Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Julkaisut

VTT:läiset laativat vuosittain noin 2 000 julkaisua, joista huomattava osa on kansainvälisten tieteellisten lehtien artikkeleita ja konferenssiesitelmiä. Huipputekniikan tutkimustuloksia julkaistaan myös kotimaisissa lehdissä ja julkaisusarjoissa, kirjoina, patentteina ja VTT:n omissa sarjoissa. VTT:n sarjat ovat:

- VTT Visions: tulevaisuudennäkymiä ja ennakointeja merkittävistä teknologisista, yhteiskunnallisista ja liiketoiminnallisista teemoista

- VTT Science: vertaisarviointimenetelmällä varmistettuja laadukkaita tutkimuksia, pääasiassa väitöskirjoja

- VTT Technology: teknologia-alan ammattilaisille suunnattuja tutkimustuloksia, oppaita, esitelmiä ja yhteenvetoja yritysten ja yhteiskunnan kehittämiseksi

- VTT Research Highlights: teemoittain ajankohtaisia tutkimustuloksia tiivistetyssä muodossa asiakkaille ja muille sidosryhmille. Tässä sarjassa julkaistavat tutkimustulokset ovat menestystarinoita VTT:stä.

VTT:n julkaisutietokanta on mukana tiede- ja tutkimusjulkaisujen maailmanlaajuisessa WorldWideScience-portaalissa.


VTT:n tutkijoiden uusimmat tieteelliset julkaisut

Elektroniikka Kiinteistöt ja rakentaminen
Kone- ja kuljetusvälineteollisuus Energia
Palvelut ja logistiikka Innovaatiotutkimus
Bio-, lääke- ja elintarviketeollisuus ICT
Prosessiteollisuus ja ympäristö Metsäteollisuus
Materiaalit ja tuotantotekniikka


Lisätietoja