Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Erikoismateriaaleja uusiutuvista raaka-aineista

VTT on maailman johtavia biotekniikan menetelmien kehittäjiä. Tutkimuksen erityisenä kohteena on kasviperäisen biomassan sokereiden hyödyntäminen biopolttoaineiden ja peruskemikaalien tuotannossa. Tutkimustavoitteet liittyvät erikoismateriaalien - bioetanolin, biokemikaalien ja biomuovien - tehokkaan tuotannon kehittämiseen.

Maa- ja metsäteollisuuden sivuvirrat sisältävät runsaasti bioteknisiin käymisprosesseihin soveltuvaa sokeria. Raaka-aine koostuu kuitenkin pääasiassa lignoselluloosasta, jonka sokeriyhdisteitä kemikaalien bioteknisessä tuotannossa käytettävät mikrobit eivät aina voi sellaisenaan käyttää hyväkseen.

VTT käyttää monialaista osaamistaan valjastaakseen mikrobit, hiivat ja homeet, pilkkomaan selluloosaa käymisprosessiin sopivaksi ja tekemään siitä haluttaja yhdisteitä.

VTT koordinoi parhaillaan laajaa kansainvälistä NEMO-projektia, jossa kehitetään entsyymejä, joilla lignoselluloosa voidaan pilkkoa käymiskelpoisiksi sokereiksi. Projektissa räätälöidään myös mikrobien aineenvaihduntaa niin, että ne voivat tuottaa sokereista etanolia taloudellisesti ja tehokkaasti suuria määriä. Entsyymien ja hiivakantojen soveltuvuus biopolttoaineen teollisiin valmistusprosesseihin testataan projektin aikana.

VTT kehittää biojalostamokonsepteja paitsi kotimaisissa ja kansainvälisissä julkisissa hankkeissa myös yritysten toimeksiantoina. Yksi viimeisimmistä on vuonna 2007 käynnistynyt, biopolttoaineiden valmistamiseen liittyvä tutkimusyhteistyö yhdysvaltalaisen Mascoma Corporationin kanssa. Mascoma kehittää uudentyyppistä tuotantoprosessia, jossa etanoli valmistetaan käyttämällä sellaista hiivaa, joka tuottaa tehokkaasti sekä kasvimateriaalia sokereiksi hajottavia entsyymejä että lopputuotteita, etanolia. Tuotannon prosessivaiheita vähentävä teknologia olisi osittainkin onnistuessaan hyvin merkittävä.


Lisätietoja

Merja Penttilä
Tutkimusprofessori
020 722 4504

Tiina Nakari-Setälä
Teknologiapäällikkö
020 722 5134

Lisätietoja

Merja Penttilä
Tutkimusprofessori
020 722 4504

Tiina Nakari-Setälä
Teknologiapäällikkö
020 722 5134

Katso myös