Print Print Sänd länk Bookmark and Share

Publikationer

Vid VTT produceras årligen ca 2000 publikationer, varav merparten är artiklar till internationella vetenskapliga tidskrifter och konferensanföranden. Forskarna publicerar sina högteknologiska forskningsresultat också i nationella vetenskapliga tidskrifter, facktidningar och publikationsserier, böcker, patenter och i VTT:s egna serier. VTT:s serier är:

VTT Visions: framtidsperspektiv och anteciperingar om framträdande teman inom teknologi, samhälle och business

- VTT Science: högklassiga forskingar (peer-reviewed), för det mesta doktorsavhandlingar

- VTT Technology: forskningsresultat för specialister och yrkesmän i teknologi; guider, vägvisare, konferens- och seminarföredrag  och sammandrag för utveckling av företag och samhället

- VTT Research Highlights: sammandrag av aktuella forskningsresultat, sammanfattade enligt forskningsområde, för kunder och andra intressentgrupper. Resultaten i denna serie är succéstories om VTT.

Aktuell publikation: Research highlights in industrial biomaterials 2009-2012

VTT:s Publiceringsregister är också tillgängligt via den globala WorldWideScience portalen, WWS.

Senaste vetenskapliga publikationer av VTT:s forskare

Elektronik Fastighet och byggande
Maskiner och transportmedel Energi
Tjänster och logistik ICT
Bioteknologi, läkemedelsindustri, livsmedelsindustri Massa och papper
Processindustri och miljö Material och produktionsteknik
Innovationsforskning


Mer information