Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Uusia julkaisuja - Uutiskirje 04 | 2010

Bio-, lääke- ja elintarviketeollisuus - Elektroniikka - Energia - ICT - Kiinteistöt ja rakentaminen - Koneet ja kuljetusvälineet - Materiaalit ja tuotantotekniikka - Palvelut ja logistiikka - Metsäteollisuus - Prosessiteollisuus ja ympäristö - Innovaatiotutkimus  


BIO-, LÄÄKE- JA ELINTARVIKETEOLLISUUS

Hilditch, Satu. 2010. Identification of the fungal catabolic D-galacturonate pathway. Espoo: VTT. 74 p. + app. 38 p. (VTT Publications; 739) ISBN 978-951-38-7398-1. - Väitöskirja

Lienemann, Michael. 2010. Characterisation and engineering of protein-carbohydrate interactions. Espoo: VTT. 92 p. + app. 30 p. (VTT Publications; 735) ISBN 978-951-38-7391-2. - Väitöskirja

Yetukuri, Laxmana Rao. 2010. Bioinformatics approaches for the analysis of lipidomics data. Espoo: VTT. 75 p. + app. 106 p. (VTT Publications; 741) ISBN 978-951-38-7402-5. - Väitöskirja

ELEKTRONIIKKA

Mäkinen, Jukka-Tapani (toim.). 2010. Painetut hybridisysteemit. Teknologian tila ja kaupallistamisen mahdollisuudet Suomessa (Printed hybrid systems. State of technology and opportunities for commercialization in Finland). Espoo: VTT. 95 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2547). ISBN 978-951-38-7645-6. 

ENERGIA

Ekholm, Tommi. 2010. Achieving cost efficiency with the 30% greenhouse gas emission reduction target of the EU. Espoo: VTT. 21 p. (VTT Working Papers; 149) ISBN 978-951-38-7490-2.

Karttunen, Seppo, Airila, Markus. 2010. FUSION YEARBOOK. Association Euratom-Tekes. Annual Report 2009. Espoo: VTT. 136 p. + app. 13 p. (VTT Publications; 738). ISBN 978-951-38-7396-7.

Kirkinen, Johanna. 2010. Greenhouse impact assessment of some combustible fuels with a dynamic life cycle approach. Espoo: VTT. 63 p. + app. 58 p. (VTT Publications; 733) ISBN978-951-38-7387-5. - Väitöskirja: Biopolttoaineet eivät ole päästöttömiä. - uusi menetelmä vaikutusten arviointiin. Lue lehdistötiedote.  

Koponen, Pekka, Pykälä, Marja-Leena, Peltonen, Janne, & Ahonen, Pasi. 2010. Interfaces of consumption metering infrastructures with the energy consumers. Review of standards. Espoo: VTT. 105 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2542) ISBN 978-951-38-7637-1. 

Pihlatie, Mikko. 2010. Stability of Ni-YSZ composites for solid oxide fuel cells during reduction and re-oxidation. Espoo: VTT. 92 p. + app. 62 p. (VTT Publications, VTT Publications; 740) ISBN 978-951-38-7400-1. - Väitöskirja polttokennojen anodirakenteiksi soveltuvista Ni–YSZ-komposiiteista.

Suokko, Aki. 2010. Lignoselluloosaetanolin ja synteesikaasusta fermentoitujen polttonesteiden teknologiatarkastelu. Espoo: VTT. 88 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2533) ISBN 978-951-38-7576-3.

Stenberg, Anders, Holttinen, Hannele. 2010. Tuulivoiman tuotantotilastot. Vuosiraportti 2009. Espoo: VTT. 47 s. + liitt. 5 s. (VTT Working Papers; 145). ISBN 978-951-38-7486-5. 

ICT

Ahola, Jussi, Ahlqvist, Toni, Ermes, Miikka & al. 2010. ICT for Environmental Sustainability. Green ICT Roadmap. Espoo: VTT. 51 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2532). ISBN 978-951-38-7575-6. http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2010/T2532.pdf

Lindqvist, Ulf, Aikala, Maiju, Federley, Maija & al. 2010. Hybrid media in packaging. Printelligence. Espoo: VTT. 52 p. + app. 7 p. (VTT Working Papers; 142) ISBN 978-951-38-7488-9.

