Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Ecomining - jätemetallit kiertoon

VTT:n Ecomining-teknologia on kaivos-, metalli-, teräs- ja kierrätysteollisuuden jätemateriaalien jalostukseen kehitetty biologinen prosessi, jonka avulla voidaan vähentää jätteiden ympäristövaikutuksia ja kierrättää metalleja.

Helpoimmin erotettavissa ovat rauta, sinkki, nikkeli, koboltti ja kupari. Metallien saannot vaihtelevat jätelajeittain. Esimerkiksi kuparin valmistuksen sivutuotteena syntyvä kuparin hienokuona sisältää 0,35 prosenttia kuparia, josta saadaan liuotusolosuhteista riippuen talteen 60–100 prosenttia. VTT:n ratkaisu parantaa jätteen kierrätettävyyttä ja loppukäsittelyä. Parhaimmillaan metallien erotuksen jälkeen jäte voidaan hyödyntää esimerkiksi maa- tai tierakentamisessa.

Ecomining-menetelmä perustuu mikrobeihin. Luonnonolosuhteissa tietyt mikrobit kykenevät liuottamaan mineraaleista metalleja liukoiseen muotoon. Sekoittamalla mikrobeja jätemateriaaleihin ja säätelemällä niiden elinolosuhteita mikrobit saadaan liuottamaan metallit myöhempää käsittelyä varten. Bioliuotuksessa käytetään luonnosta peräisin olevia mikrobeja, joita esiintyy muun muassa kaivosalueilla. Ne ovat ihmiselle täysin vaarattomia. Mikrobit vaativat elääkseen alhaisen pH:n, joten ne tuhoutuvat normaaleissa elinolosuhteissa.

Teknologisen tutkimuksen organisaatioiden etujärjestö EARTO on myöntänyt Ecomining-innovaatiolle kunniamaininnan.


Lisätietoja

Elina Vestola
Tutkija
020 722 5737

Lisätietoja

Elina Vestola
Tutkija
020 722 5737