Print Print Send link Bookmark and Share

New publications - Newsletter 05 | 2009

 • VTT's services and solutions
 • Biotechnology, pharmaceutical and food industries
 • Electronics
 • Energy
 • ICT
 • Real estate and construction
 • Machines and vehicles
 • Services and logistics
 • Forest industry
 • Process industry and environment
 • Innovation studies

BIOTECHNOLOGY, PHARMACEUTICAL AND FOOD INDUSTRIES

Nyyssönen, Mari. 2009. Functional genes and gene array analysis as tools for monitoring hydrocarbon biodegradation. Espoo: VTT. 86 p. + app. 57 p. (VTT Publications; 711) ISBN 978-951-38-7346-2, 978-951-38-7347-9. - A doctoral thesis

Rättö, Marjaana, Vikman, Minna, Siika-aho, Matti. 2009. Yhdyskuntajätteiden hyödyntäminen biojalostamossa (Utilization of municipal waste in biorefinery). Espoo: VTT. 64 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2494) ISBN 978-951-38-7310-3, 978-951-38-7311-0.

ELECTRONICS

Laiho, Antti. 2009. Electromechanical modelling and activecontrol of flexural rotor vibration in cage rotor electrical machines. Espoo: VTT. 91 p. + app. 84 p. (VTT Publications; 712). ISBN 978-951-38-7348-6, 978-951-38-7349-3.

Karioja, Pentti (ed.). 2009. Finland-Japan Workshop on Nanophotonics and Related Technologies. Espoo, Finland, 1st and 2nd of July 2009. VTT: Espoo. 66 p. (VTT Symposium; 255) ISBN 978-951-38-6333-3, 978-951-38-6334-0.

ENERGY

Vuori, Seppo, Rintamaa, Rauno (eds.). 2009. 20th International Conference on Structural Mechanics in Reactor Technology. SMiRT 20. Book of abstracts. Vol. 1. Espoo: VTT. 450 p. (VTT Symposium; 256) ISBN 978-951-38-6335-7, 978-951-38-6336-4.

Vuori, Seppo, Rintamaa, Rauno (eds.). 2009. 20th International Conference on Structural Mechanics in Reactor Technology. SMiRT 20. Book of abstracts. Vol. 2. Espoo: VTT. 453 p. (VTT Symposium; 257) ISBN 978-951-38-6337-1, 978-951-38-6338-8.

Korpijärvi, Kirsi, Mroueh,Ulla-Maija, Merta, Elina & al. 2009. Energiantuotannon tuhkien jalostaminen maarakennuskäyttöön (Processing of fly ash for earth construction). Espoo: VTT. 75 s. + liitt. 19 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2499) ISBN 978-951-38-7317-2, 978-951-38-7318-9.

Hannula, Ilkka. 2009. Hydrogen production via thermal gasification of biomass in near-to-medium term. Espoo: VTT. 41 p. (VTT Working Papers; 131) ISBN 978-951-38-7191-8.

Arnold, Mona. 2009. Reduction and monitoring of biogas trace compounds. Espoo: VTT. 74 p. + app. 5 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2496) ISBN 978-951-38-7314-1.

Forsström, Juha. 2009. Euroopan kaasunhankinnan malli (Model for European natural gas imports). Espoo: VTT. 80 s. (VTT Working Papers; 123) ISBN 978-951-38-7190-1.

Lind, Irma, Ernvall, Olli, Halme, Sari (eds.). 2009. Towards zero emission energy production. VTT Intelligence Forum 2009, 3.2.2009, Dipoli, Espoo, Finland. Espoo: VTT. 93 p. (VTT Symposium; 254) ISBN 978-951-38-6332-6, 978-951-38-6331-9.

ICT

Tuikka, Tuomo, Isomursu, Minna. 2009. Touch the Future with a Smart Touch. Espoo: VTT. 279 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes ; 2492) ISBN 978-951-38-7306-6, 978-951-38-7307-3.

REAL ESTATE AND CONSTRUCTION

Hakkarainen, Tuula, Hietaniemi, Jukka, Hostikka, Simo & al. 2009. Survivability for ships in case of fire. Final report of SURSHIP-FIRE project. Espo: VTT. 120 p. + app. 7 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2497) ISBN 978-951-38-7315-8.

Karjalainen, Sami. 2009. Talotekniikan käytettävyys ja sen kehittäminen. Kohti helppokäyttöisyyttä. Espoo: VTT. 47 s. + liitt. 3 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2488) ISBN 978-951-38-7302-8.

SERVICES AND LOGISTICS

Fox, Stephen. 2009. Generative production systems for sustainable product creation. Espoo: VTT. 104 p. (VTT Working Papers; 129). ISBN 978-951-38-7189-5.

Lanne, Marinka, Ojanen, Ville. 2009. Teollisen palveluliiketoiminnan menestystekijät ja yhteistyösuhteen hallinta. Fleet asset management -hankkeen työraportti 1 (Industrial service provider's success factors and management of co-operation relationships). Espoo: VTT. 63 s. + liitt. 10 s. (VTT Working Papers; 127) ISBN 978-951-38-7187-1.

PROCESS INDUSTRY AND ENVIRONMENT

Lind, Salla. 2009. Accident sources in industrial maintenance operations. Proposals for identification, modelling and management of accident risks. Espoo: VTT. 105 p. + app. 67 p. (VTT Publications; 710) ISBN 978-951-38-7344-8, 978-951-38-7345-5. - A doctoral thesis

MATERIALS AND INDUSTRIAL ENGINEERING

Lind, Salla, Johansson, Björn, Stahre, Johan, Berlin & al. 2009. SIMTER - A Joint Simulation Tool for Production Development. Espoo: VTT. 49 p. (VTT Working Papers; 125) ISBN 978-951-38-7185-7.


INNOVATION STUDIES

Apilo, Tiina, Hytönen, Henri, Valkokari, Katri. 2009. Arvonluonnin uudet muodot ja verkostot (New models for value creation and business networks). Espoo: VTT. 94 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2490) ISBN 978-951-38-7303-5, 978-951-38-7304-2.

Saari, Eveliina, Riikonen, Heli, Kivisaari, Sirkku, Heikkilä, Annika. 2009. Jyväskylän uudet päivähoitoratkaisut (Innovative solutions in children's day care - case Jyväskylä). Espoo: VTT. 37 s. + liitt. 2 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2498) ISBN 978-951-38-7316-5.


Additional information

Leena Ukskoski
Publishing Manager
+358 20 722 4394

Additional information

Leena Ukskoski
Publishing Manager
+358 20 722 4394

See also