Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Uusia julkaisuja - Uutiskirje 08 | 2009
Bio-, lääke- ja elintarviketeollisuus - Elektroniikka - Energia  - ICT - Kiinteistöt ja rakentaminen - Koneet ja kuljetusvälineet - Palvelut ja logistiikka - Metsäteollisuus - Prosessiteollisuus ja ympäristö - Innovaatiotutkimus
BIO-, LÄÄKE- JA ELINTARVIKETEOLLISUUS

Juvonen, Riikka. 2009. DNA-based detection and characterisation of strictly anaerobic beer-spoilage bacteria. Espoo: VTT. 134 p. + app. 50 p. (VTT Publications; 723.) ISBN 978-951-38-7369-1, 978-951-38-7370-7. Väitöskirja - lue lehdistötiedote.

Sipilä, Esa, Vehlow, Jürgen, Vainikka, Pasi & al. 2009. Market potential of high efficiency CHP and waste based ethanol in European pulp and paper industry. Espoo: VTT. 73 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2500).ISBN 978-951-38-7319-6, 978-951-38-7320-2.

ENERGIA

Hänninen, Markku. 2009. Phenomenological extensions to APROS six-equation model. Non-condensable gas, supercritical pressure, improved CCFL and reduced numerical diffusion for scalar transport calculation. Espoo: VTT. 60 p. + app. 54 p. (VTT Publications, VTT Publications; 720). ISBN 978-951-38-7367-7, 978-951-38-7368-4. Väitöskirja: Parannuksia ydinvoimaloiden turvallisuuden arvioinnin simulointiohjelmaan - lue lehdistötiedote.

Kurkela, Esa, Kurkela, Minna (eds.). 2009. Advanced Biomass Gasification for High-Efficiency Power. Publishable Final Activity Report of BiGPower Project. Espoo: VTT. 53 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2511) ISBN 978-951-38-7536-7, 978-951-38-7537-4.

Hyvönen, Kaarina, Saastamoinen, Mika, Timonen, Päivi & al. 2009. Kuluttajien näkemyksiä kotitalouden ilmastovaikutusten seuranta- ja palautejärjestelmästä - Climate Bonus -hankeraportti (WP5). Helsinki: VATT. 67 s. + liitt. 5 s. (VATT Tutkimukset 143:4/2009 ISBN 978-951-561-884-9, 978-951-561-885-6

Usva, Kirsi, Hongisto, Mikko, et al. 2009. Towards certified carbon footprints of products - a road map for data production - Climate Bonus project report (WP3) (Kohti sertifioitujatuotekohtaisia hiilijalanjälkitietoja - tiekartta tietojen tuotannolle - Climate Bonus projektin osaraportti (WP3). Helsinki: VATT. 74 s. + liitt. 14 s. (VATT Tutkimukset 143:2/2009. ISBN 978-951-561-890-0, 978-951-561-891-7


ICT

Eskeli, Juho. 2009. Integrated tool support for hardware related software development. Espoo: VTT. 83 p. (VTT Publications; 725). ISBN 978-951-38-7373-8.


INNOVAATIOTUTKIMUS

Poikkimäki, Jyrki, Valkokari, Katri, Anttila, Juha-Pekka. 2009. Teräspalvelutoiminnan tulevaisuus Suomessa. Espoo: VTT. 48 s. + liitt. 21 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2510). ISBN 978-951-38-7532-9, 978-951-38-7533-6.

Vähä, Pentti, Kettunen, Jari, Ryynänen, Tapani & al. 2009.  Palvelut muokkaavat kaikkia toimialoja. Palveluliiketoiminnan toimialakohtaiset tiekartat. Espoo: VTT. 113 s. + liitt. 13 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2508). ISBN 978-951-38-978-7538-1, 978-951-38-978-7539-8.


KIINTEISTÖT JA RAKENTAMINEN

Klobut, Krzysztof, Heikkinen, Jorma, Shemeikka, Jari & al. 2009. Huippuenergiatehokkaan asuintalon kaukolämpöratkaisut (District Heating Solution for Very-Low-Energy Residential Building). Espoo: VTT. 68 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2513) ISBN 978-951-38-7541-1.

Tillander, Kati, Hakkarainen, Tuula, Paloposki, Tuomas & al. 2009. Palokohteiden savu-, noki- ja kemikaalijäämät ja niiden vaikutukset työturvallisuuteen, osa 2. Polttokokeet, case-tutkimukset ja altistumisen arviointi (Smoke, soot and chemical contamination of fire sites and their effects on occupational safety, part 2. Fire tests, case studies and evaluation of exposure). Espoo: VTT. 59 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2512) ISBN 978-951-38-7540-4.


PALVELUT JA LOGISTIIKKA

Eerola, Annele, Loikkanen, Torsti. 2009. Governance and Research of Nordic Energy System Transition. Summary Report of the GoReNEST project. Espoo: VTT. 45 p. + app. 3 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes, VTT Tiedotteita - Research Notes; 2505). ISBN 978-951-38-7328-8, 978-951-38-7329-5.


Lisätietoja

Leena Ukskoski
Julkaisupäällikkö
020 722 4394

Lisätietoja

Leena Ukskoski
Julkaisupäällikkö
020 722 4394

Katso myös