Print Print Sänd länk Bookmark and Share

VTT:s biosignalkompetens bidrar till bättre intensivvård

VTT:s biosignalkompetens används i flera olika hälso- och sjukvårdstillämpningar, bl.a. på intensivvårdsavdelningar och i operationssalar för övervakning av patientens hjärnaktivitet. Under operationer hjälper biosignalerna till att identifiera kritiska vårdkrävande förändringar i patientens tillstånd, t.ex. epileptiska anfall, som annars kanske inte skulle upptäckas och skulle kunna vara livsfarliga.

Hjärnans signaler, såsom EEG, ger livsviktig information om patientens tillstånd när personen inte själv är i stånd att kommunicera. Detta är fallet vid bl.a. narkos och sedering.

VTT har bedrivit forskning om hjärnans signaler i över tio år. Med hjälp av VTT:s kompetens inom behandling av biosignaler utvecklas utrustning som t.ex. övervakar patienternas tillstånd på intensivvårdsavdelningar eller hjärnaktivitet under narkos.

Programalgoritmer identifierar förändringar

VTT analyserar patientdata från sjukhus för att identifiera typiska modeller för hur hjärnans signaler förändras vid olika patienthändelser. Modellerna kan t.ex. gälla förändringar under narkos, sedering eller epileptiska anfall. Genom att tolka dessa data kan algoritmer för behandling av biosignaler utvecklas. Algoritmerna utnyttjas i olika typer av utrustning som övervakar patientens tillstånd. Detta kräver fördjupad kunskap om mätteknik, människans beteende och fysiologi, signalbehandling samt tolkningsmetoder.

Utveckling av tillämpningar som godkänns för klinisk användning förutsätter att kliniska samarbetspartners och utrustningstillverkares synpunkter och behov beaktas.

Biosignaler i andra forskningstillämpningar

VTT utnyttjar hjärnans signaler i flera andra forskningsprojekt om biosignaler – bl.a. i utvecklingen av metoder för att upptäcka förändringar i hjärnan som orsakas av psykiska tillstånd, t.ex. utbrändhet eller stress.

VTT fungerar som samordnare för projektet TBIcare EU, där målet är att förbättra diagnostik och beslut gällande vård av patienter med traumatiska hjärnskador. Syftet är att utveckla metoder som gör det möjligt att erbjuda sådana patienter individuell vård som utgår från deras särskilda behov.


Mer information

Kari Kohtamäki
Kundchef
+358 20 722 6007

Mer information

Kari Kohtamäki
Kundchef
+358 20 722 6007