Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Tehoa tuotekehitykseen verkkoyhteisöistä

Yritykset voivat saada verkkoyhteisöiltä uusia, tuoreita ideoita tuotteiden ja palvelujen uudistamiseen ja erilaistamiseen sekä näkemyksiä siitä, mitä seikkoja asiakkaat arvostavat. Tehokas verkkoyhteisöjen käyttö innovoinnin tukena edellyttää kuitenkin osallistujien motivointia, palkitsemista sekä työkaluja.

Väitöstutkimuksen mukaan asiakkaat osallistuvat yhteistoimintaan perustuviin online-yhteisöihin, koska he arvostavat uusien näkökulmien saamista, tehokkuutta, yhteisöllisyyttä sekä viihdyttävyyttä. Myös mielenkiintoiset ideoinnin kohteet, yhteisön avoin ja rakentava ilmapiiri, parempien tuotteiden saaminen, voittaminen ja palkkiot kannustivat osallistumaan verkkoyhteisöjen toimintaan.

Kuluttajat osallistuvat mielellään tuotekehitykseen, jos kokevat, että he voivat näin saada parempia tuotteita. Heidän ideansa ovat usein radikaalimpia kuin yrityksen tuotekehittäjien. Mitä intohimoisempia asiakkaita tuotteella on, sitä hedelmällisempää yhteistyö on yrityksen kannalta.

Tutkimus osoitti, että kunnollisten työkalujen puutteen vuoksi yrityksillä ja kuluttajilla ei ole riittävästi yhteistyömahdollisuuksia online-innovaatioyhteisöissä. Yksilön lähettämät ideat ja muiden osallistujien kommentit voivat tulla usean päivän viiveellä, eivätkä ne tämän takia tarjoa riittäviä eväitä yhdessä ideoimiseen. Verkkoon pitäisikin kehittää työkaluja reaaliaikaiseen ideointiin, jotta osallistujat kokevat olevansa mukana todellisessa ideointitilanteessa.

Työkalujen tarjoamisen lisäksi korostuu ylläpitäjien aktiivisen osallistumisen tärkeys online-innovaatioyhteisöjen toiminnassa. Tutkimuksen mukaan on tärkeää palkita asiakkaita osallistumisesta, erityisesti myös heidän panoksensa laadun perusteella. Osallistujien palkitsemiskäytännön tulee olla selkeä ja läpinäkyvä. Palkitsemisen pitäisi olla myös joustavaa ja mahdollistaa se, että saaja itse voi valita itselleen sopivan palkinnon. Aineellisten palkintojen – rahan ja tavaroiden – lisäksi myös aineettomat palkinnot, kuten tunnustukset, ovat tärkeitä osallistujille.


Lisätietoja

Maria Antikainen
Erikoistutkija
020 722 3005

Lisätietoja

Maria Antikainen
Erikoistutkija
020 722 3005