Print Print Send link Bookmark and Share

New publications - Newsletter 04 | 2011

Biotechnical, pharmaceutical and food industries - Electronics - Energy - ICT - Real estate and construction - Materials and production technology - Machines and vehicles - Services and logistics - Forest industry - Process industry and environment - Innovation studies


ENERGY

Flyktman, Martti, Kärki, Janne, Hurskainen, Markus & al. 2011. Kivihiilen korvaaminen biomassoilla yhteistuotannon pölypolttokattiloissa (Replacing coal with biomass in cogeneration plants using pulverised combustion technology). Espoo: VTT. 65 s. + liitt. 33 s. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; 2595). ISBN 978-951-38-7779-8.

Holmberg, Jan-Erik, Kuusela, Pirkko. 2011. Analysis of probability of defects in the disposal canisters (Loppusijoituskapseleiden eheyden luotettavuusanalyysi). Olkiluoto: Posiva Oy. 60 p.

Kangas, Ari, Lund, Charlotta, Liuksia, Saku & al. 2011. Energiatehokas lietteenkäsittely (Energy efficient management of wastewater sludge). Helsinki: Suomen ympäristökeskus. 96 s. (Suomen ympäristö; 17). ISBN 978-952-11-3907-9. 

Karnland, O., Olsson, S., Sandén, T. & al. (VTT:stä kirjoittajana Arto Muurinen). 2011. Long term test of buffer material at the Äspö HRL, LOT project.Final report on the A0 test parcel.. Stockholm: Svensk Kärnbränslehantering AB. 112 p. (Technical Report TR-09-31).

Pasonen, Riku. 2011. Energy centre microgrid model. Espoo: VTT. 34 p. (VTT Working Papers; 182). ISBN 978-951-38-7524-4.


ICT

Helin, Kaj &, D'Cruz, Mirabelle (Eds.). 2011. Joint VR Conference of euroVR and EGVE, 2011. Current and Future Perspectives of Virtual Reality, Augmented Reality and Mixed Reality: Industrial and Poster Track. Espoo: VTT. 115 p. (VTT Symposium; 269). ISBN 978-951-38-7602-9.

Leinonen, Aki-Petteri. 2011. Identity management for web-enabled smart card platform. Espoo: VTT. 64 p. + app. 2 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2596) ISBN 978-951-38-7780-4.


MACHINES AND VEHICLES

Valkokari, Pasi, Ahonen, Toni, Franssila, Heljä & al. 2011. Käyttövarmuussuunnittelun kehittämistarpeet. Käyttövarmuuden hallinta suunnittelussa - hankkeen työraportti 1 (Development needs for dependability management in the design process). Espoo: VTT. 53 s. + liitt. 21 s. (VTT Working Papers; 180). ISBN 978-951-38-7522-0.


SERVICES AND LOGISTICS

Hanski, Jyri. 2011. Utilisation of customer contacts: customer observation. Lappeenranta: Lappeenranta University of Technology (LUT), tuotantotalouden osasto. Master's thesis. 104 s.


PROCESS INDUSTRY AND ENVIRONMENT

Sokka, Laura. 2011. Local systems, global impacts .Using life cycle assessment to analyse the potential and constraints of industrial symbioses. Espoo, VTT. 71 p. + app. 76 p. VTT Publications; 768. ISBN 978-951-38-7746-0; 978-951-38-7747-7. Academic dissertation.


INNOVATION STUDIES

Nieminen, Mika, Valovirta, Ville, Pelkonen, Antti. 2011. Systeemiset innovaatiot ja sosiotekninen muutos. Kirjallisuuskatsaus (Systemic innovations and socio-technical change. Literature review). Espoo: VTT. 80 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2593). ISBN 978-951-38-7775-0, 978-951-38-7776-7.
Additional information

Pirjo Sutela
Manager, Publications Services
+358 20 722 4406

Additional information

Pirjo Sutela
Manager, Publications Services
+358 20 722 4406

See also