Print Print Sänd länk Bookmark and Share

Vaccin mot allergi utvecklas

VTT Ventures Oy har varit med och startat spin-off-företaget Desentum Oy tillsammans med grundarna. Företaget utvecklar den senaste generationens vacciner mot allergi. Företagets affärsverksamhet bygger på teknik som VTT har patenterat. Det krävs ännu flera år av forskningsarbete, tester och myndighetsbehandling innan vaccinerna kan lanseras på marknaden.

VTT:s patent bygger på modifiering av strukturen i en allergen, det protein som framkallar allergin. Detta sker med hjälp av genteknik, så att den modifierade allergenen orsakar färre allergisymtom än den ursprungliga, men ändå fungerar som sensibilisering.

I det första skedet ska Desentum Oy utveckla en produktserie med 20–25 nya hypoallergener som kan fungera som vaccin mot de viktigaste allergiframkallande allergenerna. Bland dessa allergener finns björk-, gräs- och gråbopollen samt andra växters pollen, allergen från husdjur samt proteiner med koppling till födoämnesallergi (fisk, nötter, äpple, selleri).

Bakom utvecklingen av vaccinet ligger ett vetenskapligt genombrott som skedde fem år tidigare i ett samarbetsprojekt mellan VTT, Östra Finlands universitet och HUCS Hud- och allergisjukhus. Forskarna definierade sammanbindningen av en allergen och en lgE-antikropp. De var först med att visa bindningens exakta 3D-struktur, som visade sig vara annorlunda än vad forskarna tidigare hade trott. Baserat på denna exakta struktur gjordes två betydande observationer av de allmänna strukturella egenskaperna hos allergener, vilket ger möjlighet att utveckla vacciner för effektivare och säkrare sensibilisering vid behandling av allergier.

Forskarnas mål är att vaccinerna ska kunna ges i tablettform. Ambitionen är att starta den kliniska prövningen av de första produkterna inom 3 år.

Eftersom allergier och svåra allergiska reaktioner blivit vanligare uppskattar man att dessa hör till de fem kostsammaste sjukdomsgrupperna i industriländerna. Av finländarna lider kanske mer än 20 procent av någon allergi av typ I, där ett från miljön mottaget allergen fungerar som sensibiliserande faktor.

Enbart i USA uppskattas värdet av marknaden för allergiläkemedel överstiga 15 miljarder dollar före år 2015. Marknaden för nya allergivacciner bedömdes år 2010 vara värd ca 700 miljoner dollar.


Mer information

Antti Sinisalo
Verkställande direktör, VTT Ventures Oy
+358 40 524 8751

Mer information

Antti Sinisalo
Verkställande direktör, VTT Ventures Oy
+358 40 524 8751