Research Highlights; 1). ISBN 978-951-38-7819-1 (print), 978-951-38-7820-7 (online). 

Koljonen, Tiina, Koreneff, Göran, Similä, Lassi & al. 2012. Suomalainen tulevaisuuden energialiiketoiminta - skenaariot ja strategiat. SALKKU-hankkeen yhteenvetoraportti (Future of Finnish energy business - scenarios and strategies. Summary report of the SALKKU research project). Espoo: VTT. 115 s. (VTT Technology; 25). ISBN 978-951-38-7839-9, 978-951-38-7840-5.

Nylund, Nils-Olof, & Koponen, Kati. 2012. Fuel and Technology Alternatives for Buses. Overall Energy Efficiency and Emission Performance. Espoo: VTT. 294 p. + app. 94 p. (VTT Technology; 46). ISBN 978-951-38-7868-9, 978-951-38-7869-6.

Pasonen, Riku, Mäki, Kari, Alanen, Raili, & Sipilä, Kari. 2012. Arctic solar energy solutions. Espoo: VTT. 79 p. + app. 8 p. (VTT Technology; 15) ISBN 978-951-38-7824-5, 978-951-38-7825-2.

Pykälä, Marja-Leena, Lehtomäki, Ville, Kansola, Minna & al. 2012. MegaCentre Planning Project. Espoo: VTT. 51 p. + app. 12 p. (VTT Technology; 37). ISBN 978-951-38-7852-8.

Ristola, Petri. 2012. Impact of waste-to-energy on the demand and supply relationships of recycled fibre. Espoo: VTT. 190 p. + app. 130 p. (VTT Science; 4). ISBN 978-951-38-7451-3 (soft back ed.), 978-951-38-7452-0.ICT

Kärnä, Juha-Petri (ed.), Kolhinen, Vesa, Metsämäki, Sari, Vehviläinen, Bertel & al. 2012. Improving flood forecasting using multi-source remote sensing data. Helsinki: Finnish Environment Institute, SYKE. 49 p. (The Finnish Environment 12/2012).  ISBN 978-952-11-4001-3.

Parviainen, Päivi. 2012. Global software engineering. Challenges and solutions framework. Espoo: VTT. 106 p. + app. 150 p. (VTT Science; 6). ISBN 978-951-38-7459-9, 978-951-38-7460-5. Doctoral dissertation.

Siltanen, Sanni. 2012. Theory and applications of marker-based augmented reality. Espoo: VTT. 199 p. + app. 43 p. (VTT Science; 3). ISBN 978-951-38-7449-0, 978-951-38-7450-6.

Wallin, Arto, Tähtinen, Jaana, Nuutinen, Maaria (eds.). 2012. Paths towards pioneering in service business. Espoo: VTT. 134 p. (VTT Technology; 18). ISBN 978-951-38-7830-6, 978-951-38-7831-3.


REAL ESTATE AND CONSTRUCTION

Häkkinen, Tarja, Ruuska, Antti, Vares, Sirje & al. 2012. Methods and concepts for sustainable renovation of buildings. Espoo: VTT. 266 p. + app. 51 p. (VTT Technology; 26) ISBN 978-951-38-7841-2.

Häkkinen, Tarja (ed.). 2012. Sustainable refurbishment of exterior walls and building facades. Final report, Part A - Methods and recommendations. Espoo: VTT. 303 p. + app. 40 p. (VTT Technology; 30). ISBN 978-951-38-7845-0.

Vares, Sirje, Pulakka, Sakari, Toratti, Tomi & al. 2012. Sustainable refurbishment of exterior walls and building facades Final report, Part B - General refurbishment concepts. Espoo: VTT. 244 p. + app.32 p. (VTT Technology; 33). ISBN 978-951-38-7849-8.

Molarius, Riitta, Leviäkangas, Pekka, Rönty, Jussi, Kalle Oiva (eds.). 2012. Weather hazards and vulnerabilities for the European transport system - a risk panorama. EWENT project D5.1. Espoo: VTT. 95 p. + app. 13 p. (VTT Technology; 43). ISBN 978-951-38-7864-1.

Nissinen, Kari, Möttönen, Veli, Niemi, Renita & al.  2012. Kauppakeskusten kestävän käytettävyyden arviointi (Sustainable usability rating system for shopping centers). Espoo: VTT. 68 s. (VTT Technology; 44). ISBN 978-951-38-78658.

Nystedt, Åsa, Sepponen, Mari, & Virtanen, Mikko. 2012. Ekotaajaman suunnitteluperiaatteet (Design principles for rural eco districts). Espoo: VTT. 51 s. + liitt. 2 s. (VTT Technology; 24). ISBN 978-951-38-38-7838-2.

Paiho, Satu, Kuusisto, Johanna, Stenlund, Olli, Ala-Juusela, Mia. 2012. Pientalojen energiaremonttipalvelut. Kokonaispalvelumallin yleistyminen ja sen haasteet (Energy renovation services for single-family houses). Espoo: VTT. 62 s. (VTT Technology; 41). ISBN 978-951-38-7862 7.

Rönty, Jussi, Paiho, Satu. 2012. Rahoitusratkaisuja asuinrakennusten perusparannuksiin ja energiakorjauksiin (Financial instruments for reconstruction and energy renovations of residential buildings in Finland). Espoo: VTT. 56 s. (VTT Technology; 42). ISBN 978-951-38-7863-4.

Vainio, Terttu, Nissinen, Kari, Möttönen, Veli & al.  2012. Kestävän yhdyskunnan rakentaminen. Näkökulmia ja liiketoimintamahdollisuuksia (Turning construction of a sustainable community into business, in FInnish). Espoo: VTT. 52 p. + liitt. 23 s. (VTT Technology; 40). ISBN 978-951-38-7856-6, 978-951-38-7861-0. 


