Print Print Sänd länk Bookmark and Share

Sensorer underlättar lokalisering av störningar i hjärnans funktion

Finländska Elekta Neuromag, marknadsledande företag inom sin bransch, använder magnetfältssensorer som utvecklats och tillverkats av VTT.  Utrustningen används t.ex. för undersökning av epilepsi och neurologiska störningar.

Magnetoencefalografi (MEG) är en teknik för kartläggning av hjärnaktivitet genom analys av hjärnans magnetfält, som alstras av elektriska signaler mellan hjärnans nervceller.

MEG-tekniken möjliggörs av supraledande sensorer som mäter hjärnans magnetfält. Sensorns viktigaste komponent, SQUID (Superconducting Quantum Interference Device), betraktas som det känsligaste mätinstrumentet för magnetfält. Komponenten kan avläsa mycket små förändringar i magnetfältet.

Med hjälp av Elektas MEG-utrustning kan man bl.a. lokalisera epileptiska störningars källområde på hjärnbarken och kartlägga hjärnbarkens aktivitet, däribland motoriska funktioner, syn och hörsel. Dessutom kan t.ex. neurologiska och psykiska störningar undersökas, däribland autism, hjärnskador, schizofreni, depression och inlärningsstörningar. I varje MEG-enhet som Elekta tillverkar finns 306 SQUID-sensorer som utvecklats och tillverkats av VTT. Sensorerna mäter förändringar i hjärnans magnetfält utvändigt. Elektas MEG-utrustning används redan i mer än 65 länder runt om i världen.

VTT:s forsknings- och utvecklingsarbete inom supraledande sensorer började redan på 70-talet. VTT fokuserar på både SQUID-sensordesign och utveckling av tillverkningstekniken. Komponenterna tillverkas i VTT:s renrum i Esbo och har levererats för MEG-utrustning sedan 1992.


Mer information

Kai-Erik Elers
Kundchef
+358 20 722 6720

Mer information

Kai-Erik Elers
Kundchef
+358 20 722 6720