Print Print Sänd länk Bookmark and Share

VTT:s publikationsserier

Ca ett hundra exklusiva vetenskaps- och fackpublikationer utkommer i VTT:s publikationsserier varje år. Publikationerna utkommer på nätet och en stor del även i tryck. Ca 7 000 publikationer har utgetts i VTT:s serier sedan år 1943.

Publikationerna i VTT:s publikationsserier finns tillgängliga i PDF-format. Vissa äldre publikationer kan man inte skriva ut och vissa har bilagor, som inte tagits med i PDF-versionen. Använd den senaste versionen av Adobe Reader, åtminstone 7.0. Ladda den hos Adobe.

VTT:s publikationsserier fr.o.m. 2012 är VTT Science, VTT Technology, VTT Visions och VTT Research Highlights.I serien VTT Visions publiceras framtidsperspektiv och anteciperingar om framträdande teman inom teknologi, samhälle och business. 
Målgruppen är beslutsfattare och experter.

I serien VTT Science (tidigare VTT Publications) publiceras högklassiga forskningar (peer-reviewed), för det mesta doktorsavhandlingar.

I serien VTT Technology publiceras forskningsresultat för specialister och yrkesmän i teknologi; guider, vägvisare, föredrag och sammandrag för utveckling av företag och samhället.

I serien VTT Research Highlights publiceras sammandrag av aktuella forskningsresultat, sammanfattade enligt forskningsområde, för kunder och andra intressentgrupper. Resultaten i denna serie är succéstories om VTT.Mer information