Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Uusia julkaisuja - Uutiskirje 06 | 2009

VTT:n palvelut ja ratkaisut

Bio-, lääke- ja elintarviketeollisuus - Elektroniikka - Energia  - ICT - Kiinteistöt ja rakentaminen - Koneet ja kuljetusvälineet - Palvelut ja logistiikka - Metsäteollisuus - Prosessiteollisuus ja ympäristö - InnovaatiotutkimusELEKTRONIIKKA

Laiho, Antti. 2009. Electromechanical modelling and active control of flexural rotor vibration in cage rotor electrical machines. Espoo, VTT. 91 p. + app. 84 p. VTT Publications; 712. ISBN 978-951-38-7348-6; 978-951-38-7349-3. - Uusi vaimennusmenetelmä sähkökoneiden roottorivärähtelyihin; väitöskirja - VTT:n lehdistötiedote 17.9.2009

Pakarinen, Janne. 2009. Studies of III-V Semiconductors, From Surface Reconstructions to Quantum Nanostructures. Väitöskirja. Tampere, Tampereen teknillinen yliopisto - Tampere University of Technology. 46 p. + App. TTY Julkaisu - TUT Publication; 830. ISBN 978-952-15-2219-2. Väitöstiedote

ENERGIA

Holttinen, Hannele, Stenberg, Anders. 2009. Tuulivoiman tuotantotilastot. Vuosiraportti 2008. Espoo: VTT. 47 s. + liitt. 8 s. (VTT Working Papers; 132) ISBN 978-951-38-7193-2.

Murtonen, Timo, Aakko-Saksa, Päivi. 2009. Alternative fuels with heavy-duty engines and vehicles. VTT's contribution. Espoo: VTT. 109 p. + app. 8 p. (VTT Working Papers; 128) ISBN 978-951-38-7188-8.

ICT

Leikas, Jaana. 2009. Life-Based Design. Form of life as a foundation for ICT design for older adults. Jyväskylä: Jyväskylä University Printing House. 218 s. + liitt. 100 s. (Jyväskylä studies in computing; 105) ISBN 978-951-39-3626-6 - Väitöskirja (Jyväskylän yliopiston verkkokirjakauppa)

Norros, Leena, Koskinen, Hanna, Salo, Leena, Savioja, Paula (eds.). 2009. ECCE 2009 - European Conference on Cognitive Ergonomics. Designing beyond the Product - Understanding Activity and User Experience in Ubiquitous Environments. Espoo: VTT. 439 p. (VTT Symposium; 258) ISBN 978-951-38-6339-5, 978-951-38-6340-1.

Vitikka, Juha. 2009. Supporting Database Interface Development with Application Lifecycle Management Solution. Espoo: VTT. 54 p. (VTT Publications; 714) ISBN 978-951-38-7353-0

KIINTEISTÖT JA RAKENTAMINEN

Vainio, Terttu, Nippala, Eero. 2009. Tienpidon markkinoiden toimivuus - yritysten ansaintalogiikka 2008-2009 (Road maintenance as business - revenue logistics 2008-2009). Helsinki: Tiehallinto/hankinta. 47 s. + liitt. 4 s. (Tiehallinto - selvityksiä

PALVELUT JA LOGISTIIKKA

Konttinen, Jari, Suvinen, Nina, Nieminen, Mika. 2009. Välittäjäorganisaatiot tutkimuslähtöisen yritystoiminnan edistäjinä (The role of intermediary organizations in promoting research-based spin-offs). Espoo: VTT. 74 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2501) ISBN 978-951-38-7321-9.

Rouhiainen, Veikko. 2009. Scientific activities in Safety & Security 2009. Espoo: VTT. 114 p. - Korkean teknologian turvallisuustuotteiden kysynnän kasvu yleistä talouskehitystä nopeampaa; VTT:n lehdistötiedote 7.10.2009


Lisätietoja

Leena Ukskoski
Julkaisupäällikkö
020 722 4394

Lisätietoja

Leena Ukskoski
Julkaisupäällikkö
020 722 4394

Katso myös