Print Print Sänd länk Bookmark and Share

Genombrott inom cancerforskningen

Ett forskarteam vid VTT och Åbo universitet har löst ett mysterium som sysselsatt cancerforskarna i årtionden, nämligen varför en cell behöver den omgivande vävnaden när den delar sig. Fyndet stöder den redan i början av förra seklet framkastade hypotesen att onormal celldelning är en av orsakerna till uppkomsten av cancer.

Undersökningen vid VTT och Åbo universitet visar att en ”vinddriven” cell, en cell som alltså. lösgjort sig från den omgivande vävnaden, inte kan dela sig normalt, vilket leder till ändringar i cellens arvsmassa som disponerar för cancer.

Forskarnas mikroskopbilder visar att en cell under celldelningens olika faser förankrar sig med cellbindningsreceptorer som kallas integriner. En cell vars förankringsmolekyler inte fungerar kommer på drift, delar sig onormalt och kan potentiellt leda till uppkomsten av cancer. Undersökningen visade också att denna förankringsmekanism är störd vid vissa former av äggstockscancer och i metastaser från prostatacancer. Fyndet stöder den redan i början av förra seklet framkastade hypotesen att onormal celldelning kan ligga bakom uppkomsten av cancer.

Forskningsrönen öppnar helt nya perspektiv när det gäller initialstadierna i utvecklingen av cancer och visar hur förändringarna i cancervävnaden främjar uppkomsten av en allt malignare och aggressivare svulst. När cellerna blir oberoende av förankringsmekanismerna uppstår en ond cirkel där förändringarna av arvsmassan sker i accelererande tempo och leder till att sjukdomen blir allt aggressivare.

Forskningsrönen har publicerats i en ledande tidskrift för cell- och utvecklingsbiologi. Resultaten blir vägledande för cancerforskningens inriktning framöver.


Mer information

Johanna Ivaska
Specialforskare
+358 20 722 2807

Mer information

Johanna Ivaska
Specialforskare
+358 20 722 2807