Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT:n biosignaaliosaaminen auttaa parantamaan potilaan tehohoitoa

VTT:n biosignaaliosaamista käytetään useissa erilaisissa terveydenhuoltosovelluksissa, mm. aivomonitoroinnissa teho-osastoilla ja leikkaussaleissa. Biosignaalit auttavat leikkausten aikana havaitsemaan potilaan tilassa kriittisiä, hoitoa vaativia tapahtumia, kuten epileptisiä kohtauksia, jotka muuten saattaisivat jäädä huomaamatta ja olla hengenvaarallisia.

Aivosignaalit, kuten EEG, antavat elintärkeää tietoa potilaan tilasta silloin, kun potilas ei itse pysty kommunikoimaan. Näin on esimerkiksi potilaan ollessa nukutuksessa tai sedaatiossa.

VTT on tehnyt aivosignaalitutkimusta yli kymmenen vuotta. VTT:n biosignaalinkäsittelyosaamisen avulla kehitetään erilaisia laitteita, jotka esimerkiksi tarkkailevat potilaan tilaa teho-osastoilla tai aivotoimintaa nukutuksen aikana.

Ohjelmistoalgoritmit tunnistavat muutoksia

VTT analysoi tutkimuksessaan sairaaloista kerättyjä potilastietoja, joista voi tunnistaa tyypillisiä malleja siitä, miten potilaiden aivosignaalitiedot muuttuvat erilaisten tapahtumien aikana. Tällaiset mallit voivat liittyä esimerkiksi syvässä nukutuksessa, sedaatiossa tai epileptisten kohtausten aikana tapahtuviin muutoksiin. Näitä tietoja tulkitsemalla voidaan kehittää biosignaalinkäsittelyalgoritmeja, joita hyödynnetään erilaisissa potilaan tilaa tarkkailevissa laitteissa. Tämä edellyttää syvällistä tietämystä mittausteknologioista, ihmisen käyttäytymisestä ja fysiologiasta, signaalinkäsittelystä sekä tulkintamenetelmistä.

Kliiniseen loppukäyttöön hyväksyttyjen sovellusten kehittäminen edellyttää sekä kliinisten kumppaneiden että laitevalmistajien näkemysten ja tarpeiden huomioimista.

Biosignaalit muissa tutkimussovelluksissa

VTT hyödyntää aivosignaaleja myös useissa muissa biosignaalitutkimusprojekteissa - esimerkiksi kehitettäessä psyykkisten tilojen, kuten burnoutin tai stressin, aivoissa aiheuttamien muutosten havaitsemismenetelmiä.

VTT toimii myös koordinaattorina TBIcare EU -projektissa, jonka tavoitteena on parantaa traumaattisista aivovaurioista kärsivien potilaiden diagnoosi- ja hoitopäätösten tekoa. Tarkoituksena on kehittää keinoja, joiden avulla aivovaurioista kärsiville potilaille voidaan tarjota yksilöllistä ja potilaan omiin erityistarpeisiin tarkoitettua hoitoa.

Lisätietoja VTT:n biosignaalitutkimuksesta

TBIcare-projekti


Lisätietoja

Mark Van Gils
Principal Scientist
020 722 3342

Kari Kohtamäki
Key Account Manager
020 722 6007