Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Uusia julkaisuja - Uutiskirje 04 | 2011

Bio-, lääke- ja elintarviketeollisuus - Elektroniikka - Energia - ICT - Kiinteistöt ja rakentaminen - Koneet ja kuljetusvälineet - Materiaalit ja tuotantotekniikka - Palvelut ja logistiikka - Metsäteollisuus - Prosessiteollisuus ja ympäristö - Innovaatiotutkimus

ENERGIA

Flyktman, Martti, Kärki, Janne, Hurskainen, Markus & al. 2011. Kivihiilen korvaaminen biomassoilla yhteistuotannon pölypolttokattiloissa (Replacing coal with biomass in cogeneration plants using pulverised combustion technology). Espoo: VTT. 65 s. + liitt. 33 s. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; 2595). ISBN 978-951-38-7779-8. h

Holmberg, Jan-Erik, Kuusela, Pirkko. 2011. Analysis of probability of defects in the disposal canisters (Loppusijoituskapseleiden eheyden luotettavuusanalyysi). Olkiluoto: Posiva Oy. 60 p.

Kangas, Ari, Lund, Charlotta, Liuksia, Saku & al. 2011. Energiatehokas lietteenkäsittely. Helsinki: Suomen ympäristökeskus. 96 s. (Suomen ympäristö; 17). ISBN 978-952-11-3907-9. 

Karnland, O., Olsson, S., Sandén, T. & al. (VTT:stä kirjoittajana Arto Muurinen). 2011. Long term test of buffer material at the Äspö HRL, LOT project.Final report on the A0 test parcel. Stockholm: Svensk Kärnbränslehantering AB. 112 p. (Technical Report TR-09-31).

Pasonen, Riku. 2011. Energy centre microgrid model. Espoo: VTT. 34 p. (VTT Working Papers; 182). ISBN 978-951-38-7524-4.


ICT

Helin, Kaj &, D'Cruz, Mirabelle (Eds.). 2011. Joint VR Conference of euroVR and EGVE, 2011. Current and Future Perspectives of Virtual Reality, Augmented Reality and Mixed Reality: Industrial and Poster Track. Espoo: VTT. 115 p. (VTT Symposium; 269). ISBN 978-951-38-7602-9.

Leinonen, Aki-Petteri. 2011. Identity management for web-enabled smart card platform. Espoo: VTT. 64 p. + app. 2 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2596) ISBN 978-951-38-7780-4.


KONEET JA KULJETUSVÄLINEET

Valkokari, Pasi, Ahonen, Toni, Franssila, Heljä & al. 2011. Käyttövarmuussuunnittelun kehittämistarpeet. Käyttövarmuuden hallinta suunnittelussa - hankkeen työraportti 1. Espoo: VTT. 53 s. + liitt. 21 s. (VTT Working Papers; 180). ISBN 978-951-38-7522-0.

PALVELUT JA LOGISTIIKKA

Hanski, Jyri. 2011. Utilisation of customer contacts: customer observation. Lappeenranta: Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT), tuotantotalouden osasto. Diplomityö. 104 s.

PROSESSITEOLLISUUS JA YMPÄRISTÖ

Sokka, Laura. 2011. Local systems, global impacts .Using life cycle assessment to analyse the potential and constraints of industrial symbioses. Espoo, VTT. 71 p. + app. 76 p. VTT Publications; 768. ISBN 978-951-38-7746-0; 978-951-38-7747-7.  Väitöskirja: Ekoteollinen puisto säästää ympäristöä. Lue lehdistötiedote.

Teerioja, Nea, Punkkinen, Henna, Merta, Elina & al. 2011. Jätteiden putkikuljetusjärjestelmän ympäristökuormitukset ja yhteiskunnalliset kustannukset rakennetussa kaupunkiympäristössä - Tapaustarkastelussa Punavuoren alue. Helsinki: University of Helsinki. 81 s. + liit. 29 s. (Discussion Papers n:o 55).


INNOVAATIOTUTKIMUS

Nieminen, Mika, Valovirta, Ville, Pelkonen, Antti. 2011. Systeemiset innovaatiot ja sosiotekninen muutos. Kirjallisuuskatsaus (Systemic innovations and socio-technical change. Literature review). Espoo: VTT. 80 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2593). ISBN 978-951-38-7775-0, 978-951-38-7776-7.


Lisätietoja

Pirjo Sutela
Palvelupäällikkö, Julkaisupalvelut
020 722 4406

Lisätietoja

Pirjo Sutela
Palvelupäällikkö, Julkaisupalvelut
020 722 4406

Katso myös