Print Print Sänd länk Bookmark and Share

Produktutveckling får kraft från webbforum

Företagen kan få nya fräscha idéer från webbforum för att förnya och differentiera sina produkter och tjänster samt för att få synpunkter på vad kunderna uppskattar. Effektiv användning av webbforum som stöd för innovationer kräver dock motivering och belöning av deltagarna samt ordentliga verktyg.

Enligt en doktorsavhandling deltar kunderna i samarbetsbaserade webbforum eftersom de uppskattar nya perspektiv, effektivitet, gemenskap och trivsamhet. Dessutom stimulerades deltagande i verksamhet i webbforum av intressanta objekt för idéutveckling, öppen och konstruktiv anda och möjligheter att få bättre produkter samt vinster och belöningar.

Konsumenterna deltar gärna i produktutveckling om de upplever att de därigenom får bättre produkter. De har ofta mer radikala idéer än företagets produktutvecklare. Ju mer passionerade kunder en produkt har, desto fruktbarare blir samarbetet för företaget.

Avhandlingen visade att företag och konsumenter inte får adekvata möjligheter till samarbete i innovationsforum på webben eftersom ordentliga verktyg saknas. Det kan gå flera dagar mellan en individs idé och de andra deltagarnas kommentarer, och detta skapar inte tillräckligt goda förutsättningar för gemensam idéutveckling. Det behovs webbaserade verktyg för idéutveckling i realtid för att deltagarna ska känna att de är med i ett verkligt utvecklingstillfälle. Förutom att verktyg tillhandahålls är det viktigt att innovationsforumens administratörer på ett aktivt sätt deltar i forumets verksamhet.

Enligt undersökningen är det viktigt att kunderna belönas för sitt deltagande, särskilt utifrån kvaliteten på deras insatser. Belöningspraxisen bör vara tydlig och transparent. Belönandet bör också vara flexibelt och ge möjlighet att välja en lämplig belöning. Förutom materiella belöningar – pengar och varor – är immateriella belöningar såsom erkännanden viktiga för deltagarna.


Mer information

Maria Antikainen
Specialforskare
+358 20 722 3005

Mer information

Maria Antikainen
Specialforskare
+358 20 722 3005