Print Print Send link Bookmark and Share

New publications - Newsletter 04 | 2010

Biotechnical, pharmaceutical and food industries - Electronics - Energy - ICT - Real estate and construction - Materials and production technology - Machines and vehicles - Services and logistics - Forest industry - Process industry and environment - Innovation studies

BIOTECHNICAL, PHARMACEUTICAL AND FOOD INDUSTRIES

Hilditch, Satu. 2010. Identification of the fungal catabolic D-galacturonate pathway. Espoo: VTT. 74 p. + app. 38 p. (VTT Publications; 739) ISBN 978-951-38-7398-1. - A doctoral dissertation

Lienemann, Michael. 2010. Characterisation and engineering of protein-carbohydrate interactions. Espoo: VTT. 92 p. + app. 30 p. (VTT Publications; 735) ISBN 978-951-38-7391-2. . A doctoral dissertation

Yetukuri, Laxmana Rao. 2010. Bioinformatics approaches for the analysis of lipidomics data. Espoo: VTT. 75 p. + app. 106 p. (VTT Publications; 741) ISBN 978-951-38-7402-5. - A doctoral dissertation

ELECTRONICS

Mäkinen, Jukka-Tapani (ed.). 2010. Painetut hybridisysteemit. Teknologian tila ja kaupallistamisen mahdollisuudet Suomessa (Printed hybrid systems. State of technology and opportunities for commercialization in Finland). Espoo: VTT. 95 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2547). ISBN 978-951-38-7645-6. 

ENERGY

Ekholm, Tommi. 2010. Achieving cost efficiency with the 30% greenhouse gas emission reduction target of the EU. Espoo: VTT. 21 p. (VTT Working Papers; 149) ISBN 978-951-38-7490-2.

Karttunen, Seppo, Airila, Markus. 2010. FUSION YEARBOOK. Association Euratom-Tekes. Annual Report 2009. Espoo: VTT. 136 p. + app. 13 p. (VTT Publications; 738). ISBN 978-951-38-7396-7.

Kirkinen, Johanna. 2010. Greenhouse impact assessment of some combustible fuels with a dynamic life cycle approach. Espoo: VTT. 63 p. + app. 58 p. (VTT Publications; 733) ISBN 978-951-38-7387-5. - A doctoral dissertation

Koponen, Pekka, Pykälä, Marja-Leena, Peltonen, Janne, & Ahonen, Pasi. 2010. Interfaces of consumption metering infrastructures with the energy consumers. Review of standards. Espoo: VTT. 105 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2542) ISBN978-951-38-7637-1.

Pihlatie, Mikko. 2010. Stability of Ni-YSZ composites for solid oxide fuel cells during reduction and re-oxidation. Espoo: VTT. 92 p. + app. 62 p. (VTT Publications, VTT Publications; 740) ISBN 978-951-38-7400-1. - A doctoral dissertation

Stenberg, Anders, Holttinen, Hannele. 2010. Tuulivoiman tuotantotilastot. Vuosiraportti 2009 (Wind energy statistics of Finland. Yearly report 2009). Espoo: VTT. 47 s. + liitt. 5 s. (VTT Working Papers; 145). ISBN 978-951-38-7486-5. 

ICT

Ahola, Jussi, Ahlqvist, Toni, Ermes, Miikka & al. 2010. ICT for Environmental Sustainability. Green ICT Roadmap. Espoo: VTT. 51 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2532). ISBN 978-951-38-7575-6.

Lindqvist, Ulf, Aikala, Maiju, Federley, Maija & al. 2010. Hybrid media in packaging. Printelligence. Espoo: VTT. 52 p. + app. 7 p. (VTT Working Papers; 142) ISBN 978-951-38-7488-9.

Mattila, Elina. 2010. Design and evaluation of a mobile phone diary for personal health management. Espoo: VTT. 83 p. + app. 48 p. (VTT Publications; 742) ISBN 978-951-38-7404-9. - A doctoral dissertation

Seisto, Anu, Federley, Maija, Kuula, Timo, Vihavainen, Sami. 2010. Book alone is not enough. Enriching printed learning material with digital mobile technology. Espoo: VTT. 37 p. + app. 39 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2539) ISBN 978-951-38-7632-6.

Viluksela, Pentti, Kariniemi, Merja, Nors, Minna. 2010. Environmental performance of digital printing. Literature study. Espoo: VTT. 106 p. + app. 27 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2538). ISBN 978-951-38-7630-2. 

REAL ESTATE AND CONSTRUCTION

Lahti, Pekka, Nieminen, Jyri, Nikkanen, Antti & al. 2010. Riihimäen Peltosaari - Lähiön ekotehokas uudistaminen (Riihimäki Peltosaari - Eco-efficient renewal of a neighbourhood). Espoo: VTT. 107 s. + liitt. 13 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2526) ISBN 978-951-38-7564-0.

