Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Uusia julkaisuja - Uutiskirje 03 | 2012

Bio-, lääke- ja elintarviketeollisuus - Elektroniikka - Energia - ICT - Kiinteistöt ja rakentaminen - Koneet ja kuljetusvälineet - Materiaalit ja tuotantotekniikka - Palvelut ja logistiikka - Metsäteollisuus - Prosessiteollisuus ja ympäristö - InnovaatiotutkimusVTT:n julkaisusarjat vuoden 2012 alusta lähtien ovat VTT Visions, VTT Science, VTT Technology ja VTT Research Highlights.
- VTT Visions -sarjassa julkaistaan tulevaisuudennäkymiä ja ennakointeja merkittävistä teknologisista, yhteiskunnallisista ja liiketoiminnallisista teemoista. Tämän julkaisusarjan kohderyhmänä ovat päättäjät ja asiantuntijat.
- VTT Science -sarjassa julkaistaan vertaisarviointimenetelmällä varmistettuja laadukkaita tutkimuksia. Pääasiassa nämä ovat väitöskirjoja ja julkaistu aikaisemmin VTT Publications -sarjassa.
- VTT Technology -sarjassa julkaistaan teknologia-alan ammattilaisille suunnattuja tutkimustuloksia, oppaita, esitelmiä ja yhteenvetoja yritysten ja yhteiskunnan kehittämiseksi.
- VTT Research Highlights -sarjassa julkaistaan teemoittain ajankohtaisia tutkimustuloksia tiivistetyssä muodossa asiakkaille ja muille sidosryhmille. Tässä sarjassa julkaistavat tutkimustulokset ovat menestystarinoita VTT:stä.


BIO-, LÄÄKE- JA ELINTARVIKETEOLLISUUS

Flander, Laura. 2012. Bioprocessing to improve oat bread quality. Espoo: VTT. 91 p. + app. 45 p. (VTT Science; 8) .ISBN 978-951-38-7463-6, 978-951-38-7464-3. Väitöskirja. Lue lehdistötiedote: Terveellinen, pehmeä ja maukas kauraleipä valmistuu hapanjuuren ja entsyymien avulla.

Härmä, Ville. 2012. A Farewell to Flat Biology. Three-dimensional Cell Culture Models in Cancer Drug Target Identification and Validation. Turku: University of Turku. 110 p. (Turun yliopiston julkaisuja. Annales Universitatis Turkuensis, sarja – ser. D, osa – tom. 1028). ISBN 978-951-29-5110-9, ISBN 978-951-29-5111-6 (PDF). Väitöskirja. Lue lehdistötiedote: Kolmiulotteiset solumallit syövän lääkekehityksessä.

Salmela, Anna-Leena. 2012. The Spindle Assembly Checkpoint as a Drug Target – Novel Small-Molecule Inhibitors of Aurora Kinases. Turku: University of Turku. 100 p. (Turun yliopiston julkaisuja. Annales Universitatis Turkuensis, sarja – ser. A, osa – tom. 443). ISBN 978-951-29-5114-7, ISBN 978-951-29-5115-4.  Väitökirja. Lue lehdistötiedote: Flavonoidit syöpälääkekehityksen aihioiksi.

Sarlin, Tuija. 2012. Detection and characterisation of Fusarium hydrophobins inducing gushing in beer. Espoo: VTT. 82 p. + app. 55 p. (VTT Science; 13). ISBN 978-951-38-7473-5. Väitöskirja. Lue lehdistötiedote: Oluen ylikuohuntaa aiheuttava homeproteiini tunnistettu.ENERGIA

Airaksinen, Miimu (ed.). 2012. Research highlights in energy and eco-efficient built environment. Espoo: VTT. 200 p. (Research Highlights; 1). ISBN 978-951-38-7819-1 (print), 978-951-38-7820-7 (online). 

Forsström, Juha. 2012. Kenen kaasua poltat, Eurooppa?. Espoo: VTT. 52 s. (VTT Technology; 29). ISBN 978-951-38-7844-3.

