Print Print Sänd länk Bookmark and Share

Miljövänliga och kommunicerande förpackningar

VTT:s förpackningsforskning bidrar till utvecklingen av förpackningarnas miljövänlighet, användbarhet och kommunikationsegenskaper, och hjälper till att skapa helt nya egenskaper hos förpackningar. Iscent Oy och VTT håller på att kommersialisera en teknik för hologram som kan tryckas på plast- och fiberbaserade förpackningar. Tekniken lämpar sig för massproduktion och gör det möjligt att förse förpackningarna med både imponerande effekter och äkthetsskydd.

Tack vare den nya svårkopierade hologramtekniken kan exempelvis företag få en äkthetsgaranti på sina produkter. Tryckerier kan använda metoden för att minska förbrukningen av tryckfärger, och reklambyråer kan skapa snygga förpackningar ekologiskt. Tekniken kan användas bl.a. på omslags- och presentpapper, som kan ges en ny, dekorativ framtoning utan att omslaget förlorar sin transparens. Tekniken lämnar sig också för formsprutade plastprodukter som mobiltelefoner, cd-konvolut och bärbara datorer, och genom laminerade lösningar även för inredningselement och idrottsutrustning.

De kommersiella hologrambanorna inom tryckeribranschen är så gott som utan undantag avsedda för produktion av smala produkter. Det nygrundade finländska företaget Iscent investerar däremot i en slutprodukt med en bredd på upp till 1 200 mm, vilket erbjuder helt nya affärsmöjligheter. Lösningen möjliggör produkter med stora tillverkningsvolymer eftersom råvarukostnaderna är minimerade.

Kommersiella hologramtekniker bygger på metalliserade lösningar och ofta dessutom på laminerade strukturer eller effekter som skapas med UV-lack. De effekter som skapas med den nya metoden behöver inte dessa lösningar eller några andra extra tillsatsämnen överlag, eftersom regnbågsfenomenet produceras uteslutande genom att bearbeta plast- eller pappersytans topografi.

Både den lagstiftning som för närvarande håller på att växa fram och konsumenternas ökade efterfrågan på etiska produkter styr utvecklingen mot tillverkning av ekologiska förpackningar. När VTT inom ramen för forskningsprojektet Framtidens livsmedelsförpackning utredde vilka förväntningar och önskemål konsumenterna har på förpackningarna, framgick det att ekologi är ett av konsumenternas viktigaste kriterier för bedömning av förpackningar.

En förpackning är inte endast en ask eller låda som skyddar produkten. Den måste också vara snygg och kommunicera rätt saker. Projektet Kommunicerande förpackning undersökte vad förpackningen betyder för konsumenterna, hur man kan främja varumärkesetableringen med förpackningen och hur man kan använda digitala tryckeritekniker för att förbättra möjligheterna till kommunikation.


Mer information

Raimo Korhonen
Teknologichef
+358 20 722 3044

Mer information

Raimo Korhonen
Teknologichef
+358 20 722 3044