Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Puusta bioöljyä

Perinteisiä polttoöljyjä voidaan korvata puusta valmistetulla bioöljyllä. VTT on partnerina Metso Powerin, Fortumin ja UPM:n kehityshankkeessa, jossa kehitetään edelleen VTT:n patenttiin perustuvaa bioöljyn valmistusprosessia.

Metsäteollisuuden tai yhdyskuntien yhdistettyyn sähkön ja lämmöntuotantoon voidaan integroida bioöljyn tuotanto. Se on mahdollista kytkemällä bioöljyreaktori voimalaitoksen leijukerroskattilaan. Moderneissa biomassavoimalaitoksissa käytetään leijukerroskattiloita. Tavoitteena on mahdollistaa merkittävä bioöljyn tuotantokapasiteetti vuoteen 2020 mennessä.

VTT partnerina kehittämässä bioöljyteknologiaa

VTT:n patentin ydin on leijukerroskattilan ja pyrolyysiprosessin integroiminen. Näin valmistettu bioöljy on edullisempaa kuin erillisessä pyrolyysiprosessissa valmistettu. Integroidun tuotannon hyötysuhde on korkeampi kuin erillistuotannon, ja laitoksen investointi- ja käyttökulut ovat erillistuotantoa alhaisemmat.

Biomassan jalostusta biopolttoöljyksi ei ole vielä toteutettu teollisessa mittakaavassa. Yrityskonsortio on rakentanut Metso Powerin R&D tutkimuskeskukseen bioöljyä valmistavan pilot-laitoksen, jossa ensi kertaa maailmassa on toteutettu integroitu bioöljyn tuotanto. Koelaitoksessa on vuodesta 2009 alkaen tuotettu yli 100 tonnia bioöljyä. Öljyä on käytetty Fortumin kaukolämpökattilassa lämmöntuotantoon Kirkkonummella.

VTT:n kehitystyön tavoitteena on mahdollistaa vaiheistettu biopolttonestetuotanto. Ensimmäisten bioöljylaitosten tuotanto korvaisi fossiilista polttoöljyjä. Kun tekniikka on todennettu teollisesti toteutettavaksi, voidaan bioöljyä edelleen jalostaa mm. liikenteen polttonesteeksi. Tämä vaihtoehto on vielä laboratorioasteella. Kehitystyö on meneillään myös VTT:ssä, jossa yhdessä amerikkalaisen tutkimuslaitoksen kanssa pyritään saattamaan uusi tekniikka kaupallisesti demonstroitavaksi ennen vuotta 2020.

Lisätietoja VTT:n bioöljytutkimuksesta


Lisätietoja

Yrjö Solantausta
Johtava erikoistutkija
020 722 5517

Matti Nieminen
Asiakaspäällikkö
020 722 6587