Print Print Sänd länk Bookmark and Share

Enzymforskning bidrar till effektivare hydrolys

Japanska forskare har i samarbete med VTT tagit fram ny information på molekylnivå om hur cellulaser rör sig när de bryter ned cellulosa. Arbetet har t.ex. betydelse för hydrolys och utnyttjande av biomassa samt för materialvetenskaper.

De japanska forskarna lyckades avbilda enzymmolekylernas rörelser på cellulosakristallens yta i realtid med ett HS-AFM (High Speed Atomic Force Microscopy)-mikroskop. Man upptäckte att enzymmolekylerna rörde sig i samma riktning på kristallen, men med olika hastigheter, vilket ledde till ”trafikstockningar” på ytan. Forskarna ökade antalet ”körfält” genom kemisk förändring av cellulosakristallens struktur, vilket möjliggjorde effektivare hydrolys av biomassan. Dessutom visar forskningen hur två olika typer av cellulaser bidrar till en fullständig hydrolys av den kristallina cellulosan.

I forskningsarbetet utnyttjades material- och avbildningskompetens hos universiteten i Tokyo och Kanazawa samt VTT:s kompetens inom cellulolytiska enzymer. Forskningsresultaten publicerades hösten 2011 i tidskriften Science, en av världens mest ansedda vetenskapliga publikationer.


Mer information

Anu Koivula
Ledande forskare
+358 20 722 5110

Mer information

Anu Koivula
Ledande forskare
+358 20 722 5110