Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Entsyymitutkimuksesta tehoa biomassan hydrolyysiin

Japanilaiset tutkijat ovat saaneet yhteistyössä VTT:n kanssa uutta molekyylitason tietoa siitä, miten sellulaasientsyymit liikkuvat niiden hajottaessa selluloosaa. Työllä on merkitystä esimerkiksi biomassan hydrolyysissä ja hyödyntämisessä sekä materiaalitieteissä.

Japanilaistutkijat onnistuivat kuvantamaan reaaliajassa entsyymimolekyylien liikkumista selluloosakiteen pinnalla HS-AFM-atomivoimamikroskopialaitteistolla. Entsyymi­molekyylien havaittiin liikkuvan selluloosan pinnalla samaan suuntaan mutta eri nopeuksilla, mikä johti ”liikenneruuhkiin” kiteen pinnalla. Tutkijat lisäsivät entsyymien ”ajokaistoja” muuttamalla selluloosakiteen rakennetta kemiallisesti, mikä tehosti biomassan hydrolyysiä. Lisäksi tutkimus osoitti kahden erityyppisen sellulaasientsyymin hydrolysoivan kiteisen selluloosan täydellisesti.

Tutkimuksessa hyödynnettiin Tokion ja Kanazawan yliopistojen materiaali- ja kuvantamisosaamista sekä VTT:n sellulolyyttistä entsyymiosaamista. Tutkimustulokset julkaistiin syksyllä 2011 Science-lehdessä, joka on yksi arvostetuimpia tiedejulkaisuja.


Lisätietoja

Anu Koivula
Johtava tutkija
020 722 5110

Lisätietoja

Anu Koivula
Johtava tutkija
020 722 5110