Koljonen, Tiina, Koreneff, Göran, Similä, Lassi & al. 2012. Suomalainen tulevaisuuden energialiiketoiminta - skenaariot ja strategiat. SALKKU-hankkeen yhteenvetoraportti (Future of Finnish energy business - scenarios and strategies. Summary report of the SALKKU research project). Espoo: VTT. 115 s. (VTT Technology; 25). ISBN 978-951-38-7839-9, 978-951-38-7840-5.

Nylund, Nils-Olof, & Koponen, Kati. 2012. Fuel and Technology Alternatives for Buses. Overall Energy Efficiency and Emission Performance. Espoo: VTT. 294 p. + app. 94 p. (VTT Technology; 46). ISBN 978-951-38-7868-9, 978-951-38-7869-6.

Pasonen, Riku, Mäki, Kari, Alanen, Raili, & Sipilä, Kari. 2012. Arctic solar energy solutions. Espoo: VTT. 79 p. + app. 8 p. (VTT Technology; 15) ISBN 978-951-38-7824-5, 978-951-38-7825-2.

Pykälä, Marja-Leena, Lehtomäki, Ville, Kansola, Minna & al. 2012. MegaCentre Planning Project. Espoo: VTT. 51 p. + app. 12 p. (VTT Technology; 37). ISBN 978-951-38-7852-8.

Ristola, Petri. 2012. Impact of waste-to-energy on the demand and supply relationships of recycled fibre. Espoo: VTT. 190 p. + app. 130 p. (VTT Science; 4). ISBN 978-951-38-7451-3, 978-951-38-7452-0.

Ruska, Maija, Koljonen, Tiina, Koreneff, Göran. 2012. Fossiiliset polttoainevarat ja -markkinat. Espoo: VTT. 113 s. (VTT Technology; 28). ISBN 978-951-38-7843-6. h


ICT

Parviainen, Päivi. 2012. Global software engineering. Challenges and solutions framework. Espoo: VTT. 106 p. + app. 150 p. (VTT Science; 6). ISBN 978-951-38-7459-9, 978-951-38-7460-5. Väitöskirja.

Siltanen, Sanni. 2012. Theory and applications of marker-based augmented reality. Espoo: VTT. 199 p. + app. 43 p. (VTT Science; 3). ISBN 978-951-38-7449-0, 978-951-38-7450-6.

Wallin, Arto, Tähtinen, Jaana, Nuutinen, Maaria (eds.). 2012. Paths towards pioneering in service business. Espoo: VTT. 134 p. (VTT Technology; 18). ISBN 978-951-38-7830-6, 978-951-38-7831-3.KIIINTEISTÖT JA RAKENTAMINEN

Häkkinen, Tarja, Ruuska, Antti, Vares, Sirje & al. 2012. Methods and concepts for sustainable renovation of buildings. Espoo: VTT. 266 p. + app. 51 p. (VTT Technology; 26) ISBN 978-951-38-7841-2. 

Häkkinen, Tarja (ed.). 2012. Sustainable refurbishment of exterior walls and building facades. Final report, Part A - Methods and recommendations. Espoo: VTT. 303 p. + app. 40 p. (VTT Technology; 30). ISBN 978-951-38-7845-0.

Vares, Sirje, Pulakka, Sakari, Toratti, Tomi & al. 2012. Sustainable refurbishment of exterior walls and building facades Final report, Part B - General refurbishment concepts. Espoo: VTT. 244 p. + app.32 p. (VTT Technology; 33). ISBN 978-951-38-7849-8.

Molarius, Riitta, Leviäkangas, Pekka, Rönty, Jussi, Kalle Oiva (eds.). 2012. Weather hazards and vulnerabilities for the European transport system - a risk panorama. EWENT project D5.1. Espoo: VTT. 95 p. + app. 13 p. (VTT Technology; 43). ISBN 978-951-38-7864-1.

Nissinen, Kari, Möttönen, Veli, Niemi, Renita & al. 2012. Kauppakeskusten kestävän käytettävyyden arviointi. Espoo: VTT. 68 s. (VTT Technology; 44). ISBN 978-951-38-78658.

