Print Print Send link Bookmark and Share

New publications - Newsletter 05 | 2010

Biotechnical, pharmaceutical and food industries - Electronics - Energy - ICT - Real estate and construction - Materials and production technology - Machines and vehicles - Services and logistics - Forest industry - Process industry and environment - Innovation studies








BIOTECHNICAL, PHARMACEUTICAL AND FOOD INDUSTRIES 

Anu Kukkonen-Macchi. 2010. Functional characterization of proteins required for mitotic progression and the spindle assembly checkpoint. Turku: University of Turku. 96 p. + app. (Annales Universitatis Turkuensis; D 933). ISBN 978-951-29-4466-8, 978-951-29-4467-5.  A doctoral dissertation - read the press release.

Rintala, Eija. 2010. Effects of oxygen provision on the physiology of baker's yeast Saccharomyces cerevisiae. Espoo: VTT. 82 p. + app. 93 p. (VTT Publications; 747). ISBN 978-951-38-7413-1. A doctoral dissertation: Effects of oxygen on baker’s yeast Saccharomyces cerevisiae -> more information

Tuomi, Saara. 2010. The Integrin Tail: A Tale of Cell Motility and Division. Turku: University of Turku. 100 p. (Annales Universitatis Turkuensis; D 928.) ISBN 978-951-29-4438-5. A doctoral dissertation: The Integrin Tail, a tale of cell motility and division.  Press release.

ELECTRONICS

Leinonen, Anna, Kivisaari, Sirkku. 2010. Nanotechnology perceptions. Literature review on media coverage, public opinion and NGO perspectives. Espoo: VTT. 55 p. + app. 1 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2559) ISBN 978-951-38-7667-8. 

Olkkonen, Juuso. 2010. Finite difference time domain studies on sub-wavelength aperture structures. Espoo: VTT. 76 p. + app. 52 p. (VTT Publications; 745) ISBN 978-951-38-7410-0.  A doctoral dissertation.

Vilkman, Marja. 2010. Structural investigations and processing of electronically and protonically conducting polymers. Espoo: VTT. 62 p. + app. 27 p. (VTT Publications; 744). ISBN 978-951-38-7408-7.

ENERGY

Baring-Gould, Ian, Tallhaug, Lars, Ronsten, Göran & al. - VTT authors Peltola, Esa, & Wallenius, Tomas (eds.). 2010. Recommendations for wind energy projects in cold climates. Espoo: VTT. 62 p. (VTT Working Papers; 151) ISBN 978-951-38-9492-6.

Laakso, Timo, Baring-Gould, Ian, Durstewitz, Michael & al. - VTT authors Peltola, Esa & Wallenius, Tomas. 2010. State-of-the-art of wind energy in cold climates. Espoo: VTT. 71 p. (VTT Working Papers; 152). ISBN 978-951-38-7493-3. 

Leinonen, Arvo (ed.). 2010. Turpeen tuotanto ja käyttö. Yhteenveto selvityksistä (Production and use of peat. Summary of reports - in Finnish). Espoo: VTT. 104 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2550) ISBN 978-951-38-7648-7.

Soimakallio, Sampo, Hongisto, Mikko, Koponen, Kati & al. 2010. EU:n uusiutuvien energialähteiden edistämisdirektiivin kestävyyskriteeristö. Näkemyksiä määritelmistä ja kestävyyden todentamisesta (Sustainability criteria of the EU's renewable energy directive.Viewpoints of the definitions and the sustainability monitoring). Espoo: VTT. 130 s. + liitt. 7 s. (VTT Working Papers; 150). ISBN 978-951-38-7491-9. 

Teir, Sebastian, Hetland, Jens, Lindeberg, Erik & al. 2010. Potential for carbon capture and storage (CCS) in the Nordic region. Espoo: VTT. 188 p. + app. 28 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2556). ISBN 978-951-38-7661-6. Read press release.

ICT

Antikainen, Hannele. 2010. Mediateknologioiden kehityssuunnat 2010 (Media technology trends in 2010 - in Finnish). Espoo: VTT:n Mediatekniikan asiantuntijapalvelu. 35s. (GT-raportti; 2).

