Print Print Sänd länk Bookmark and Share

Avatar som hjälp

Lösningar som baseras på virtuell teknik och en intelligent interaktion mellan människan och datatekniska utrustningar möjliggör nya handlingssätt och skapar samtidigt nya möjligheter till affärsverksamhet. I de nyaste tillämpningarna tar den virtuella tekniken ett kliv från användning i underhållssyfte till nyttoanvändning. Till exempel genomför VTT, IBM och Nokia ett gemensamt projekt, i vilket man utvecklar en teknik som möjliggör användning av avatarer, dvs. virtuella gestalter, exempelvis vid arbetsmöten.

VTT, IBM och Nokia Research Center utvecklar i sitt gemensamma projekt ett ACME-system (Augmented Collaboration in Mixed Environments), som möjliggör att man inför avatarer i en verklig sammanträdessituation, granskar och förflyttar föremål i en virtuell miljö på ett nytt sätt, samtidigt som man speglar gester och rörelser som händelser i den virtuella världen.

ACME utnyttjar vanliga webkameror för att detektera kroppsrörelser, gester och tal, samt för att styra förflyttning av objekt och virtuella gestalter, dvs. avatarer. För att bygga upp systemet har man använt lösningar med öppen källkod från Linden Labs virtuella miljö Second Life, programvaran ARToolkit som baseras på öppen källkod och verktygspaketet OpenCV Library. Användningen av lösningar som baseras på öppen källkod har minskat utvecklingskostnaderna och möjliggjort att flera programmerare och applikationsutvecklare har kunnat delta i arbetet.

Den nya tekniken förväntas erbjuda ett mer ekonomiskt, effektivare och miljövänligare alternativ med högre grad av interaktivitet än tidigare, för att ersätta traditionella möten och telefon-, video- eller on-screen-konferenser. ACME-prototypen har installerats vid IBM:s forskningsenhet i Austin och vid Nokias forskningscenter i Tammerfors, för användning vid test och utveckling. Systemet har också visats vid det internationella ISMAR-symposiet i Orlando och vid IEEE Virtual Reality konferensen i Waltham, Massachusetts.

Aller Media Oy har utnyttjat den av VTT utvecklade tekniken för en utvidgad verklighet för underhållningsändamål. I tidningarna Katso och 7 päivää har läsaren kunnat väcka Dibitassu, en animerad figur, till liv och förändra den till en tredimensionell gestalt med hjälp av en webbkamera och en för speländamål avsedd bildskärm för persondatorer. Dibitassu-figurerna är hundfigurer som har skapats av finska och kinesiska barn, och de har deltagit i äventyr på MTV3-kanalen med början 2.4.2010.

I applikationen dyker den animerade tredimensionella Dibitassu-figuren Viki upp på ett märke på tidningssidan, en figur som gör konster och reagerar på kamerans rörelser på olika sätt: till exempel genom att hoppa, rulla runt och morra. Den sympatiska Viki-gestaltens blick riktas alltid mot kameran, vilket skapar intrycket att hunden är medveten om sin betraktare. Det i tidningen tryckta märket kunde kopieras och förstoras på papper, med resultatet att man kunde leka med Dibitassu-figurerna i ett större utrymme, av rumsstorlek. För att kunna använda applikationen räcker det med en vanlig persondator med spelkapacitet, med operativsystemet Windows och en webbkamera. Användaren laddar ned applikationen från en Internetadress som anges i tidningen och installerar applikationen på sin dator med ett par musklick.

De viktigaste användarna av virtuell teknik är i inledningsskedet ICT-industrin, operatörer och ICT-baserade tjänster och programvaruföretag. Fortsättningsvis erbjuder tekniken nya möjligheter också för drift och underhåll av fastigheter, inom handel, till leverantörer av tjänster för hälsa, välbefinnande och motion, inom trafikområdet, andra tjänster och den offentliga sektorns aktörer. Även process- och tillverkningsindustrin samt byggnadsbranschen kan få nytta av resultaten.

VTT utvecklar tjänster som baseras på datateknik överallt, för att användas av ICT-industri och tjänsteaffärsverksamhet. Utvecklingsarbetet baseras på en vision, där vi ständigt befinner oss bland datanätverk och där digital information hela tiden flödar runt omkring oss. Utrustningar och maskiner kommunicerar trådlöst och anpassar sig självständigt. Olika typer av datanätverk tillkommer och fungerar sömlöst tillsammans. Användaren har alltid tillgång till information, via den för tillfället lämpligaste vägen. Dessutom hjälper den virtuella tekniken till att förena den fysiska och den digitala världen på ett helt nytt sätt.

Lösningar som baseras på virtuell teknik och en intelligent interaktion mellan människan och datatekniska utrustningar möjliggör nya handlingssätt och skapar samtidigt nya möjligheter till affärsverksamhet. Centrala tekniker vid skapandet av nya tjänster är korthållskommunikation, trådlösa nätverk för givare och ställdon, kontextmedvetenhet och nya användargränssnitt. Utvecklingen möjliggör nästa genombrott på ICT-området, vilket kan jämföras med genombrottet som Internet åstadkom. Stora utmaningar är kompatibilitet, nya paradigm för användargränssnitt samt skapande, demonstration och pilotering av tjänste- och produktkoncept.


Mer information

Charles Woodward
Forskningsprofessor
+358 20 722 5629

Mer information

Charles Woodward
Forskningsprofessor
+358 20 722 5629

Se också