Nurmi, Antti, Hakkarainen, Tuula, Kevarinmäki, Ari. 2010. Palosuojattujen puurakenteiden pitkäaikaistoimivuus (Long-term performance of fire retardant treated timber structures). Espoo: VTT. 39 s. + liitt. 6 s. (VTT Working Papers; 146) ISBN 978-951-38-7487-2.

MATERIALS AND PRODUCTION TECHNOLOGY

Grönroos, Antti. 2010. Ultrasonically Enhanced Disintegration. Polymers, Sludge, and Contaminated Soil. Espoo: VTT. 100 p. + app. 27 p. (VTT Publications; 734) ISBN 978-951-38-7389-9. - A doctoral dissertation

Kansola, Minna. 2010. Tuotantostrateginen päätöksenteko yrityksissä (Production strategy decision-making in companies). Espoo: VTT. 95 s. + liitt. 2 s.  (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2535). ISBN 978-951-38-7580-0. 

Wirtanen, Gun, Salo, Satu. 2010. 41st R3-Nordic Symposium. Cleanroom technology, contamination control and cleaning. Dipoli, Espoo, Finland, May 25 - 26, 2010. Espoo: VTT. 223 p. (VTT Symposium; 266). ISBN 978-951-38-7595-4.

MACHINES AND VEHICLES

Viitaniemi, Juhani, Aromaa, Susanna, Leino, Simo-Pekka & al. 2010. Integration of User-Centred Design and Product Development Process within a Virtual Environment. Practical case KVALIVE. Espoo: VTT. 39 p. (VTT Working Papers; 147) ISBN 978-951-38-7489-6.

SERVICES AND LOGISTICS

Buhanist, Paul, Haramo, Erkki, Kallio, Katri & al. 2010. Moniäänisyyttä asiantuntijaorganisaation johtamiseen - Case VTT. Dialogi-hankkeen loppuraportti. ([Multi-voiced management in expert organizations – Case VTT.)Espoo: VTT. 117 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2541). ISBN978-951-38-7635-7.

Huovila, Henrik, Korpi, Jari, Kortström, Jari & al. 2010. Uhkatilanteiden hallinta. Hälytys-, tilannekuva- ja varoitusjärjestelmän kehittäminen (Managing the emergencies.Developing an alarm, common operational picture and warning system framework). Espoo: VTT. 94 s. + liitt. 32 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2543) ISBN 978-951-38-7639-5.

FOREST INDUSTRY

Usenius, Arto, Heikkilä, Antti, Song, Tiecheng & al. 2010. Joustavat ja itseoppivat tuotantojärjestelmät sahateollisuudessa (Flexible and adaptive production systems in sawmill industry). Espoo: VTT. 217 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2544). ISBN 978-951-38-7640-1.

INNOVATION STUDIES

Grenman, Katri. 2010. The future of printed school books. Espoo: VTT. 41 p. (VTT Working Papers; 144) ISBN 978-951-38-7485-8.

Lappalainen, Inka, Apilo, Tiina, Eerola, Annele & al. 2010. Monimuotoinen käyttäjälähtöisyys yritysten uudistuvassa innovaatiotoiminnassa. Huomioita käyttäjälähtöisen innovaatiopolitiikan kehittämiseen (Multiforming user-driven innovation activities in businesses and their implications in innovation policy). Espoo: VTT. 142 s. + liitt. 2 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2536). ISBN 978-951-38-7582-4.

Lehtoranta, Olavi. 2010. Knowledge flows from incumbent firms to newcomers. The growth performance of innovative SMEs and services start-ups. Espoo: VTT. 36 p. + app. 2 p. (VTT Working Papers; 143) ISBN 978-951-38-7484-1.

Lovio, Raimo, Kivisaari, Sirkku. 2010. Julkisen sektorin innovaatiot ja innovaatiotoiminta. Katsaus kansainväliseen kirjallisuuteen (Public sector innovations and innovation activities – Literature review). Espoo: VTT. 50 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2540) ISBN 978-951-38-7634-0. 

Jaakko Paasi, & Pasi Valkokari (eds.) 2010. Elucidating the fuzzy front end - Experiences from the INNORISK project. Espoo: VTT. 160 p. (VTT Publications; 743) ISBN 978-951-38-7406-3.

Tuominen, Kirsi (ed.). 2010. From Information to Innovation. ICSTI Annual Conference. Royal at Crowne Plaza, Helsinki, Finland, June 10-11, 2010. Espoo: VTT, Society for Finnish Information Specialists. 245 p. app. 2 p. (VTT Symposium; 267). ISBN 978-951-38-7597-8.

Pelkonen, Antti, Konttinen, Jari, Oksanen, Juha & al. 2010. Osaamisklusterit alueiden voimien yhdistäjänä - Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) väliarviointi. (The role of competence clusters in poolin the strengths of regions - interim evaluation of the Centre of Expertise programme (2007-2013). Työ- ja elinkeinoministeriö, TEM. 101 s. + liitt. 136 s. (Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 44/2010). ISBN 978-952-227-409-0.


Additional information

Leena Ukskoski
Publishing Manager
+358 20 722 4349

Additional information

Leena Ukskoski
Publishing Manager
+358 20 722 4349

See also