Mattila, Elina. 2010. Design and evaluation of a mobile phone diary for personal health management. Espoo: VTT. 83 p. + app. 48 p. (VTT Publications; 742) ISBN 978-951-38-7404-9. - Väitöskirja: Miten matkapuhelimessa toimivalla hyvinvointipäiväkirjaohjelmalla, Wellness Diarylla, edistetään ja tuetaan työikäisten hyvinvointia? Lue lehdistötiedote.  

Seisto, Anu, Federley, Maija, Kuula, Timo, Vihavainen, Sami. 2010. Book alone is not enough. Enriching printed learning material with digital mobile technology. Espoo: VTT. 37 p. + app. 39 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2539) ISBN 978-951-38-7632-6.

Viluksela, Pentti, Kariniemi, Merja, Nors, Minna. 2010. Environmental performance of digital printing. Literature study. Espoo: VTT. 106 p. + app. 27 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2538). ISBN 978-951-38-7630-2. 

KIINTEISTÖT JA RAKENTAMINEN

Holopainen, Riikka, Vares, Sirje, Ritola, Jouko, Pulakka Sakari. 2010. Maalämmön ja -viilennyksen hyödyntäminen asuinkerrostalon lämmityksessä ja jäähdytyksessä. Espoo: VTT. 56 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2546) ISBN 978-951-38-7644-9.  

Lahti, Pekka, Nieminen, Jyri, Nikkanen, Antti & al. 2010. Riihimäen Peltosaari - Lähiön ekotehokas uudistaminen (Riihimäki Peltosaari - Eco-efficient renewal of a neighbourhood). Espoo: VTT. 107 s. + liitt. 13 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2526) ISBN 978-951-38-7564-0.

Nurmi, Antti, Hakkarainen, Tuula, Kevarinmäki, Ari. 2010. Palosuojattujen puurakenteiden pitkäaikaistoimivuus (Long-term performance of fire retardant treated timber structures). Espoo: VTT. 39 s. + liitt. 6 s. (VTT Working Papers; 146) ISBN 978-951-38-7487-2.

KONEET JA KULJETUSVÄLINEET

Viitaniemi, Juhani, Aromaa, Susanna, Leino, Simo-Pekka & al. 2010. Integration of User-Centred Design and Product Development Process within a Virtual Environment. Practical case KVALIVE. Espoo: VTT. 39 p. (VTT Working Papers; 147) ISBN 978-951-38-7489-6.

MATERIAALIT JA TUOTANTOTEKNIIKKA

Grönroos, Antti. 2010. Ultrasonically Enhanced Disintegration. Polymers, Sludge, and Contaminated Soil. Espoo: VTT. 100 p. + app. 27 p. (VTT Publications; 734) ISBN 978-951-38-7389-9. - Väitöskirja

Kansola, Minna. 2010. Tuotantostrateginen päätöksenteko yrityksissä (Production strategy decision-making in companies). Espoo: VTT. 95 s. + liitt. 2 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2535). ISBN 978-951-38-7580-0.

Wirtanen, Gun, Salo, Satu. 2010. 41st R3-Nordic Symposium. Cleanroom technology, contamination control and cleaning. 41st R3-Nordic Symposium. Dipoli, Espoo, Finland, May 25 - 26, 2010. Espoo: VTT. 223 p. (VTT Symposium; 266). ISBN 978-951-38-7595-4.

METSÄTEOLLISUUS

Usenius, Arto, Heikkilä, Antti, Song, Tiecheng & al. 2010. Joustavat ja itseoppivat tuotantojärjestelmät sahateollisuudessa (Flexible and adaptive production systems in sawmill industry). Espoo: VTT. 217 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2544). ISBN 978-951-38-7640-1.

PALVELUT JA LOGISTIIKKA

Buhanist, Paul, Haramo, Erkki, Kallio, Katri & al. 2010. Moniäänisyyttä asiantuntijaorganisaation johtamiseen - Case VTT. Dialogi-hankkeen loppuraportti. Espoo: VTT. 117 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2541). ISBN978-951-38-7635-7.