Nystedt, Åsa, Sepponen, Mari, & Virtanen, Mikko. 2012. Ekotaajaman suunnitteluperiaatteet. Espoo: VTT. 51 s. + liitt. 2 s. (VTT Technology; 24). ISBN 978-951-38-38-7838-2.

Paiho, Satu, Kuusisto, Johanna, Stenlund, Olli, Ala-Juusela, Mia. 2012. Pientalojen energiaremonttipalvelut. Kokonaispalvelumallin yleistyminen ja sen haasteet. Espoo: VTT. 62 s. (VTT Technology; 41). ISBN 978-951-38-7862 7.

Rönty, Jussi, Paiho, Satu. 2012. Rahoitusratkaisuja asuinrakennusten perusparannuksiin ja energiakorjauksiin. Espoo: VTT. 56 s. (VTT Technology; 42). ISBN 978-951-38-7863-4.

Vainio, Terttu, Nissinen, Kari, Möttönen, Veli & al.  2012. Kestävän yhdyskunnan rakentaminen. Näkökulmia ja liiketoimintamahdollisuuksia. Espoo: VTT. 52 p. + liitt. 23 s. (VTT Technology; 40). ISBN 978-951-38-7856-6, 978-951-38-7861-0. KONEET JA KULJETUSVÄLINEET

Franssila, Heljä, Kunttu, Susanna, Saarinen, Harri, Valkokari, Pasi. 2012. Käyttövarmuustiedon hallinta ja hyödyntäminen suunnittelussa (Management and exploitation of dependability knowledge in product development). Espoo: VTT. 44 s. + liitt. 1 s. (VTT Technology; 48). ISBN 978-951-38-7872-6.


METSÄTEOLLISUUS

Lamminmäki, Taina. 2012. The comparative dynamics of bulk liquid flow and interpolymer diffusion during inkjet ink imbibition in porous coating structures. Espoo: VTT. 89 s. (VTT Science; 2). ISBN 978-951-38-7455-1. Väitöskirja. Lue lehdistötiedote: Mustesuihkutulostuksen jälki riippuu paperin huokoisuudesta.

Salmi, Ari. 2012. What should the grindstone surface look like to produce pulp with least energy? Helsinki: University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Physics, 68 p. (Report Series in Physics HU-P-D192). ISBN 978-952-10-7086-0, ISBN 978-952-10-7087-7. Väitöskirja. Lue lehdistötiedote: Paperin valmistuksen energiankulutukseen voidaan vaikuttaa hiontaprosessilla.PALVELUT JA LOGISTIIKKA

Hanski, Jyri, Kunttu, Susanna, Räikkönen, Minna, Reunanen, Markku. 2012. Development of knowledge-intensive product-service systems. Outcomes from the MaintenanceKIBS project. Espoo: VTT. 65 p. (VTT Technology; 21). ISBN 978-951-38-7834-4.

Häkkinen, Kai (ed.). 2012. Production matters. VTT in global trends. Espoo: VTT. 124 p. (VTT Science; 3). ISBN 978-951-38-7859-7, 978-951-38-7860-3.

Innamaa, Satu, Hätälä, Esko. 2012. Floating mobile data pilot in the Helsinki Metropolitan Area. Validation of travel time data. Espoo: VTT. 51 p. + app. 76 p. (VTT Technology; 51). ISBN 978-951-38-7877-1.

Kostiainen, Juho. 2012. Low carbon smart mobility & green logistics. Espoo: VTT. 34 p. + app. 3 p. (VTT Technology; 39). ISBN 978-951-38-7855-9.

Kupi, Eija, Rajala, Arto, Partanen, Jukka & al. 2012. Askelmerkkejä suomalaisen turvallisuusalan verkostoitumisen ja kansainvälistymisen poluille  (Steps for the Finnish safety and security industry towards networking and internationalisation). Espoo: VTT. 154 s. + liitt. 32 s. (VTT Technology; 23). ISBN 978-951-38-7836-8, 978-951-38-7837-5. 

Nokkala, Marko, Leviäkangas, Pekka, Oiva, Kalle (eds.). 2012. The costs of extreme weather for the European transport system. EWENT project D4. Espoo: VTT. 92 p. (VTT Technology; 36). ISBN 978-951-38-7853-5. Lue lehdistötiedote: VTT: Äärisäät maksavat EU:n liikenteelle vuosittain vähintään 15 miljardia euroa.