FOREST INDUSTRY

Lamminmäki, Taina. 2012. The comparative dynamics of bulk liquid flow and interpolymer diffusion during inkjet ink imbibition in porous coating structures. Espoo: VTT. 89 s. (VTT Science; 2). ISBN 978-951-38-7455-1. Doctoral dissertation.

Salmi, Ari. 2012. What should the grindstone surface look like to produce pulp with least energy? Helsinki: Helsinki University Print. University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Physics, 68 p. (Report Series in Physics HU-P-D192). ISBN 978-952-10-7086-0, ISBN 978-952-10-7087-7.


MACHINES AND VEHICLES

Franssila, Heljä, Kunttu, Susanna, Saarinen, Harri, Valkokari, Pasi. 2012. Käyttövarmuustiedon hallinta ja hyödyntäminen suunnittelussa (Management and exploitation of dependability knowledge in product development). Espoo: VTT. 44 s. + liitt. 1 s. (VTT Technology; 48). ISBN ISBN 978-951-38-7872-6.


SERVICES AND LOGISTICS

Hanski, Jyri, Kunttu, Susanna, Räikkönen, Minna, Reunanen, Markku. 2012. Development of knowledge-intensive product-service systems. Outcomes from the MaintenanceKIBS project. Espoo: VTT. 65 p. (VTT Technology; 21). ISBN 978-951-38-7834-4.

Häkkinen, Kai (ed.). 2012. Production matters. VTT in global trends. Espoo: VTT. 124 p. (VTT Science; 3). ISBN 978-951-38-7859-7, 978-951-38-7860-3.

Innamaa, Satu, Hätälä, Esko. 2012. Floating mobile data pilot in the Helsinki Metropolitan Area. Validation of travel time data. Espoo: VTT. 51 p. + app. 76 p. (VTT Technology; 51). ISBN 978-951-38-7877-1.

Kostiainen, Juho. 2012. Low carbon smart mobility & green logistics. Espoo: VTT. 34 p. + app. 3 p. (VTT Technology; 39). ISBN 978-951-38-7855-9.

Kupi, Eija, Rajala, Arto, Partanen, Jukka & al. 2012. Askelmerkkejä suomalaisen turvallisuusalan verkostoitumisen ja kansainvälistymisen poluille  (Steps for the Finnish safety and security industry towards networking and internationalisation). Espoo: VTT. 154 s. + liitt. 32 s. (VTT Technology; 23). ISBN 978-951-38-7836-8, 978-951-38-7837-5. 

Nokkala, Marko, Leviäkangas, Pekka, Oiva, Kalle (eds.), 2012. The costs of extreme weather for the European transport system. EWENT project D4. Espoo: VTT. 92 p. (VTT Technology; 36). ISBN 978-951-38-7853-5.
Press release: Extreme weather conditions cost EU’s transport system at least €15 billion annually.   

Ollikainen, Ville (ed.), Aalto, Erkki, Kivelä, Jorma, Kuula, Timo & al. 2012. New Electronic Media (NELME). 2016 Foresight. Espoo: VTT. 73 p. + app. 1 p. (VTT Publication; 31). ISBN 978-951-38-7846-7.

Rantasila, Karri, Ojala, Lauri. 2012. The measurement of national-level logistics costs and performance: OECD.(International Transport Forum's Discussion Paper No. 2012-4). 62 p. 

Rantasila, Karri, Permala, Antti. 2012. RFID in Finland: A survey of RFID deployments and privacy impact assessment (PIA). Helsinki: Ministry of Transport and Communications. 53 p. (Publications of the Ministry of Transport and Communications 5/2012). ISBN 978-952-243-289-6, ISSN (online) 1795-4045. ISBN (online) 978-952-243-289-6.

Salenius, Salla, Luoma, Juha. 2012. Kuljettajien kokemukset Keski-Eurooppaan ja Pohjoismaihin suunnitelluista kitkarenkaista (Driver experience of unstudded snow tyres designed for Central Europe and for the Nordic Countries). Espoo: VTT. 22 s. + liitt. 5 s. (VTT Technology; 49). ISBN 978-951-38-7873-3, 978-951-38-7874-0. PROCESS INDUSTRY AND ENVIRONMENT

Soimakallio, Sampo. 2012. Assessing the uncertainties of climate policies and mitigation measures. Viewpoints on biofuel production, grid electricity consumption and differentiation of emission reduction commitments. Espoo: VTT. 78 p. + app. 80 p. ( VTT Science; 11). ISBN 978-951-38-7469-8, 978-951-38-7470-4. - Doctoral dissertation. Press release: Effectiveness and impact of climate change mitigation measures unclear.


INNOVATION STUDIES

Aaltonen, Iina, Ala-Kotila, Paula, Järnström, Helena & al. 2012. State-of-the-Art Report on Knowledge Work. New Ways of Working. Espoo, 2012, Espoo, Espoo: VTT. 106 s. + liitt. 9 s. (VTT Technology; 17). ISBN 978-951-38-7828-3, 978-951-38-7829-0.

Oksanen, Juha, Lammi, Minna, Loikkanen, Torsti & al. 2012. Experience innovation. Co-creating value with users. Espoo: VTT. 49 p. (VTT Technology; 38). ISBN 978-951-38-7854-2.

Toivanen, Hannes, Mutafungwa, Edward, Hyvönen, Jukka, Ngogo, Elikana. 2012. Pro-poor social and economic opportunities in the African ICT innovation ecosystem. Perspectives and case study of Iringa, Tanzania. Espoo: VTT. 61 p. + app. 2 p. (VTT Technology; 32). ISBN 978-951-38-7847-4, 978-951-38-7848-1.


Additional information