Print Print Sänd länk Bookmark and Share

Avancerad informationssäkerhet

Informationssäkerheten blir allt viktigare i samhället som digitaliseras kontinuerligt. Med hjälp av projektet DIAMONDS är det möjligt att stärka företagens informationssäkerhetskompetens och internationella konkurrenskraft. VTT utvecklar informationssäkerhetstjänster för industrin även tillsammans med Siemens.

I projektet DIAMONDS utvecklar VTT metoder och redskap som kan användas effektivt för att testa informationssäkerheten i nätverkskopplade system. Inom ramen för projektet utvecklas även en plattform till vilken det är möjligt att koppla flera olika redskap för testning av informationssäkerhet. Plattformen bygger på öppen källkod.

DIAMONDS hjälper företag att förbättra informationssäkerheten i sina system och införa nya, avancerade redskap och metoder för testning av informationssäkerheten.

Projektet är en av det europeiska forskningsprogrammet ITEA2 (Information Technology for European Advancement). ITEA2 utvecklar modellbaserade metoder för testning av informationssäkerhet som gör det möjligt att upptäcka sårbarheter redan i ett tidigt skede av planeringen av systemet. Forskningsprogrammet tar också fram metoder och redskap för upptäckt av intrångsförsök, fel och olycksfall i nätbaserade system.

Från Finland medverkade VTT, Uleåborgs universitet, Codenomicon, Conformiq, Oy L M Ericsson Ab och Metso i projektet.

VTT samarbetar inom utvecklingen av informationssäkerheten för industri även med Siemens. Siemens erbjuder i fortsättningen VTT:s kartläggning av informationssäkerheten som en del av sina tjänster för industrin. VTT genomför kartläggningen själv, men anlitar vid behov systemkunnandet hos experterna på Siemens. Vid kartläggningen görs en täckande utredning av informationssäkerhetsnivån i produktionsanläggningens automationssystem. Exempel på områden som behandlas är användarförvaltning, säkerhetskopiering och nätets säkerhet.


Mer information

Ilkka Uusitalo
Specialforskare
+358 20 722 2455

Mer information

Ilkka Uusitalo
Specialforskare
+358 20 722 2455