Print Print Send link Bookmark and Share

New publications - Newsletter 07 | 2009
Biotechnical, pharmaceutical and food industries - Electronics - Energy - ICT - Real estate and construction - Machines and vehicles - Services and logistics - Forest industry - Process industry and environment 
ENERGY

Koponen, Kati, Soimakallio, Sampo, Sipilä, Esa. 2009. Assessing the greenhouse gas emissions of waste-derived ethanol in accordance with the EU RED methodology for biofuels. Espoo: VTT. 42 p. + app. 7 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2507). ISBN 978-951-38-7332-5.

Ruska, Maija, Koreneff, Göran. 2009. Ydinvoimalaitoshankkeiden vaikutukset kilpailuun sähkömarkkinoilla (New nuclear power plants and the electricity market competition). Espoo: VTT. 57 s. + liitt. 12 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2509). ISBN 78-951-38-7531-2.

Teir, Sebastian, Tsupari, Eemeli, Koljonen, Tiina, Pikkarainen & al. 2009. Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi (CCS). (Carbon capture and storage - CCS). Espoo: VTT. 61 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2503). ISBN 978-951-38-7324-0.


ICT

Riekkinen, Tommi. 2009. Fabrication and characterization of ferro- and piezoelectric multilayer devices for high frequency applications. Espoo: VTT. 90 p. + app. 38 p. (VTT Publications; 716). ISBN 978-951-38-7356-1. Dissertation for the degree of Doctor of Science in Technology. 


INNOVATION STUDIES

Valkokari, Katri. 2009. Yhteisten tavoitteiden ja jaetun näkemyksen muodostuminen kolmessa erityyppisessä liiketoimintaverkostossa (Formation of strategic intent and shared identity within three different business networks). Espoo: VTT. 278 s. + liitt. 21 s. (VTT Publications; 715.) ISBN 978-951-38-7354-7. A doctoral thesis. 

Sirkku Kivisaari, Lauri Kokkinen, Juhani Lehto, & Eveliina Saari. 2009. Sosiaali-ja terveydenhuollon systeemisen innovaation johtaminen - Kahden tapaustutkimuksen opetuksia (Management of system innovation in welfare and health sector - Lessons learned from two case studies). Espoo: VTT. 69 s. + liitt. 16 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2504) ISBN 978-951-38-7327-1, 978-951-38-7326-4. 


PROCESS INDUSTRY AND ENVIRONMENT

Kaartinen, Tommi, Eskola, Paula, Vestola, Elina & al. 2009. Uudet jätteenkäsittelykeskusten vesienhallintatekniikat (New techniques for waste water treatment of waste treatment centers and landfills). Espoo: VTT. 94 s. + liitt. 11 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2502). ISBN 978-951-38-7322-6.


REAL ESTATE AND CONSTRUCTION

Belloni, Kaisa, Kojima, Jun, Pinto Seppä, Isabel. 2009. Improving Construction and Use through Integrated Design Solutions. First International Conference on CIB IDS 2009. Espoo: VTT. 404 p. (VTT Symposium; 259). ISBN 978-951-38-6341-8.


SERVICES AND LOGISTICS

Könnölä, Totti, Carrillo-Hermosilla, Javier, Loikkanen, Torsti, van der Have, Robert. 2009. Governance of Energy System Transition - Analytical Framework and Empirical Cases in Europe and Beyond. Espoo: VTT. 49 p. (VTT Working Papers; 134). ISBN 978-951-38-7195-6.


Additional information

Leena Ukskoski
Publishing Manager
+358 20 722 4394

Additional information

Leena Ukskoski
Publishing Manager
+358 20 722 4394

See also