Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Avuksi avatar

Virtuaaliteknologia ja ihmisen ja tietoteknisten laitteiden väliseen älykkääseen vuorovaikutukseen perustuvat ratkaisut mahdollistavat uusia toimintatapoja ja luovat samalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Uusimmissa sovelluksissa virtuaaliteknologia hypähtää viihdekäytöstä hyötykäyttöön. Esimerkiksi VTT:n, IBM:n ja Nokian yhteishankkeessa kehitteillä oleva teknologia mahdollistaa avatarien eli virtuaalihahmojen käytön vaikkapa työpalaverissa.

VTT, IBM ja Nokia Research Center kehittävät yhteishankkeessaan ACME-järjestelmää (Augmented Collaboration in Mixed Environments), joka mahdollistaa avatarien tuomisen mukaan todelliseen neuvottelutilaan, esineiden tarkastelun ja liikuttelun virtuaaliympäristössä uudella tavalla, samoin kuin eleiden ja liikkeiden peilaamisen virtuaalimaailman tapahtumiksi.

ACME hyödyntää peruswebbikameroita kehon liikkeiden ja eleiden tunnistuksessa sekä objektien liikuttelussa ja virtuaalisten hahmojen eli avatarien ohjauksessa. Järjestelmän rakentamiseen on käytetty avoimen lähdekoodin ratkaisuja Linden Labsin Second Life -virtuaaliympäristöstä ja avoimeen lähdekoodiin perustuvaa ARToolkit-ohjelmistoa ja OpenCV library -työkalupakkia. Avoimeen lähdekoodiin perustuvien ratkaisujen käyttö on laskenut kehityskustannuksia ja mahdollistanut useampien ohjelmoijien seka sovelluskehittajien osallistumisen työhön.

Uuden teknologian odotetaan tarjoavan aiempaa edullisemman, tehokkaamman, vuorovaikutteisemman ja ymparistöystävällisemmän vaihtoehdon perinteisille kokouksille, puhelin-, video- tai on-screen-neuvotteluille. ACMEn prototyyppi on asennettu IBM:n tutkimusyksikköön Austiniin ja Nokian tutkimuskeskukseen Tampereelle testaus- ja kehityskäyttöön. Järjestelmä on ollut nähtävillä myös kansainvälisessä ISMAR-symposiumissa Orlandossa sekä tieteellisenä artikkelina IEEE Virtual Reality -konferenssissa Massachusettsissa.

Aller Media Oy on hyödyntänyt VTT:n kehittämää lisätyn todellisuuden teknologiaa viihdekäytössä. Katso- ja 7 päivää -lehdissä lukija on voinut herättää Dibitassu-animaatiohahmon eloon ja muuttaa sen kolmiulotteiseksi web-kameran ja pelikäyttöön soveltuvan PC-näytön avulla. Dibitassut ovat suomalais- ja kiinalaislasten luomia koirahahmoja, jotka ovat seikkailleet MTV3-kanavalla 2.4.2010 alkaen.

Sovelluksessa lehden sivulla olevan merkin päälle ilmestyy animoitu 3D-Dibitassu-hahmo Viki, joka temppuilee ja reagoi kameran liikkeisiin eri tavoin: esimerkiksi hyppimällä, kierimällä ja murisemalla. Sympaattisen Viki-hahmon katse suuntautuu aina kameraan päin, jolloin syntyy vaikutelma, että koira on tietoinen katselijastaan. Lehteen painetun merkin saattoi kopioida ja suurentaa paperille, jolloin Dibitassujen kanssa saattoi leikkiä laajemmassa huonetilassa. Sovelluksen käyttämiseen riittää tavallinen pelikäyttöön soveltuva PC, jossa on Windows-käyttöjärjestelmä ja web-kamera. Käyttäjä lataa sovelluksen lehdessä kerrotusta internetosoitteesta ja asentaa sen koneelleen parilla hiiren klikkauksella.

Virtuaaliteknologian tärkeimmät hyödyntäjät ovat alkuvaiheessa ICT-teollisuus, operaattorit sekä ICT-pohjaiset palvelut ja ohjelmistoyritykset. Teknologia tarjoaa jatkossa uusia mahdollisuuksia myös kiinteistöjen käytössä sekä ylläpidossa ja huollossa, kaupan alalle, terveys-, hyvinvointi- ja liikuntapalvelujen tarjoajille, liikennealalle, muille palveluille sekä julkisen sektorin toimijoille. Myös prosessi- ja valmistava teollisuus sekä rakentaminen hyötyvät tuloksista.

VTT kehittää jokapaikan tietotekniikkaan perustuvia palveluja ICT-teollisuuden ja palveluliiketoiminnan hyödynnettäviksi. Kehitystyö perustuu visioon, jossa olemme jatkuvasti tietoverkkojen piirissä ja digitaalista tietoa tulvii koko ajan ympärillämme. Laitteet ja koneet viestivät langattomasti ja säätyvät itsenäisesti. Erilaiset tietoverkot lisääntyvät ja toimivat saumattomasti yhteen. Tieto on käyttäjälle jatkuvasti saatavilla kulloinkin sopivaa tietä. Lisäksi virtuaaliteknologia eli lisätyn todellisuuden teknologia auttaa yhdistämään fyysisen ja digitaalisen maailman uudenlaisella tavalla.

Virtuaaliteknologiaan ja ihmisen ja tietoteknisten laitteiden väliseen älykkääseen vuorovaikutukseen perustuvat ratkaisut mahdollistavat uusia toimintatapoja ja luovat samalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Uusien palvelujen luomisessa keskeisiä kehitettäviä teknologioita ovat lähialuekommunikaatio, langattomat anturi- ja toimilaiteverkot, kontekstitietoisuus ja uudet käyttöliittymät. Kehitys mahdollistaa ICT-alueella murroksen, jota voidaan verrata Internetin aiheuttamaan muutokseen. Suuria haasteita ovat yhteentoimivuus, uudet käyttöliittymäparadigmat sekä palvelu- ja tuotekonseptien luominen, demonstrointi ja pilotointi.


Lisätietoja

Charles Woodward
Tutkimusprofessori
020 722 5629

Lisätietoja

Charles Woodward
Tutkimusprofessori
020 722 5629

Katso myös