Print Print Sänd länk Bookmark and Share

Ecomining - metallåtervinning från avfall

VTT:s Ecomining-teknik är en biologisk process som utvecklats för att bearbeta avfallsmaterial från gruv-, metall-, stål- och återvinningsindustrin i syfte att minska industrins miljöpåverkan och återvinna metaller.

Det som är enklast att avskilja är järn, zink, nickel, kobolt och koppar. Återvinningsgraden varierar beroende på avfallstyp. Exempelvis vid koppartillverkning skapas biprodukten finslagg, som innehåller 0,35 procent koppar. Beroende på urlakningsförhållandena kan 60–100 procent återvinnas. VTT:s lösning gör avfallet mer återvinningsbart och förbättrar slutbearbetningen. I bästa fall kan metaller från avfallsmaterial användas i t.ex. mark- och vägbyggnad.

Ecomining-metoden bygger på mikrober. I naturliga förhållanden har vissa mikrober förmågan att lösa upp metaller i mineraler i löslig form. Genom att blanda in mikrober i avfallsmaterial och reglera mikrobernas levnadsförhållanden kan man få dem att lösa upp metaller, som sedan bearbetas. Vid biourlakning används naturligt förekommande mikrober som finns i bl.a. gruvområden. De är helt ofarliga för människan. Mikrober kräver ett lågt pH för att hålla sig vid liv, så de överlever inte i normala förhållanden.

Intresseorganisationen för europeiska forsknings- och teknikorganisationer EARTO har givit Ecomining-innovationen ett hedersomnämnande.


Mer information

Elina Vestola
Forskare
+358 20 722 5737

Mer information

Elina Vestola
Forskare
+358 20 722 5737