Huovila, Henrik, Korpi, Jari, Kortström, Jari & al. 2010. Uhkatilanteiden hallinta.  Hälytys-, tilannekuva- ja varoitusjärjestelmän kehittäminen (Managing the emergencies. Developing an alarm, common operational picture and warning system framework). Espoo: VTT. 94 s. + liitt. 32 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2543) ISBN 978-951-38-7639-5.

Saariluoma, Pertti, Kujala, Tuomo, Kuuva, Sari & al. (VTT:läisiä kirjoittajia Kymäläinen, Tiina, Leikas, Jaana). 2010. Ihminen ja teknologia - hyvän vuorovaikutuksen suunnittelu. Tampere: Teknologiateollisuus ry. 269 s. (Teknologiateollisuuden julkaisu; 3/2010) ISBN 978-952-238-045-6.  Lue lisää.

PROSESSITEOLLISUUS JA YMPÄRISTÖ

Perrels, Adriaan, Veijalainen, Noora, Jylhä, Kirsti & al. (VTT:läisiä kirjoittajia Molarius, Riitta, Porthin, Markus, Rosqvist, Tony). 2010. The implications of climate change for extreme weather events and their socio-economic consequences in Finland. Helsinki: Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. 118 s. + liitt. 14 s. (VATT Research Reports; 158/2010) ISBN 978-951-561-922-8, 978-951-561-923-5 (pdf). 

INNOVAATIOTUTKIMUS

Grenman, Katri. 2010. The future of printed school books. Espoo: VTT. 41 p. (VTT Working Papers; 144) ISBN 978-951-38-7485-8.

Lappalainen, Inka, Apilo, Tiina, Eerola, Annele & al. 2010. Monimuotoinen käyttäjälähtöisyys yritysten uudistuvassa innovaatiotoiminnassa. Huomioita käyttäjälähtöisen innovaatiopolitiikan kehittämiseen (Multiforming user-driven innovation activities in businesses and their implications in innovation policy). Espoo: VTT. 142 s. + liitt. 2 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2536). ISBN 978-951-38-7582-4.

Lehtoranta, Olavi. 2010. Knowledge flows from incumbent firms to newcomers. The growth performance of innovative SMEs and services start-ups. Espoo: VTT. 36 p. + app. 2 p. (VTT Working Papers; 143) ISBN 978-951-38-7484-1. 

Lovio, Raimo, Kivisaari, Sirkku. 2010. Julkisen sektorin innovaatiot ja innovaatiotoiminta. Katsaus kansainväliseen kirjallisuuteen. Espoo: VTT. 50 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2540) ISBN 978-951-38-7634-0. 

Jaakko Paasi, & Pasi Valkokari (eds.) 2010. Elucidating the fuzzy front end - Experiences from the INNORISK project. Espoo: VTT. 160 p. (VTT Publications; 743) ISBN 978-951-38-7406-3. 

Tuominen, Kirsi (ed.). 2010. From Information to Innovation. ICSTI Annual Conference. Royal at Crowne Plaza, Helsinki, Finland, June 10-11, 2010. Espoo: VTT, Society for Finnish Information Specialists. 245 p. app. 2 p. (VTT Symposium; 267). ISBN 978-951-38-7597-8. - Tiedon merkitys korostuu liike-elämässä. Lue lehdistötiedote.

Oksanen, Juha, Rilla, Nina, Pesonen, Pekka, Ahola, Eija. 2010. Löystymätön ruuvi - merkittäviä kotimaisia metsä- ja metalliteollisuuden innovaatioita 60 vuoden ajalta. Helsinki: Tekes. 48 s. (Tekesin katsaus; 269) ISBN 978-952-457-499-0. 

Pelkonen, Antti, Konttinen, Jari, Oksanen, Juha & al. 2010. Osaamisklusterit alueiden voimien yhdistäjänä - Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) väliarviointi: Työ- ja elinkeinoministeriö, TEM. 101 s. + liitt. 136 s. (Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 44/2010). ISBN 978-952-227-409-0. Lue lisää


Lisätietoja

Leena Ukskoski
Julkaisupäällikkö
020 722 4394

Lisätietoja

Leena Ukskoski
Julkaisupäällikkö
020 722 4394

Katso myös