Print Print Sänd länk Bookmark and Share

VTT utvecklar nya lösningar för tidig diagnos av Alzheimers sjukdom

Alzheimers sjukdom är en progressiv demenssjukdom som över 27 miljoner människor lider av. Antalet förutspås öka till 114 miljoner fram till år 2050. I Finland finns över 70 000 patienter. Alzheimer utgör en av de stora hälsoutmaningarna under de kommande decennierna.

Tidig diagnos jämsides med nya läkemedel som är under utveckling och andra behandlingsformer kan skjuta upp patienternas behov av sjukhusvård, minska lidandet och minska kostnaderna för samhället.
VTT har utvecklat olika lösningar för diagnos av alzheimer:

  • verktyg för behandling av magnetröntgen bilder
  • metaboliska markörer i blodet och
  • programverktyg för kombination av mätresultat och diagnostiskt stöd.

Lösningarna har utvecklats i det EU-finansierade forskningsprojektet PredictAD, www.predictad.eu. Från Finland har dessutom Östra Finlands universitet och Nexstim Oy medverkat.

Bildbehandlingsverktyg

Nu bedöms degeneration i hjärnan främst visuellt på magnetröntgenbilder. Det finns ett klart behov av automatiska och objektiva mätdata. Just för detta ändamål har flera nya lösningar utvecklats. Det handlar om verktyg för mätning av storleken på hjärnans olika delar och vävnadsmängd. En annan metod är att jämföra patientens bilder med stora bilddatabaser och deras överensstämmelse med fall som diagnostiserats tidigare.

Metaboliska markörer

Vid identifiering av Alzheimers sjukdom används även biomarkörer, som bl.a. fås från cerebrospinalvätska. För att undvika behov av specialkompetens vid provtagning och underlätta för patienten är biomarkörer i blodet av särskilt intresse. Enligt preliminära resultat från PredictAD skulle flera potentiella sjukdomsidentifierande molekyler kunna hittas genom blodprov.

Programverktyg stöder diagnostisering

PredictAD har i samarbete med läkare utvecklat ett tillförlitligt och objektivt sätt att bedöma patientens tillstånd. Programverktyget jämför en rad olika patientmätdata med andra patientmätdata i stora databaser, vilket ger ett mätresultat och en grafisk presentation av patientens tillstånd. Därmed kan många olika resultat kombineras för att få en helhetsbild av patientens tillstånd, vilket underlättar diagnosen.

Om utbrottet av sjukdomen skulle kunna skjutas upp fem år vore det möjligt att halvera kostnaderna för Alzheimers sjukdom. Redan ett års fördröjning av utbrottet och progressionen skulle innebära att antalet alzheimerpatienter minskade med tio procent.


Mer information

Kari Kohtamäki
Kundchef
+358 20 722 6007

Mer information

Kari Kohtamäki
Kundchef
+358 20 722 6007