Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Anturikomponentit auttavat paikantamaan aivotoiminnan häiriöitä

Alansa markkinajohtaja, suomalainen Elekta Neuromag, käyttää MEG-laitteissaan VTT:n kehittämiä ja valmistamia magneettikenttäantureita. Laitteita käytetään esimerkiksi epilepsian ja neurologisten häiriöiden tutkimiseen.

Magneettinen aivokuvaus (MEG) on tekniikka, jolla kartoitetaan aivojen toimintaa. Tämä tapahtuu analysoimalla aivojen magneettikenttää, joka muodostuu aivojen hermosolujen välittämistä sähköisistä signaaleista.

MEG-tekniikan mahdollistajina toimivat aivojen magneettikenttää mittaavat suprajohtavat anturit. Anturin tärkein osa, SQUID (Superconducting Quantum Interference Device), on herkin tunnettu magneettikentän mittauslaite. Sillä voidaan ilmaista hyvin pieniä magneettikentän muutoksia

Elektan MEG-laitteen avulla voidaan muun muassa paikantaa epilepsian lähdealue aivokuorella ja kartoittaa aivokuoren toimintaa, kuten motorisia toimintoja, näköä ja kuuloa. Lisäksi sillä voidaan tutkia esimerkiksi neurologisia ja psykologisia häiriöitä, kuten autismia, aivovammoja, skitsofreniaa, masennusta ja oppimishäiriöitä. Elektan valmistamissa MEG-laitteissa on jokaisessa 306 VTT:n kehittämää ja valmistamaa SQUID-anturia, jotka mittaavat kehon ulkopuolelta käsin aivojen magneettikentän muutoksia. Elektan MEG-laitteita on jo käytössä yli 65 eri puolilla maailmaa. 

VTT on tutkinut ja kehittänyt suprajohtavia antureita jo 70-luvulta lähtien. VTT on keskittynyt sekä SQUID-anturien suunnitteluun ja valmistustekniikan kehittämiseen. Komponentit valmistetaan VTT:n puhdastiloissa Espoossa ja niitä on toimitettu MEG-laitteisiin vuodesta 1992 alkaen.

Lisätietoja VTT:n sensorikehityksestä


Lisätietoja

Kai-Erik Elers
Asiakaspäällikkö
020 722 6720