Ollikainen, Ville (ed.), Aalto, Erkki, Kivelä, Jorma, Kuula, Timo & al. 2012. New Electronic Media (NELME). 2016 Foresight. Espoo: VTT. 73 p. + app. 1 p. (VTT Publication; 31). ISBN 978-951-38-7846-7.

Rantasila, Karri, Ojala, Lauri. 2012. The measurement of national-level logistics costs and performance: OECD. (International Transport Forum's Discussion Paper No. 2012-4). 62 p. 

Rantasila, Karri, Permala, Antti. 2012. RFID in Finland: A survey of RFID deployments and privacy impact assessment (PIA). Helsinki: Ministry of Transport and Communications. 53 p. (Publications of the Ministry of Transport and Communications 5/2012). ISBN 978-952-243-289-6, ISSN (online) 1795-4045.ISBN (online) 978-952-243-289-6.

Salenius, Salla, Luoma, Juha. 2012. Kuljettajien kokemukset Keski-Eurooppaan ja Pohjoismaihin suunnitelluista kitkarenkaista. Espoo: VTT. 22 s. + liitt. 5 s. (VTT Technology; 49). ISBN 978-951-38-7873-3, 978-951-38-7874-0. 

Similä, Lassi. 2012. Energiahyödykkeiden merikuljetukset. Espoo: VTT. 66 s. (VTT Technology; 22). ISBN 978-951-38-7835-1.


PROSESSITEOLLISUUS JA YMPÄRISTÖ

Kärnä, Juha-Petri (ed.), Kolhinen, Vesa, Metsämäki, Sari, Vehviläinen, Bertel & al. 2012. Improving flood forecasting using multi-source remote sensing data. Helsinki: Finnish Environment Institute, SYKE. 49 p. (The Finnish Environment 12/2012).  ISBN 978-952-11-4001-3.

Soimakallio, Sampo. 2012. Assessing the uncertainties of climate policies and mitigation measures. Viewpoints on biofuel production, grid electricity consumption and differentiation of emission reduction commitments. Espoo: VTT. 78 p. + app. 80 p. ( VTT Science; 11). ISBN 978-951-38-7469-8, 978-951-38-7470-4. Väitöskirja. Lue lehdistötiedote: Ilmastonmuutoksen hillintätoimenpiteiden tehokkuus ja vaikutukset epäselviä.


INNOVAATIOTUTKIMUS

Aaltonen, Iina, Ala-Kotila, Paula, Järnström, Helena & al. 2012. State-of-the-Art Report on Knowledge Work. New Ways of Working. Espoo, 2012, Espoo, Espoo: VTT. 106 s. + liitt. 9 s. (VTT Technology; 17). ISBN 978-951-38-7828-3, 978-951-38-7829-0.

Loikkanen, Torsti, Nieminen, Mika, Ahlqvist, Toni, Lehtoranta, Olavi. 2012. TEKBARO2012: Teknologiabarometri kansalaisten asenteista ja kansakunnan suuntautumisesta tietoon perustuvaan yhteiskuntaan. Esa Print, Lahti: Tekniikan Akateemiset TEK ry. 111 s. ISBN 978-952-5633-76-4.

Oksanen, Juha, Lammi, Minna, Loikkanen, Torsti & al. 2012. Experience innovation. Co-creating value with users. Espoo: VTT. 49 p. (VTT Technology; 38). ISBN 978-951-38-7854-2.

Toivanen, Hannes, Mutafungwa, Edward, Hyvönen, Jukka, Ngogo, Elikana. 2012. Pro-poor social and economic opportunities in the African ICT innovation ecosystem. Perspectives and case study of Iringa, Tanzania. Espoo: VTT. 61 p. + app. 2 p. (VTT Technology; 32). ISBN 978-951-38-7847-4, 978-951-38-7848-1.
Lue lehdistötiedote: Tieto- ja viestintäteknologia edistää köyhien työllistymistä kehitysmaissa.


Lisätietoja