Print Print Sänd länk Bookmark and Share

Bort från oljeberoende - mot bioplast

VTT utvecklar nya råmaterial för bioplaster som kan ersätta råolja. Bioteknik kan ersätta traditionella petrokemiska metoder, som tär på icke-förnybara naturresurser. Från biomassa, såsom halm och restprodukter i jordbruket och skogsindustrin, kan man utvinna socker för att med hjälp av mikrober framställa utgångsmaterial för bl.a. bioplaster.

VTT har utvecklat banbrytande teknik åt amerikanska NatureWorks LLC för tillverkning av bioplast från förnybara växtbaserade råmaterial.

NatureWorks LLC är specialist på ekonomiskt lönsam utveckling och tillverkning av plastmaterial som minskar koldioxidavtrycket och miljöutsläppen. Företaget tillverkar bioplastmaterial som används i t.ex. livsmedelsförpackningar och inredning samt olika typer av komponenter.

Ett konkret exempel är en flaska som tillverkas av bolagets Ingeo-material. Ingeo är ett helt växtbaserat material, olja används inte i tillverkningen.

http://www.natureworksllc.com/Product-and-Applications/Bottles.aspx


Mer information

Tiina Nakari-Setälä
Teknologichef
+358 20 722 5134

Mer information

Tiina Nakari-Setälä
Teknologichef
+358 20 722 5134