Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT:ltä uusia ratkaisuja Alzheimerin taudin varhaiseen toteamiseen

Alzheimerin tauti on etenevä muistisairaus, jota sairastaa tällä hetkellä yli 27 miljoonaa ihmistä. Määrän ennustetaan kasvavan 114 miljoonaan vuoteen 2050 mennessä. Suomessa potilaita on yli 70 000. Alzheimerin tauti on yksi seuraavien vuosikymmenten isoista terveyshaasteista.

Onnistunut varhainen diagnosointi yhdistettynä uusiin kehitteillä oleviin lääkkeisiin ja muihin hoitomuotoihin voi viivyttää potilaiden sairaalahoidon tarvetta, vähentää kärsimyksiä sekä alentaa yhteiskunnalle aiheutuvia kustannuksia.VTT on kehittänyt erilaisia ratkaisuja Alzheimerin taudin diagnostiikkaan:

  • työkaluja magneettikuvien käsittelyyn,
  • verestä määritettäviä aineenvaihduntaan liittyviä merkkiaineita, ja
  • ohjelmistotyökalu erilaisten mittaustulosten yhdistämiseen ja tukemaan diagnoosin tekemistä.

Ratkaisut on kehitetty EU-rahoitteisessa PredictAD tutkimushankkeessa, www.predictad.eu. Suomesta mukana ovat olleet myös Itä-Suomen yliopisto ja Nexstim Oy.

Kuvankäsittelytyökalut

Nykyisin aivojen surkastumista arvioidaan magneettikuvista lähinnä silmämääräisesti. Automaattisille objektiivisille mittaluvuille on selkeä tarve. Juuri tähän tarpeeseen on nyt pystytty kehittämään useita ratkaisuja. On kehitetty työkaluja aivojen eri osien koon ja kudosmäärän mittaamiseen. Toisessa lähestymistavassa diagnosoitavana olevan potilaan kuvia verrataan suuriin kuva tietokantoihin ja arvioidaan potilaan kuvan samankaltaisuutta jo aiemmin diagnosoituihin tapauksiin.

Aineenvaihdunnan merkkiaineet

Alzheimerin taudin tunnistamisessa käytetään myös biomarkkereita, joita saadaan mm. aivoselkäydinnesteestä. Jotta näytteen ottaminen ei vaatisi erikoisosaamista ja se olisi potilaalle helpompaa, verestä määritettävät biomarkkerit ovat erityisen kiinnostuksen kohteena. PredictAD:n alustavien tulosten perusteella verikokeella löytyisi useita lupaavia taudin paljastavia molekyylejä.

Ohjelmistotyökalu diagnosoinnin tueksi

PredictAD:ssä on kehitetty yhteistyössä lääkäreiden kanssa uusi tapa potilaan tilan luotettavaan ja objektiiviseen määrittämiseen. Kehitetty ohjelmistotyökalu vertailee potilaan hyvin moninaisia mittaustietoja suurissa tietokannoissa oleviin muiden potilaiden mittaustietoihin ja antaa tulokseksi potilaan tilaa ilmaisevan mittaluvun ja graafisen esityksen. Tällä tavoin pystytään yhdistämään lukuisat erilaiset tulokset siten, että potilaan tilasta saadaan kokonaisvaltainen kuva helpottamaan diagnoosin tekoa. 

Jos sairauden puhkeamista voitaisiin viivyttää viidellä vuodella, Alzheimerin taudin kustannukset puolittuisivat. Pelkästään jo yhden vuoden viivytys puhkeamisessa ja etenemisessä vähentäisi tautia sairastavien määrää kymmenellä prosentilla.

Lisätietoja VTT:n Alzheimertutkimuksesta: PredictAD-projekti


Lisätietoja

Kari Kohtamäki
Key Account Manager
020 722 6007

Jyrki Lötjönen
Principal Scientist
020 722 3378