Kuusijärvi, Jarkko. 2010. Interactive visualization of quality variability at run-time. Espoo: VTT. 111 p. (VTT Publications; 746) ISBN 978-951-38-7412-4.

REAL ESTATE AND CONSTRUCTION

Laitinen, Ari, Nykänen, Veijo, Paiho, Satu. 2010. Jäähallin kylmäkoneistojen hankintaopas (Procurement guide of ice rink refrigeration plant). Espoo: VTT. 109 s. + liitt. 78 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2548). ISBN 978-951-38-7647-0.

Rinne, Tuomo, Tillander, Kati, Grönberg, Peter. 2010. Data collection and analysis of evacuation situations. Espoo: VTT. 46 p. + app. 92 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2562). ISBN 978-951-38-7673-9.

MATERIALS AND PRODUCTION TECHNOLOGY

Tommila, Teemu, Norros, Leena, Savioja, Paula & al. 2010. Valvomo – Suunnittelun periaatteet ja käytännöt (Control room – Design principles and practices). Helsinki: Suomen Automaatioseura ry. 211 s. + liitt. 57 s. (SAS julkaisusarja; 39). ISBN 978-952-5183-39-9.

MACHINES AND VEHICLES

Kallberg, Veli-Pekka. 2010. Linja-autojen paloturvallisuus Suomessa 2000 - 2009 (Bus fire safety in Finland 2000 - 2009). Espoo: VTT. 34 s. + liitt. 9 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes ; 2557) ISBN 978-951-38-7663-0.   

Mäkelä, Kimmo K., Huopana, Jouni, Seppänen, Tomi & al. 2010. Tyviko-projektin loppuraportti (Short results of the Tyviko project) (about NC machine tools). Espoo: VTT. 73 s. + liitt. 6 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes ; 2553).  ISBN 978-951-38-7655-5. 

SERVICES AND LOGISTICS

Ahonen, Toni, Reunanen, Markku, Ojanen, Ville (eds.). 2010. Customer value driven service business development. Outcomes from the Fleet Asset Management Project. Espoo: VTT. 42 p. + app. 87 p. (VTT Publications; 749). ISBN 978-951-38-7417-9.

Malmivuo, Mikko, Luoma, Juha. 2010. Talvirenkaiden kunnon kehittyminen 2001-2010  (The development of winter tyre condition 2001-2010). Espoo: VTT. 41 s. + liitt. 11 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes, VTT Tiedotteita - Research Notes; 2554). ISBN978-951-38-7657-9.

Tuominen, Anu, Auvinen, Heidi, Kanner, Heikki, Ahlqvist, Toni. 2010. Liikennejärjestelmän visiot 2100. Esiselvitys (Transport system visions 2100. Pilot study). Espoo: VTT. 41 s. + liitt. 11 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2555) ISBN 978-951-38-7659-3.

PROCESS INDUSTRY AND ENVIRONMENT

Kuusela-Lahtinen, Auli, Mroueh, Ulla-Maija, Vahanne, Pasi & al. 2010. Ympäristö- ja terveysriskien arviointimenetelmien vertailu (Comparision of environmental and health risk assessment models). Espoo: VTT. 130 s. + liitt. 52 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2551) ISBN 978-951-38-7650-0.

INNOVATION STUDIES

Eija Kaasinen, Mari Ainasoja, Elina Vulli & al. 2010. User involvement in service innovations. Espoo: VTT. 64 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2552) ISBN 978-951-38-7652-4.

Neuvo, Yrjö, Kitagawa, Masaki, Leiponen, Aija & al. 2010. VTT Scientific Advisory Board Final Report 2009-2010 (ed. by Sipilä, Markku). Espoo: VTT. 27 p. + app. 8 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2549) ISBN 978-951-38-7653-1, 978-951-38-7654-8.

Tommila, Teemu, Hirvonen, Juhani, & Pakonen, Antti. 2010. Fuzzy ontologies for retrieval of industrial knowledge - a case study. Espoo: VTT. 54 p. + app. 2 p. (VTT Working Papers; 153) ISBN 978-951-38-7494-0.  


Additional information

Leena Ukskoski
Publications editor
+358 20 722 4349

Additional information

Leena Ukskoski
Publications editor
+358 20 722 4349

See also